NANDA HEMŞİRELİK TANILARI

Nanda Hemşirelik Tanı ListesiFONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ ALTINDA GRUPLANMIŞ HEMŞİRELİK TANILARI 

1. SAĞLIĞIN ALGILANMASI 

Beslenmede Güçlenmeye Hazır Oluş 
Evin Bakımını Sağlamada Yetersizlik 
Sağlığı Geliştirme Davranışları Sağlığı Sürdürmede Etkisizlik 
Terapötik Rejimi Etkili Yönetme Rahatta Bozulma 
Akut Ağrı Kronik Ağrı Bulantı 
Sosyal İzolasyon 
Terapötik Rejimi Etkisiz Yönetme 
Terapötik Rejimi Etkisiz Yönetme: Aile 
Terapötik Rejimi Etkisiz Yönetme: Toplumsal 
Terapötik Rejimi Yönetmede Güçlenmeye Hazır Oluş 

2. BESLENME METABOLİK DURUM 

Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Az 
Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Fazla 
Dentisyonda Bozulma 
Bebeğin Beslenme Örüntüsünde Etkisizlik 
Yutma Bozukluğu 
Gereksinimden Fazla Beslenme 
Potansiyel Sıvı Volüm Eksikliği 
Sıvı Volüm Eksikliği Riski 
Sıvı Volüm Dengesizliği Riski 
Sıvı Volüm Fazlalığı 
Sıvı Dengesini Güçlendirmeye Hazır Oluş 


FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ ALTINDA GRUPLANMIŞ HEMŞİRELİK TANILARI 

3. BOŞALTIM BİÇİMİ

Barsak İnkontinansı 
Diyare 
Gaz Değişiminde Bozulma 
Konstipasyon 
Konstipasyon Riski 
Üriner Boşaltımda Bozulma 
Fonksiyonel İnkontinans 
İdrar Tutamama (Sıkışarak Kaçırma) 
İdrar Tutamama Riski 
Matürasyonel Enürezis 
Refleks İnkontinansı 
Stres İnkontinansı 
Total İdrar İnkontinansı 
Üriner Retansiyonu 
Üriner Eliminasyonu Güçlendirmeye Hazır Oluş 

4. AKTİVİTE EGZERSİZ BİÇİMİ 

Aktivite İntoleransı 
Aktivite İntoleransı Riski 
Cerrahi İyileşmede Gecikme 
Eğlence Aktivitelerinde Eksiklik 
Enerji Alanında Rahatsızlık 
Etkisiz Doku Perfüzyonu (Spesifik); (Serebral, Kardiyo-pulmoner, Renal, GİS, Periferal) 
Fiziksel Mobilitede Bozulma 
Yatak İçi Mobilitede Bozulma 
Sandalyede Transfer Yeteneğinde Bozulma 
Kardiyak Out-put’ta Azalma 
Öz bakım Eksikliği Sendromu 
Solunum Fonksiyonunda Bozulma Riski 
Etkisiz Solunum Örüntüsü 
Spontane Ventilasyonu Sürdürmede Yetersizlik 
Uykuyu (kalitesini) Güçlendirmeye Hazır Oluş 
Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık 
Uyku Yoksunluğu 
Yorgunluk 


5. UYKU DİNLENME BİÇİMİ 

Uyku biçiminde bozukluk 
Uykusuzluk 

FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ ALTINDA GRUPLANMIŞ HEMŞİRELİK TANILARI 


6. BİLİŞSEL ALGILAMA BİÇİMİ 

Amaçsız Gezinme 
Bilgi Eksikliği 
Bilgi Düzeyini Güçlendirmeye Hazır Oluş 
Çevreyi Yorumlamada Bozulma Sendromu 
Duyusal Algılamada Bozulma 
Düşünme Süreçlerinde Bozulma 
Bellekte Bozulma 
İletişimde Bozulma 
Sözel İletişimde Bozulma 
İletişimde Güçlenmeye Hazır Oluş 
Konfüzyon (Akut-Kronik) 
Unileteral (Bir Tarafı) İhmal Etme 

7. KENDİNİ ALGILAMA- KAVRAMA BİÇİMİ 

Benlik Kavramını Güçlendirmeye Hazır Oluş 
Benlik Kavramında Rahatsızlık 
Beden İmgesinde Rahatsızlık 
Durumsal Düşük Benlik Saygısı 
Durumsal Düşük Benlik Saygısı Riski 
Kronik Düşük Benlik Saygısı 
Bireysel Kimlik Tanımında Bozulma 
Güçsüzlük 
Güçsüzlük Riski 
Ümitsizlik 
Yalnızlık Riski 


8. ROL- İLİŞKİ BİÇİMİ 

Bakım Verici Rolünde Zorlanma 
Bakım Verici Rolünde Zorlanma Riski 
Aile İçi Süreçlerde Güçlenmeye Hazır Oluş 
Aile İçi Süreçlerin Devamlılığında Bozulma 
Disfonksiyonel Aile İçi Süreçleri 
Alkolizm 
Ebeveynlikte Güçlenmeye Hazır Oluş 
Ebeveynlikte Yetersizlik 
Ebeveynlikte Yetersizlik Riski 
Ebeveyn-Bebek-Çocuk bağlılığında Bozulma Riski 
Ebeveynlik-Rol Çatışması 
Emzirmenin Kesintiye Uğraması 
Etkili Emzirme Etkisiz Emzirme Rol Performansında Etkisizlik 
Sosyal Etkileşimde Bozulma 

FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ ALTINDA GRUPLANMIŞ HEMŞİRELİK TANILARI

9. BAŞETME-STRESİ İLE BAŞETME BİÇİMİ 

Adaptik Kapasitede Azalma 
İntrakranial Acı Çekme 
Beklenen Acı Çekme 
Disfonksiyonel Acı Çekme 
Anksiyete 
Ölüm Anksiyetesi 
Etkisiz Bireysel Baş Etme 
Savunucu Baş Etme 
Etkisiz İnkâr 
Aile Baş Etmesini Güçlendirmeye Hazır Oluş 
Aile Baş Etmesi-Ödün Verme 
Aile Baş Etmesinde Yetersizlik 
Baş Etmede Güçlendirilmeye Hazır Oluş 
Etkisiz Toplumsal Baş Etme 
Korku 
Toplumsal Baş Etmeyi Güçlendirmeye Hazır Oluş 
Bebek Davranışının Disorganizasyonu 
Bebek Davranışının Disorganizasyonu Riski 
Bebek Davranışının Organizasyonunu Güçlendirmeye Hazır Oluş 
Kronik Keder 
Otonomik Disrefleksiya 
Otonomik Disrefleksiya Riski 
Post-Travma Sendromu 
Post-Travma Sendromu Riski 
Tecavüz 
Travma Sendromu 
Relokasyon (Taşınma) Stresi 
Relokasyon Stresi Riski 


10. CİNSELLİK ÜREME BİÇİMİ 

Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik 
Cinsel Disfonksiyon 

11. İNANÇ VE DEĞERLER BİÇİMİ 

Karar Vermede Çatışma 
Spritüel Distres 
Spritüel Distres Riski 
Spritüel İyilik Halini Güçlendirmeye Hazır Oluş 
Tanımlanan Rejime Uymada Güçlük/ Uyumsuzluk

Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Archive

İletişim Formu

Gönder