3+1 İLE EŞ DURUMUNDAN YER DEĞİŞİKLİĞİeş durumu

1. 663 KHK 45-A NEDİR? 3+1 NEDİR? 3+1 İLE EŞ DURUMUNDAN YER DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Merhaba arkadaşlar. Son atamalarda atanan meslektaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Atandık ama aklımızdaki sorular hâlâ son bulmadı. Sizlere yardımcı olmak ve bir nebze de olsa aklınızdaki sorulara cevap bulabilmeniz için bu yazımda sizlere istihdam türlerinden, 45-A dan eş durumundan, yer değişikli nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğim.

A. İSTİHDAM TÜRLERİ NELERDİR?

i. 657 4/A : Esas kadroluların olduğu istihdam türü
ii. 657 4/B : Çakılı, sözleşmeli istihdam türü
iii. 663 KHK 45-A : KHK ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sözleşmeli personel. (Son atamalar ile atanan hemşireler bu grupta, yani 3+1’li diğer adıyla 45-A lı hemşireleriz. )
iv. Son olarak 4/C ve 4/D var


2. 3+1 İLE EŞ DURUMUNDAN YER DEĞİŞİKLİĞİ

3+1 li yani diğer adıyla 45-A lı personel, bilindiği üzere çalıştığı kurumda 1 yılını tamamladıktan sonra eş durumundan tayin isteyebiliyor. Peki detayları neler? Hemen anlatalım. 3+1 de en az bir yıl fiili çalışma şartı var. Yani bu sene çalışmaya başladıysanız seneye eş durumundan tayin isteyebilirsiniz. Hafta sonu tatilimiz ve resmi tatiller fiili çalışmadan kabul edilir.

3. ASKERLİK SÜRESİ FİİLİ ÇALIŞMADAN SAYILIR MI?

Maalesef hayır. Askere gitme amacıyla ücretsiz izin alan arkadaşlarımızın askerde geçirdikleri süre fiili çalışmadan kabul edilmiyor. Yani 12 ay askerlik yapan bir meslektaşımızın askerde geçirdiği 12 ayı fiili çalışma süresinden gitmiyor. Tayin isteyebilmesi için 1 yıl daha beklemesi gerekiyor.


4. EŞİM VE BEN SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYESİNDE SÖZLEŞMELİ/KADROLU ÇALIŞIYORUZ? 1 YIL SONUNDA TAYİN İSTEYEBİLİR MİYİZ?

Evet. Sağlık bakanlığı bünyesinde çalışan sözleşmeli 45-A lı meslektaşlarımız 1 yıl fiili çalışmaları dolduktan sonra tayin isteyebilirler.

5. BEN SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYESİNDE SÖZLEŞMELİ 663 KHK 45-A LI OLARAK ÇALIŞIYORUM EŞİM BAŞKA KAMU KURUM VE KURULUŞUNDA SÖZLEŞMELİ/KADROLU ÇALIŞIYOR. TAYİN İSTEYEBİLİR MİYİZ?

Eşiniz sağlık bakanlığı bünyesi dışında çalışıyorsa tayin isteyebilmeniz için eşinizin mutlaka kadrolu olması gerekiyor. Maalesef sağlık bakanlığı bünyesi dışında sözleşmeliyse tayin isteyemez.  İstisna olarak 657 4/B li Sağlık Bakanlığı Bünyesinde çalışan meslektaşımızın eşi başka kamu kurum ve kuruluşunda sözleşmeli de çalışıyor olsa tayin isteyebilir.


6. BEN 663 KHK 45-A LIYIM EŞİM ÖZEL SEKTÖRDE. TAYİN İSTEYEBİLİR Mİ?

45-A lı eşin 4 yıl çalışmış olması ve eşinin 4/A lı olması gerekiyor. Aynı zamanda kesintisiz olarak 4/A lı eşin 720 gün SSK primi olmalıdır.

7. ÖZETLERSEK;

45-A DAKİ BİRİNİN EŞ TAYİNİ İSTEYEBİLMESİ İÇİN (3+1 Lİ) ;
A) Eşi Sağlık bakanlığı bünyesinde ise 1 yılı doldurunca tayin isteyebilir.
B) Eşi Sağlık bakanlığı bünyesinde dışında ise 1. Yılı doldurunca tayin isteyebilmesi için eşinin mutlaka kadrolu olması gerekiyor.
C) Eşi özel sektörde 4/A lı ise 45-A lı eşin 4. Yılını tamamlaması eşinin kesintisiz 720 gün SSK primi olması gerekiyor.
D) Eşi Sağlık bakanlığına bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa 1. Yılını doldurunca tayin isteyebilir.
E) Eşi YÖK e bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa eş tayini isteğine red cevabı gelir.

8. 657 4/A LI BİRİNİN EŞ TAYİNİ İSTEYEBİLMESİ İÇİN;

A) Eşi sağlık bakanlığı bünyesinde ise 1. Yılı doldurunca tayin isteyebilir.
B) Eşi sağlık bakanlığı bünyesi dışında kadrolu da olsa sözleşmeli de olsa bir yılı doldurunca tayin isteyebilir.

Değerli meslektaşlarım umarım sorularınıza cevap verebilmiş ve aklınızdaki soruları silebilmişizdir. Sizler için özetlemeye çalıştığım bu yazımda yazdıklarıma resmi olarak www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.GÜNCELLEME


Gelen yoğun sorular üzerine bir güncellemeyi hak ediyor yazımız.

Yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum.

Aklınızda sorular olduğunu görüyorum, bu sebep ile 2020 yılı 3+1 (45A) eş durumu kurasının ilan metnini ekliyor ve önemli yerleri işaretliyorum;


2020 YILI 1. DÖNEM SAĞLIK BAKANLIĞI
663-45/A SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN
EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ

Bakanlığımıza bağlı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, kura ile yapılmış. Kura dönemi geçtiğimiz dönem 23 – 30 Ocak 2020 tarihleri arasında olmuş.Başvurusu kabul edilip ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle
yerleştirme işlemleri yapılamayanların aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeleri; başvuru
yapılan ilde bir sonraki kura dönemine kadar herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması
halinde kurasız, boş pozisyon oluşmaması halinde ise pozisyon ihdas edilmesine müteakip bir
sonraki kura dönemine kadar kurasız yapılacaktır.


Bu kuraya başvuruda bulunan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazereti
nedeniyle yer değişikliği için;

- bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış olması, 
- eşinin görev yaptığı ilde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması, 
- eşinin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşu personeli olması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olması şarttır.


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışanlar
bu kuraya başvuramayacaktır.

Bu çerçevede;

1- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış sözleşmeli sağlık personelinden, eşinin;


a) Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşu personeli olduğunu, eğer engelli ise engel durumunu,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu ve ilgili mevzuatı gereği yer değiştirmesinin mümkün olmadığını veya görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının
bulunmadığını,

c) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi ve kadrolu personel olarak
Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hâkim ya da savcı olduğunu,

ç) Bu maddenin (b) ve (c) bendinde belirtilenler hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu, eşine ait; halen görev yaptığı ve Sağlık Bakanlığı personelinin görev yaptığı her iki il’e ait dolu/boş kadro ve pozisyon sayısını,

d) Eşi engelli personel olanlardan, eşinin kadrolu personel olduğunu gösterir ilgili kamu kurum veya kuruluşunun atamaya yetkili biriminden alınmış belge ve eşinin engel durumunu gösterir sağlık kurulu raporunun onaylı örneği ile, belgelendirenler eşinin görev yaptığı ildeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.


2- Hizmet süresinin hesabında; 14 Mart 2020 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır.

3- Bu kuraya başvuranların, (Ek–1) formda sayılan belgeleri, ilgili birim amirine imzalattığı PBS başvuru formuna ekleyerek, 04 Şubat 2020 Salı günü saat 18.00’e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Biriminde (T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cadde No: 9 06800 Çankaya/ANKARA) olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermesi ya da elden teslim etmesi gerekmektedir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.

APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığı’na ait değildir.


Önemli noktalar;


1- Boş pozisyon olması önemli
2- Her iki personel de sağlık bakanlığından ise hizmet bölgesi önemli3- Eşi başka kurumda kadrolu olanlar için


Başvurusu red gelenler ve nedenleri ?


Evet arkadaşlar bu kısım da gayet açık ve net olarak ekledim. Hala sorunuz var ise yazabilirsiniz elbette yanıtlamaya çalışırım....ARKADAŞLAR MERHABA YORUMLARI YANITLAMAYA ÇALIŞIYORUM AMA O KADAR ÇOK VE KARMAŞIK Kİ BENİM DE KAFAM ÇOK KARIŞIYOR BAZEN. BU KONUDA BİR ÖNERİM VAR!!!mediforum.net de ilgili yere konu açarak sorularımızı sorar isek hem daha kapsamlı, derli toplu olur hem de daha kolay, lütfen sorularınızı vereceğim linke girerek konu açıp sorar mısınız.????


Link; Konu açılacak yerEkran görüntüsü;
Bunlarda İlginizi Çekebilir...


Yorumlar

 1. 3+1 im. özel sektörde çalışan es tayini için 720 gün kesintisiz prim mi gerekiyor?

  YanıtlaSil
 2. Bir okuyucumuzun uyarısıyla; polis ve askerler için özel protokol varmış. 1 yılı doldurunca sözleşmeli de olsa tayin isteyebiliyormuş. Bunu da böyle eklemiş olalım ��

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Esim tsk da askeri personel tayini cıktı ben 45a lıyım 2.senem kurayı beklmeden tayin isteyebiliyormuyum

   Sil
  2. Öğrenebildiniz mi

   Sil
  3. Öğrenemedim il saglık mudurluğu acmıyor siz öğrenebildiniz mi

   Sil
  4. Maalesef kurayı beklemek durumundasınız henüz kadro alamadığımız için kadro alana kadar hep kura ile eş durumu yapabiliriz

   Sil
  5. Merhaba benim eşim de askeri personel ilk görev yerimden eşimin yanına bir kez tayin istedim su anda eşimin doğu görevi bitti tekrar batıya tayin gördü bende onunla bir daha eş durum tayini isteyebiliyor muyum yani kadroya geçmeden 2. Kez eş durum tayini yapılıyor mu ve su an ücretsiz izindeyim dogum sonrasi ücretsiz izin hakkımı kullanıyorum bu şartlarda tayin işlemlerim nasıl olcak bilgi verirseniz sevinirim

   Sil
  6. Merhaba eşiniz sözleşmeli uzman erbas falan mı liften yazarsanız sevinirim

   Sil
 3. İl içinde eş durumu tayini nasıl oluyor peki bununla ilgili hiçbit yazı yok bulamıyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. https://hemsirelikyukseklisans.blogspot.com/2020/06/4a-kadrolu-saglik-personeli-il-ici-yer.html

   Sil
 4. https://yhgm.saglik.gov.tr/TR,10183/saglik-personelinin-il-ici-yer-degisikliginin-usul-ve-esaslarina-dair-yonerge.html

  İl içi tayin için yönergeye buradan ulaşabilirsiniz.

  YanıtlaSil
 5. Eşim özel sektörde primini fazlasıyla doldurdu ben 3+1 im ve ilk yılımı doldurdum başvurum kabul edilmedi ama

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. merhaba, sizinle aynı durumdayım,sizin 4 yıl orada çalışma şartınız var mı bu durumda beni de bilgilendirimisiniz?

   Sil
  2. Merhaba , sizinle aynı durumdayım , sizin 4 yıl orada çalışma sattınız varmı bu durumda benide bilgilendirirmisiniz ?

   Sil
 6. 3+1 ile çalışan spersonellerin, özel sektörde çalışan eşin yanına tayini ile igili olur veren maddeyi özellikle paylaşır mısnız. Böyle bir madde bulunmuyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 45-A lı eşin 4 yıl çalışmış olması ve eşinin 4/A lı olması gerekiyor. Aynı zamanda kesintisiz olarak 4/A lı eşin 720 gün SSK primi olmalıdır.

   Her dönem başka maddeler ile tayin ilan metni yaparlar. Bu ilan da evet yok ama geçmiş ilanda varmış ileriki ilanda olur veya olmaz bilemeyiz.

   Sil
 7. Öncelikle merhaba, yazıyı ben yazdım. Sitedeki onlarca yazardan sadece biriyim. Yazdığım sadece beni ilgilendirir. Araştırmamı da her türlü kaynaktan türlü türlü yerden teyit ederek yazdım.

  6. BEN 663 KHK 45-A LIYIM EŞİM ÖZEL SEKTÖRDE. TAYİN İSTEYEBİLİR Mİ? Bu soruya verdiğim cevapta 45-A yazdım ancak 5 çıkmamış 4-A gibi görünmüş. Düzelttim. Yazımda bilgi olarak herhangi bir hata yoktur. Yazıyı kontrol ederseniz 4/A 4/B şeklinde yazıyorum. Asla 4-A şeklinde yazmam. Dediğim gibi 45-A yazarken 5 çıkmamış. Düzelttim. Yazım yanlışından oluşan bilgi karmaşası düzeltildi. İlginiz için teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar eşim üniversite hastanesinde 657 4/A ya tabi. Ben il dışı atama istediğim de eşime red cevabı mı gelir ve süreç nasıl işler?

   Sil
 8. merhaba universitede yök kadrosunda hekimim esim sozlesmeli saglik teknikeri 1 yilin sonunda yanima gelebilir mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Asil bey bu konuda daha bilgili ancak gelebileceğini düşünüyorum.

   Sil
 9. Herkese iyi günler, ben polis memuruyum eşim üniversite hastanesinde hemşire, ipka vermeme rağmen tayinim çıktı, ama eşim o ile gelmek istemiyor. Açıkçası bende gitmek istemiyorum eşimi sebep gösterip tayini durdurabilirmiyim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayır, gider başlarsın eşin gelmez . Sen sonrasında eş durumu isteyip eşinin yanına gelmeyi deneyebilirsin.

   Sil
 10. Erkek arkadaşım hemşire ben de öğretmenim ikimiz de atanırsak ben kadrolu olmadan sözleşmeli öğretmenken benim yanıma tayini olmuyor doğru mu anladım?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eşiniz sağlık bakanlığı bünyesi dışında çalışıyorsa tayin isteyebilmeniz için eşinizin mutlaka kadrolu olması gerekiyor. Maalesef sağlık bakanlığı bünyesi dışında sözleşmeliyse tayin isteyemez. İstisna olarak 657 4/B li Sağlık Bakanlığı Bünyesinde çalışan meslektaşımızın eşi başka kamu kurum ve kuruluşunda sözleşmeli de çalışıyor olsa tayin isteyebilir.

   Eşin kadrolu olursa olur.

   Sil
  2. İsm atama birimi olsun eşiniz sözleşmeli olsa da isteyin diyor bu ne perhiz ne lahana anlamadım bu arada ben sağlık bakanlığında 45/A liyim eşim başka bakanlık kamu kurumunda 4/b li çalışıyor...

   Sil
  3. Yönetmelik yukarıda ve olmaz diyor. İsteyebilirsiniz tabi ama bu olacağı anlamına gelmiyor. İsteyin olur diyor iseler isteyin.

   Sil
 11. Ben 3+1 sözleşmeli ebeyim eşim üniversitede 4 d li eş tayini ile yanına gidebilir miyim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 4d taşeron kadrosunda mı

   Sil
  2. Eşiniz sağlık bakanlığına bağlı ise sözleşmelide olsa olur ama değilse kadrolu olması gerekir.

   Sil
  3. Peki idari izin ve doğum izni görevden sayılıyor mu

   Sil
  4. 4d li olan eşin yanına gidebilirsiniz benim bütün arkadaşlarım gitti çünkü 4d lileri çakılı kadro olarak gördükleri için tayin hakları olmadığı için eş 4d linin yanına gider net bilgi

   Sil
  5. Merhaba sizin sorunuzza benzer benim konumda sorunuza yanit bulabildiniz mi acaba ?bende arastiriyorum ancak burda olmaz deniliyor ancak bunu yapanlar var

   Sil
 12. Merhaba iyi günler.
  Eşimle eş durumu tayini isteyeceğiz de ocak ve temmuz ayını mı beklememsiz lazım yoksa 1 yılını doldurduktan sonra her an isteyebilir mi?

  YanıtlaSil
 13. Ben devlet kurumunda işçiyim eşim 2 yıllık hemşire yanıma tayin isteyebiliyor mu ? Tayin istedikten nekadar süre sonra yeni yerinde göreve başlar?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kadrolu olmanız gerekiyor sizin eğer eşiniz kadrolu ise durum değişir.

   Sil
 14. Ben 3+1 sözleşmeli sağlık teknikeriyim. Eşim şehir Hastanesi'nde 4 D sürekli işçi(veri hazırlama) olarak çalışıyor. 1 senem dolunca eş durumu tayini isteyebilir miyim?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eşiniz sağlık bakanlığı bünyesinde ise olur.

   Sil
 15. ben 3+1 hemşşireyim ve 3.yılımdayım eşim astsubay olduğum yere tayin isteyebilir mi.biz sözleşmeli olduğumuz ve tayin hakkımızın olmamasından dolayı yardeımcı olursanız cok sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu konu eşinizin kurumunun yani milli savunma bakanlığının kanunlarına bakılarak çözülmesi gerekir.

   Sil
 16. İyi günler. Ben polis memuruyum. Eşim 45 A kapsaminda hemşire olarak. 3 yilini doldurdu ve kadro almaya hak kazandi. Benim yanima kadro alarak ayni yil gelebilirmi , yoksa bir yil beklemesi gerekirmi..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eşiniz şu an yanınıza tayin isteyebilir.Kadro aldıktan sonrada isteyebilir.

   Sil
 17. Merhaba eşim kadrolu ben sözleşmeli 3+1 im 1 yıl dolduktan sonra il içi eş durumu tayini isteyebilir miyim eşimin olduğu yere

  YanıtlaSil
 18. Merhaba eşim kadrolu ben sözleşmeli 3+1 im 1 yıl dolduktan sonra il içi eş durumu tayini isteyebilir miyim eşimin olduğu yere

  YanıtlaSil
 19. Merhaba eşim özel sektörde 4 yılını doldurdu ben 3 yıl bittikten sonra es durumu tayini isteyebiliyormuyum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eşi özel sektörde 4/A lı ise 45-A lı eşin 4. Yılını tamamlaması eşinin kesintisiz 720 gün SSK primi olması gerekiyor.

   Sil
 20. Lütfen cevaplar mısınız ben 45/A 3+1 li olarak yeni atandım eşim Türk silahlı kuvvetlerinde 4/C Li uzman çavuş(sözleşmeli) ben bir yılımı doldurduktan sonra eşimin yanına geçebiliyor muyum şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben de ayni durumdayım cevabı merak ediyorum ☺

   Sil
  2. - 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında bulunduğu
   ilde bir yıl görev yapmış sözleşmeli sağlık personelinden, eşinin;

   c) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi ve kadrolu personel olarak
   Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri,jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hâkim ya da savcı olduğunu

   belgelendirenler eşinin görev yaptığı ildeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

   Sil
  3. Ama eşinizin kadrolu olması gerekiyor malesef

   Sil
  4. Asil Dinçer
   11 Mart 2020 18:05
   Bir okuyucumuzun uyarısıyla; polis ve askerler için özel protokol varmış. 1 yılı doldurunca sözleşmeli de olsa tayin isteyebiliyormuş. Bunu da böyle eklemiş olalım ��

   Sil
  5. Burda tsk nın sağlık bakanlığıyla protokolün olduğunu kadrolu sözleşmeli gözetmediği belirtilmiş hakkında bilginiz var mı

   Sil
  6. ya doğru mu acaba sözleşmelide olsa gidebilir miyiz ?

   Sil
  7. Keşke buna şahit olan biri yazsa biz de yolumuzu cizsek tsk da es sözleşmeli de olsa gidilebilir mi biz 3+1 liysek

   Sil
  8. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında bulunduğu
   ilde bir yıl görev yapmış sözleşmeli sağlık personelinden, eşinin;

   c) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi ve kadrolu personel olarak
   Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri,jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hâkim ya da savcı olduğunu

   belgelendirenler eşinin görev yaptığı ildeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yer değişikliği talebinde bulunabilecektir

   Sil
 21. Eşim 3+1 ile ocakta atandı bende kadrolu hemsireyim ve eş durumundan yanına geldim eşim bir yılını doldurduktan sonra kendim tayin isteyip sonra da eşim eş durumu tayini ile yanıma gelebilir mi simdi İzmirdeyiz 1. Gurubun B si istediğimiz yer 6.grubun D si Adıyaman. Bilgiler için şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 22. Sağlık Bakanlığına bağlı hemşire olarak 3.senemi dolduran 3+1 sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım ,kadro için dilekçe vermiş bulunmakta olup buna bağlı olarak eş durumu tayini için başvuracağım evleneceğim kişi de 3+1 sözleşmeli hemşire ve 2senedir hizmet vermektedir .Yapılacak başvurunun benim kadrolu olarak herhangi bir eş durumu tayini dönemi beklemeksizin mi olacak yoksa henüz 3+1 bitmediği için asillik mi aranacaktır .
  Bunun haricinde eş durumu halinde 3+1 sözleşmem sıfırdan mı başlatılacak

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sözleşmeli iken başvuru yapacaksanız; https://hemsirelikyukseklisans.blogspot.com/2020/06/657-4b-sozlesmeli-personelin-es-durumu.html

   Kadrolu iken başvuru yapacaksanız; https://hemsirelikyukseklisans.blogspot.com/2020/05/es-durumu-yer-degisikligi-saglik.html


   Dönem beklemeli ve şu durumda başvuru (dönemde) yapabilirsiniz.

   Sözleşme baştan başlamaz

   Sil
 23. Ben 9 senelik kadrolu aynı kurumda sağlık memuruyum, eşim yeni başladı bankada güvenlik gelecek sene haziranda kadro alacak 1 senesi dolunca, bulunduğu ile tayin isteyebilir miyim.

  YanıtlaSil
 24. ben 45/a lı sağlık personeli olarak çalışmaktayım. 3.yılımı doldurdum, kadroya geçmek için evraklarımı teslim ettim.eşim özel sektörde çalışıyor eş durumu yapabilir miyim? kaç günlük primi olması gerekiyor?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eşi özel sektörde 4/A lı ise 45-A lı eşin 4. Yılını tamamlaması eşinin kesintisiz 720 gün SSK primi olması gerekiyor.

   Sil
  2. Benim eşim primi var 1 yıl beklemem gerekiyormü yoksa tayin isteyebilirmiyim beklemeden

   Sil
 25. Ben ve esım 3+1 hemsıreyıs bn adana sehır hastanesinde oda urfada gorev yapyo ben tayın ıcın dılekce vermıcem o adanaya gelmek ıcın vercek tek taraflı olyo mu bıde ıstedımızz zaman es durumu tayını yapabılyoz mu temmuz ve subatta mı var 2 sınden bırını mı beklıcez aylarca bırı red gelırse.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kura dönemlerinde başvurabiliyorsunuz.İkiniz birden başvurabilirsiniz.

   Sil
 26. Merhaba ben öğretmenim, eşim 3 yıllık 45/A li hemşire. Öğretmenlerin bu yıl il dışı ataması 11 Ağustosta olacak. Eşimin yanıma tayin isteyebilmesi hemşirelerin mazeret tayinlerinin 11 Ağustostan sonra olması lazım. Tarih konusunda bilgisi olan var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yıl sonuna doğru bekliyoruz. Birinci dönem mayıs da oldu.

   Sil
  2. O zaman öğretmen olarak ben Ağustosta il dışı isteyip yıl sonuna doğru eşimin gelmesini bekleyeceğim. Hemşire mazeret tayinleri nerede duyuruluyor, mayıstakini hiç bulamadık, görmedik mesela

   Sil
  3. Sanırım mayıstan kastınız, ocakta başvuruları başlayan, şubatta yerleştirmesi yapılan atama. O atamada Mart ayında giden arkadaşlarımız oldu

   Sil
  4. Doğrudur bakanlık kendi sitesinde yayınlıyor.

   Sil
 27. Merhaba ben 1 yıllık jandarma Uzman Çavuşum çalıştığım yerde 1 yılım doldu sözleşmeliyim. Sevgilim kadrolu hemşire ve şuan bulunduğu yerde 4 senedir çalışıyor. Evlilik halinde ben onun yanına tayin isteyip gidebilir miyim? Yoksa o mu benim yanıma gelicek bilgi verebilir misiniz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sizin onun yanına gitmeniz , kendi kurumunuzun kurallarına bağlıdır. Onun sizin yanına gelmesi. Eşiniz sizin yanınıza gelebilir.

   Sil
 28. Merhaba. Eşim 2 yıllık hemşire ben 2 yıllık ogretmenim sozlesmeliyiz. Eşim benim yanima gelmek icin es durumundan faydalanabilir mi?

  YanıtlaSil
 29. Ben orman bakanliğinda kadrolu memurum ama ona rağmen tayin olabilmem için torpil gerekiyor oda olmadiği için ben şimdi evliliğimi çalişan biriyle yapmak zorundayım bizimkiside böyle bir bakanlik işte

  YanıtlaSil
 30. Merhabalar ben 3+1 e tabi hemşire olarak 2 yildir çalışmaktayım eşim yeni jandarma uzman çavuş oldu eş durumu ile tayin istersek eşim mi benim yanıma gelir benim mi onun olduğu şehire gitmem gerekiyor bir de istediğimiz zaman eş durumu tayini isteyebilir miyiz belirli zamanlari mi var

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Belirli dönemlerde eş durumu istiyorsunuz. Eşinizin sizin yanınıza gelmesi eşinizin kurumu ile alakalı bir durum. Sizin gitmeniz için eşinizin kadrolu olması gerekir.

   Sil
 31. Meraba bu sene temmuz ya da ağustosta eş durumu olur mu geçen sene temmuzda olmuş

  YanıtlaSil
 32. Merhabalar, eşim 2018 eylül den beri 4/b sözleşmeli hemşire. ben ise 06.01.2016 yılından beri vergi mükellefi esnafım. 7 aylık evliyiz. eş durumundan tayin isteyebilir miyiz ?

  YanıtlaSil
 33. merhabalar ben 2018den beri 4bli sözleşmeli personelim eşim askeri personel es durumu tayini kura dönemi bittikten sonra tayin durumumuz belli oldu bidahaki dönemi beklemelimiyim yoksa evraklarimi gönderebilir miyim her an

  YanıtlaSil
 34. Merhaba ben 45A hemşire olarak yeni atandim esim 10 yildan fazla ozelden calisiyor benim es durum tayin hakim var mi

  YanıtlaSil
 35. Merhaba 3+1 ile hemşire olarak atandım görevimde 2.ayım bitiyor. Eşim jandarma tayini doğuya çıktı eş durumu ile yanına gidebiliyor muyum, hastanenin özlük birimine sormuştum bir yıl beklemene gerek yok dediler ama emin olmak istiyorum yardımcı olur musunuz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Beklemen ve eşinin kadrolu olması gerekiyor diye biliyoruz.

   Sil
  2. Merhaba bende aynı durumdayım benim eşimin tayini de kıbrısa çıktı kıbrıs yurt dışı olduğu için ücretsiz izin hakkım var mıdır. Benim eşim astsubay bende 3+1 li hemşireyim. Normalde 4b lilere böyle bir hak var.

   Sil
 36. Merhaba . Ben uzman çavuşum 4-C Li, eşim eczane teknisyeni 7 yıllık SGK pirim ödemesi war benim de tayinim çıktı başka ile , ama gitmek istemiyoruz, Ben şimdi eş durumundan eşimin yanına yeniden bulunduğumuz ile tayin isteyebilir miyiz ? Ya da tayini durdurma askıya alma şansımız war mi ? Eğer ki öyle bir madde Kanun varsa lütfen yardımcı olur musunuz . Bir yerde de eşi 720 gün prim ödemesi bile olsa kalabilir diyorlar . Aydınlatırsanız çok seviniriz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sizin eşinizin yanına geçmeniz kendi kanunlarınıza tabi. Sağlık bakanlığı ile ilgili kanunlarda eşiniz sağlık bakanlığına bağlı çalışıyorsa bakılır değilse, sizin kendi kurum kanunlarına bakmanız gerekir.

   Sil
 37. Eşim 1 yılını doldurmuş 45-A hemşire bende MEB de kadrolu öğretmenim. Eş durumu tayini için sağlık bakanlığı ilanını mi beklememiz gerekiyor yoksa herhangi bir zaman diliminde sağlık bakanlığına dilekçe ve belgeleri mi yollamamiz gerekiyor. Bu süreç nasıl işliyor bilgi alabilir miyiz? Teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bende merak ediyorum bu durumu çok

   Sil
  2. Bende merak ediyorum aynı durumdayız

   Sil
  3. Tayin dönemlerini bekleyeceksiniz

   Sil
 38. Merhabalar. 3+1 ile atandım. Eşim şehir hastanesinin özel firmasının bünyesinde sözleşmeli personel. 1 yıl sonra eş durumu tayini olur mu?

  YanıtlaSil
 39. Merhabalar eşim 2 aylık 45/A hemşire istanbulda. Ben 5 yıllık öğretmenim kadrolu denizlideyim. Engelliyim raporum da var. Eşim direk tayin isteyebilir mi? 1 yıl fiili şart varsa sonra kura ile mi gelecek kesin geliyor mu? Acil yardım bana bilen arkadaşlar lütfen

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bir yılı dolduracak, kura ile oluyor.

   Sil
  2. eşim kadrolu öğretmen adana da. Ben de urfada 3+1 liyim 1 yılımı doldurdum . Eş kurası temmuz 2020 başvuru yaptık. Sizce uygun verilir mi. Urfa dan adanaya.tşkler

   Sil
 40. Merhaba. Ben 3+1 2.yılımı doldurmak üzereyim. Eşim antalyaya atandı. Ben eş durumu yapsam onun yanına gidebilir miyi yoksa o benim çalıştığım yere (istanbul)a mı gelir ? teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eşin antalyada kadrolu ise sen onun yanına, eşinde sözleşmeli ise olmaz.

   Sil
 41. Merhaba ben devlet Hastanesi'ne 3+1 olarak atandım henüz bir yılımı doldurmadim. Eşim il sağlık müdürlugunde 2 yıldır 657 devlet memuru olarak çalışıyor. Ayrıca engelli raporu da var. Bir yılı beklemeden eşimin yanına gitmek için tayin isteme imkanım var mı? (%48 engel raporu)

  YanıtlaSil
 42. Merhaba bir şey sormak istiyorum yapılan bu son saglik bakanligi atamasinda eşimle birlikte farklı yerlere atandık es durumu tayininde için 1 yıllik sürenin ardından tayin istenildiğinde alt bölge üst bölgenin bir önemi var mı yoksa kim nereyi isterse oraya mi gidilir bir fikriniz varmıdir ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kim nereyi istiyorsa, kimin şartları uyuyorsa

   Sil
 43. merhaba ben sağlık bakanlığında 3+1 sözleşmeli eşim aile bakanlığında 4b li 1 yılımı sağlık bakanlığında doldurmak üzereyim eş durumu tayini oluyor mu?

  YanıtlaSil
 44. Merhabalar. Ben Sağlık Bakanlığı bünyesinde 3+1 sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım. 3.yılımı doldurmak üzereyim. Eşimde Sağlık Bakanlığı bünyesinde 3+1 sözleşmeli personel olarak 2 ay önce atandı. 1 yılı dolunca eş durumu tayini istemeyi düşünüyoruz. 1 yılı dolduktan sonra dönemleri beklememiz gerekiyor mu ? Bir diğer sorumda şu ben eş durumu istemeyeceğim. Onu benim bulunduğum ile mi verirler yoksa tayin istememiş olsam bile beni oraya mı çekerler ? Şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dönemleri bekleyeceksiniz. Şu durumda siz tayin isteyebilir ve eşinizin yanına geçebilirsiniz. Eşiniz bir yılı doldurunca oda sizin yanınıza isteyebilir. Geçiş durumu kim istiyorsa ona bağlıdır.

   Sil
 45. Merhaba eşim asistan ben lisans hemşireyim 3+1 ile istanbula atandığımda 1 yıl sonra Eşimin yanına geçebiliyor muym?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eşiniz sağlık bakanlığına bağlı ise evet, değilse kadrolu olması gerekiyor, eğer sağlık bakanlığına bağlı değil ama kadrolu ise gene evet

   Sil
 46. Merhaba ben 45-a ya bağlı lisans hemşireyim. 2.yilimi doldurmak üzereyim. Eşim Yozgat'ta Toprak Mahsulleri Ofisinde 399'a tabi 4-c li olarak çalışmakta ve kurumun İstanbul'da merkezi bulunmamakta eş durumu tayininden faydalanabilir miyiz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eşinizin kadrolu olması gerekiyor. Siz tayin isteyemezsiniz.

   Sil
 47. Merhaba, esim 3+1 olarak istanbula atandi, ben kadrolu saglik personeliyim, 1 yil dolunca yanima gelebilir mi, sehir kisitlamasi var mi kirikkaleye gelebilir mi.

  YanıtlaSil
 48. Merhaba ben sözleşmeli öğretmen olarak yeni atandım eşim 3+1li hemşire 1 yılını doldurdu eş durumu tayini yapıp yanıma gelebilir mi

  YanıtlaSil
 49. Merhaba ben 4 yıllık kadrolu komisyona bağlı infaz koruma memuruyum (Gardiyan) , eşimde sözleşmeli hemşire 3+1 li eşim 1 yılını doldurunca benim yanıma tayin isteyebilir mi ?

  YanıtlaSil
 50. Merhaba, ben bir vakıf üniversitesinde kadrolu araştırma görevlisiyim. Kamu personeli sayılmıyorumdur muhtemelen ama özel sektör bile sayılsa 890 gün kesintisiz sigorta girişim var. Eşim 4B'li 3+1'e tabi hemşire. Ekimde 3 yılı dolacak. Biz şu anda sanırım eş durumu isteyemiyoruz doğru mudur? Eğer isteyemiyorsak bilen biri yazabilir mi ekimde 3 yılı doldurunca eşim direkt kadroya geçip ocak ayında tayin isteyebilir mi?
  Çok teşekkür ederim şimdiden

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Siz kadrolu iseniz eşiniz tayin isteyebillir. Ancak vakıf üniversitesinde kadro durumunu tam anlayamadım . Bu durumda devlet memuru değilseniz elbette isteyemez ancak eşiniz kadrolu olduğunda ister.

   Sil
  2. Merhaba,
   Devlet memuru değilim vakıf üniversitesi olduğu için ancak bizde de kadro hakkı var ve kamu kuruluşuyuz. Sanırım muallak burada durum bizi kamu personeli sayıp saymadıkları açısından. Eğer özel sektör gibi düşünürsek beni eşim Ekim ayında3. yılı doldurup kadroya geçip Ocak dönemi atamasında tayin isteyebilir mi? Yoksa +1 yılı doldurup 4. yılı doldurmasını mı bekleyeceğiz?
   Cevaplarınız için çok teşekkürler.

   Sil
  3. 45-A DAKİ BİRİNİN EŞ TAYİNİ İSTEYEBİLMESİ İÇİN (3+1 Lİ) ;
   A) Eşi Sağlık bakanlığı bünyesinde ise 1 yılı doldurunca tayin isteyebilir.
   B) Eşi Sağlık bakanlığı bünyesinde dışında ise 1. Yılı doldurunca tayin isteyebilmesi için eşinin mutlaka kadrolu olması gerekiyor.
   C) Eşi özel sektörde 4/A lı ise 45-A lı eşin 4. Yılını tamamlaması eşinin kesintisiz 720 gün SSK primi olması gerekiyor.
   D) Eşi Sağlık bakanlığına bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa 1. Yılını doldurunca tayin isteyebilir.
   E) Eşi YÖK e bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa eş tayini isteğine red cevabı gelir.

   Sil
 51. Merhaba hocam bir şey sormak istiyorum şimdi eş durumu tayini çıkan giden personel varsa farz edelim anlaşamayıp boşandıysa tekrar geri mi gönderiliyor

  YanıtlaSil
 52. Merhaba 45a li hemşireyim esim uzman çavuş ilk gorev yerimden eşimin yanına gitmek içi 1 yılım dolduktan sonra tayin istedim ve kabul edildi su an da eşimin doğu görevi bitti tekrar batıya tayin gördü bende onunla bir daha eş durum tayini isteyebiliyor muyum yani kadroya geçmeden once 2. Kez eş durum tayini isteyebiliyor muyum ve su an ücretsiz izindeyim dogum sonrasi ücretsiz izin hakkımı kullanıyorum bu şartlarda tayin işlemlerim nasıl olcak bilgi verirseniz sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İsteyebilirsiniz bu şekilde bir kısıtlama bulunmuyor

   Sil
 53. Eşim saglik müdürlüğünde kadrolu kimya muhendisi ben meb de kadrolu ogretmenim.
  Ben tayin isticem Ankaraya esim eş durumu yapmasi için herhangi bir şart kadar kura vs gerekiyormu?
  Egerki ankara da kimya mühendisi okadrosu bos yoksa durumu ne olur.
  Ikimizde 10 yildir istanbulda calisiyoru

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Muhtemelen vardır. İsteyebilir. Olur da yok sa, siz tekrar eşinizin yanına gidebilirsiniz veya ayrı ayrı devam edebilirsiniz.

   Sil
  2. Benim Ankara da bir yil calismam gerekmiyor degil mi eşimin eş durumu isteyebilmesi için devlet memuruyum, öğretmenim.
   Bugün il saglik Müdürlüğü atamayi aradik es durumu tayini sormak için esiniz Ankara da bir yil calismasi gerekiyor galiba dedi. Endiselendirdi bizi

   Sil
  3. Birsey daha sorsam.saglik bakanligi muhendis kadrosunda havuz sistemi var mi
   Yani es durumundan tayin istediginde boş kadro yoksa il emrine atanip kadro acilana kadar havuzda bekleme

   Sil
  4. Öncelikle konunuz burada yorum yaptıgınız konu ile alakasız. Bu yorumu okuyan arkadaşlar yanlış bilgilenmesin. Sizler kadrolu personelsiniz. Bekleme durumu söz konusu değil ,

   hatta madde şöyle der;

   Personelin aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendirmesi ve talebi üzerine hizmet bölgelerindeki veya hizmet gruplarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

   a) Sağlık durumu.

   b) Aile birliği.


   Bunun yanında , şu konuyu okumalısınız; https://hemsirelikyukseklisans.blogspot.com/2020/05/es-durumu-yer-degisikligi-saglik.html

   Sil
 54. Eşim saglik müdürlüğünde kadrolu kimya muhendisi ben meb de kadrolu ogretmenim.
  Ben tayin isticem Ankaraya esim eş durumu yapmasi için herhangi bir şart kadar kura vs gerekiyormu?
  Egerki ankara da kimya mühendisi okadrosu bos yoksa durumu ne olur.
  Ikimizde 10 yildir istanbulda calisiyoruz

  YanıtlaSil
 55. Merhaba ben 3+1 ile hemşire olarak atandım. Eşimde 3+1 ile hemşire olarak çalışıyor. 1 yılımı doldurduğum ay eş durumu yapabilir miyim? Ocak ve Temmuz aylarını mı beklemem gerekiyor

  YanıtlaSil
 56. Merhaba eşim uzman cavuş kasımda bir yılı dolacak ilçeden il e tahin istiyoruz ama olmuyor ne zaman olabilir Bi bilginiz var mı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Onu askeri kuruma sormak lazım. Eşiniz tayin istiyorsa.

   Sil
 57. Merhabalar ben yeni doktor olarak atanacagim eşim de yeni sozlesmeli öğretmen olarak atandı ben veya o eş durumu yapabilir miyiz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eğer siz sözleşmeli atanırsanız eşiniz kadrolu olmadığından yanına gidemezsiniz. Kadrolu atanırsanız şu konuya bakmanız gerekir; https://hemsirelikyukseklisans.blogspot.com/2020/05/es-durumu-yer-degisikligi-saglik.html

   Eşinizin yanınıza gelmesi ise kendi kurumu ile alakalıdır.

   Sil
 58. Merhaba aben 3+1 ebe olarak gorev yapmaktayim esimde ozel sektorde 720 gunu doldurdu 3 yil dolunca es durumu tayini isteyebiliyomuyum bide sadece ocak ve temmuz ayindami sureklimi istebiliyorum tesekkurler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sadece tayin döneminde ve evet isteyebilirsin

   Sil
 59. Merhaba
  Ben 663-45A lı olarak İstanbula atandım. Eşim Ankarada Özel Hastanede kesintisiz 2 yıldır Paramedik olarak çalışıyor. Bir yılımı doldurduktan sonra Eş Durumu Tayini isteyebilirmiyim. Gerekeli şartlar nelerdir. Teşekkür ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eşin sağlık bakanlığı bünyesinde değilse kadrolu olması gerekir

   Sil
  2. Eşi özel sektörde 4/A lı ise 45-A lı eşin 4. Yılını tamamlaması eşinin kesintisiz 720 gün SSK primi olması gerekiyor.

   Sil
 60. İyi akşamlar bnm sorum eşim 45/a lı 2 yılı doldu
  Ben özelde calısıyorum ve kesıntısız sigortam devam etmekte ve 720 gun prim de hazır. 4. Yılda tayın isteyecegız
  Fakat özel sektörde il içitayınde sıkıntı olurmu ben merkezdeyım esım adada görev yapıyo 120 km yol artı 1.30 saatlık ferıbot deniz yolu mesafesi var, bizi aydınlatrsanız sevınırız şimdiden teşekkurler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eşi özel sektörde 4/A lı ise 45-A lı eşin 4. Yılını tamamlaması eşinin kesintisiz 720 gün SSK primi olması gerekiyor.

   Sil
 61. Merhaba eşim 45/a lı 3 yılı yeni doldu. Kadroya geçmek için geçen hafta dilekçe verdi, ne zaman geçer kadroya, bilginiz var mı?

  YanıtlaSil
 62. Merhaba. 2 Yıllık Polis Memuruyum Eşim 3+1 sözleşmeli hemşire. Doğu görevine giderken eşim bana tabi olarak tayin isteyecek 3. yılında ben ipka vermeden tayin istersek sözleşmesi sıfırlanıyor mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hayır boyle bır bılgı yok yonetmelıkte

   Sil
 63. MERHABA. BEN YENİ ATANDIM 3+1 OLARAK EŞİMDE 3. YILINI DOLDURDU BAŞKA BİR İLDE. BEN ONUN BULUNDUĞU İLE 1 YIL SONRA TAYİN İSTEYECEĞİM FAKAT EŞİMİ BENİM YANIMA VERİRLER Mİ O TAYİN İSTEMEDİĞİ HALDE? DİĞER SORUM İSE BENİ ALT BÖLGEM OLAN EŞIMIN BULUNDUĞU İLE VERİRKEN NEYE BAKILIR?. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eş durumu tayınınde sunlar abakılır;

   45-A DAKİ BİRİNİN EŞ TAYİNİ İSTEYEBİLMESİ İÇİN (3+1 Lİ) ;
   A) Eşi Sağlık bakanlığı bünyesinde ise 1 yılı doldurunca tayin isteyebilir.
   B) Eşi Sağlık bakanlığı bünyesinde dışında ise 1. Yılı doldurunca tayin isteyebilmesi için eşinin mutlaka kadrolu olması gerekiyor.
   C) Eşi özel sektörde 4/A lı ise 45-A lı eşin 4. Yılını tamamlaması eşinin kesintisiz 720 gün SSK primi olması gerekiyor.
   D) Eşi Sağlık bakanlığına bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa 1. Yılını doldurunca tayin isteyebilir.
   E) Eşi YÖK e bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa eş tayini isteğine red cevabı gelir.

   Sil
  2. HAYIR. SORUMU YANLIŞ ANLADINIZ. EŞİM SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI 3+1 MEMUR 3. YILI DOLDU. BEN YENİ ATANDIM ONUN BULUNDUĞU BÖLGEYE BEN TAYİN İSTEYECEĞİM FAKAT O İSTEMEDİĞİ HALDE ONU BENIM BULUNDUĞUM BÖLGEYE ÇEKERLER Mİ? İYİ GÜNLER TEŞEKKUR EDERİM

   Sil
 64. Merhaba bu konuda çok bilgi kargaşası var Bir okuyucumuzun uyarısıyla; polis ve askerler için özel protokol varmış. 1 yılı doldurunca sözleşmeli de olsa tayin isteyebiliyormuş. Bunu da böyle eklemiş olalım � Asli hanım da böyle demiş eşi tsk da uzman jandarma veya erbas olup ve 3+1 lı sağlık personeli olup yanına giden var mı lütfen bu konuda bilgisi olan yazabilir mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. c) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi ve kadrolu personel olarak
   Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hâkim ya da savcı olduğunu,belgelendırmekle olur

   Sil
 65. 45 a 3+1 sözleşmeli personel 4 d li eşinin yanına tayin hakkı yok diyorsunuz ben sağlık bakanlığınida aradım il sağlık müdürlükleri nede cimere de yazdım herkes eşinin yanına bir yıl sonunda eş tayini isteyebilirsiniz dedi malum kadro çakılı bir siz olmaz diyorsunuz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 45-A DAKİ BİRİNİN EŞ TAYİNİ İSTEYEBİLMESİ İÇİN (3+1 Lİ) ;
   A) Eşi Sağlık bakanlığı bünyesinde ise 1 yılı doldurunca tayin isteyebilir.
   B) Eşi Sağlık bakanlığı bünyesinde dışında ise 1. Yılı doldurunca tayin isteyebilmesi için eşinin mutlaka kadrolu olması gerekiyor.
   C) Eşi özel sektörde 4/A lı ise 45-A lı eşin 4. Yılını tamamlaması eşinin kesintisiz 720 gün SSK primi olması gerekiyor.
   D) Eşi Sağlık bakanlığına bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa 1. Yılını doldurunca tayin isteyebilir.
   E) Eşi YÖK e bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa eş tayini isteğine red cevabı gelir.

   Sil
  2. YÖK hastanesinde değil üniversitesinde çalışıyorum ve eş tayini için üniversite den belgemi aldım sağlık bakanlığı ile irtibata geçtim 4d statüsünün eş tayininde geçerli olduğunu siz onun yanına gidemiyorsunuz 3+1 sağlık bakanlığı nda çalışan eşiniz bir yıl sonunda tayin hakkı vardır dediler ve burda yapan bir sürü arkadaşlar var insanları umutsuzluğa düşürmeyin

   Sil
  3. Ben demek istediğinizi anlamadım. İnsanları umutsuzluğa düşürmüyorum. 3 +1 eşin bir yıl sora tayin hakkı olduğunu yazıyorum zaten . Hatta bunları ben değil yönetmelik söylüyor. Şu an sizde bizim söylediğimizi söylüyorsunuz.

   Sil
 66. Merhaba 3+1, 3 yıllık Hemşireyim, eşim de bulundugum hastanede kadrolu hemşire. Eşİm bu kura doneminde tayin isteyecek, benim yanına gidebilmem ne kadar sürer? 2-3 ayı geçer diyenler var, güvenlik soruşturması vs diyenler var Ve bir sorum daha var; eş durumu tayini başvurusu yapabilmem için eşimin tayini çıktıgı yerde işe başlamış mı olması gerekiyor?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İşe başlar tayin doneminde tayın ıster gıdersınız bu ne kadar surer o ankı sartlara gore degısır

   Sil
 67. Merhaba ben 3+1 hemşireyim şubatta atandım Niğde’ye eşimde İstanbul’da 3+1 hemşire 3. Yılı onun eş durumu tayini isteyip yanıma Niğde’ye gelmesini istiyorum gelebilir mi Bölge grupları uymuyor o 1. Bölge c de ben 4. Bölge b deyim birde eş durumu tayini için temmuzda açılacak olan eş durum tayin zamanını beklememiz mi gerekiyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bolge gruplara bakmanıza gerek yok tayin donemınde tayın ıstersınız

   Sil
 68. Merhaba. Ben kamu kuruluşunda kadrolu memurum. Eşim İstanbul'da 3+1 hemşire ve 1 yılını doldurdu. Eş durumunda eşim yanıma gelebilir mi yoksa illaki ben kadrolu olduğum için benim mi eşimin yanına gitmem gerekiyor? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  YanıtlaSil
 69. Merhabalar ben 2yillik 45/a saglik personeliyim. Esim hakim olarak gorev yapiyor. Esimin yeni gorev yerine 45/a tayin doneminden once dilekce gonderip gidilecek ilde bos kadro talep edilmelimidir. Yoksa acilan kadrolara direk basvuru yapilmasi yeterlimidir. Ayrica talep edilecek ilde bos kadro ilani yoksa bir sonraki doneme kadar kurasiz olarak demis ama tam olarak anlayamadim. Simdiden tesekkurler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. c) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi ve kadrolu personel olarak
   Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hâkim ya da savcı olduğunu,belgelendirenler eşinin görev yaptığı ildeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

   Sil
 70. 3+1 sağlık personeliyim eşimde kadrolu sağlık personeli 1 sene sonra eşimin bulundugu yere gidebilir miyim

  YanıtlaSil
 71. Merhaba, Ben sözleşmeli Jandarma Astsubay'ım mesleğe başlayalı 10 ay oldu, nişanlım mart ayında 3+1 li olarak hemşireliğe başladı, yakında evleneceğiz yanıma gelebilmesi için 1 yılı doldurması gerekiyor mu? yoksa evlenince 1 yılı doldurmadan yanıma gelebilir mi ? bilgisi olan biri paylaşımda bulunabilirse çok makbule geçer.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba 1 yılı doldurması gerek o kesin de arkadaşlarınız dan sözleşmeli olup eşi e 3+1 'li olup yanına gelebilen var mı bu konuda çok bilgi yok kimisi tsk daki personelin kadrolu olması gerektiğini söylüyor es 3+1 lı ise

   Sil
  2. c) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi ve kadrolu personel olarak
   Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hâkim ya da savcı olduğunu,belgelendirenler eşinin görev yaptığı ildeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.


   Ya buna uyacak

   yada B) Eşi Sağlık bakanlığı bünyesinde dışında ise 1. Yılı doldurunca tayin isteyebilmesi için eşinin mutlaka kadrolu olması gerekiyor.

   Sil
 72. Merhabalar
  3+1in 3 senesi bitmiş durumda eş durumu için başvuru yapacağım sırada kadrolu üzerinden mi sözleşmeli üzerinden mi başvurum kabul edilecek kadrolu ise dönemleri beklemem gerek kalmayacak fakat hala muallakta
  İl sağlıktan mevzuata göre kadrolu üzerinden mazeret sayılır denildi ama başvuranlar var henüz sonuçlanmadı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. mediforum.net de yanıtlanmıştır sorunuz.

   Sil
 73. EŞİM SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI 3+1 MEMUR 3. YILI DOLDU. BEN YENİ ATANDIM ONUN BULUNDUĞU BÖLGEYE BEN TAYİN İSTEYECEĞİM FAKAT O İSTEMEDİĞİ HALDE ONU BENIM BULUNDUĞUM BÖLGEYE ÇEKERLER Mİ? İYİ GÜNLER TEŞEKKUR EDERİM

  YanıtlaSil
 74. Merhaba Ben 3 aylık 45/A lı lisans hemşireyim. Eşim hem özel sektörde 2 yıldır paramedik (4/a lı) olarak çalışıyor hemde 1 yıldır 4/b li ( bagkurlu) olarak küçük esnaflık yapıyor dükkan işletiyor. 1 yılım dolunca eş durumu tayin isteyebilirmiyim ?
  Bir sorumda 45/A lı olarak bir yıl sonra Becayiş hakkım varmıdır ?
  Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 45-A DAKİ BİRİNİN EŞ TAYİNİ İSTEYEBİLMESİ İÇİN (3+1 Lİ) ;
   A) Eşi Sağlık bakanlığı bünyesinde ise 1 yılı doldurunca tayin isteyebilir.
   B) Eşi Sağlık bakanlığı bünyesinde dışında ise 1. Yılı doldurunca tayin isteyebilmesi için eşinin mutlaka kadrolu olması gerekiyor.
   C) Eşi özel sektörde 4/A lı ise 45-A lı eşin 4. Yılını tamamlaması eşinin kesintisiz 720 gün SSK primi olması gerekiyor.
   D) Eşi Sağlık bakanlığına bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa 1. Yılını doldurunca tayin isteyebilir.
   E) Eşi YÖK e bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa eş tayini isteğine red cevabı gelir.

   Sil
 75. Eşim de ben de sağlık bakanlığında 3+1 liyiz. Eşim 1. Bölgede, ben 4. Bölgedeyim. Ben eşimin yanına üst bölgeye geçebilir miyim? 4. Bölgeden 1. Bölgeye? Yoksa onun mu benim yanıma gelmesi gerekir? 4. Bölgede personel ihtiyacı daha fazladır sonuçta.
  Ya da eşim kadrolu olunca farkeder mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eş durumunda genel olarak far etmez. Kim isterse o geçer.

   Sil
 76. Merhaba 3+1 ile hemşire olarak yeni atandım 3 aydır görev yapıyorum. Eşim jandarma uzman çavuş olarak zorunlu doğu hizmetinde.2021 Nisan ayında 1.yılımı doldurduğum zaman temmuz ayındaki kurayı beklemeden hemen tayin olur muyum ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi ve kadrolu personel olarak
   Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hâkim ya da savcı olduğunu,

   diyor yönetmelik

   Sil
 77. Merhaba hava kuvvetlerinde muvazzaf kadrolu subayım eşim 45/A li diyetisyen, eşim 2018 Ağustos ayında atandı ve başlayıp aynı gün önce 4 ay maaşlı sonra 2 yıl ücretsiz izne ayrıldı ayrıca benim eşimin yanına gitme durumum imkansız çünkü orada hava birliği yok eşimin ücretsiz izni devam etmektedir eş durumu tayinine basvura bilir mi bu sartlarda gerçekleşir mi? Ayrıca işe başlama tarihini esas aldıklarını duydum tayin gerçekleşir mi? Şimdiden teşekkürler..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır.

   der yönetmelik buna göre tayininiz olur.

   Sil
 78. merhaba. ben 3+1 sözleşmeli hemşireyim 2 yılım doldu. eşim kadrolu öğretmen. eş durumu tayin vereceğiz ben eşimin yanına gitmek istiyorum ama şartlarda kadrolu olanın gidememesi için engel olması gerekiyor diyor. ve öyle bi engel yok sadece biz öyle istiyoruz. benim tayinim çıkar mı sizce? bide bu tayinlerde bölge sıralamasına bakılıyor mu? öncelik sağlık bakanlığının mı milli eğitim bakanlığının mı? detaylı bilgi verir misiniz rica etsem

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sizin tayin istemenizi engelleyecek bir durum görünmüyor, siz tayin isteyebilirsiniz. Başka bir şart yok sağlık bakanlığı için.

   Sil
 79. Merhaba ben kadrolu ögremenim eşim sözl. Hemşire göreve 6 ay oldu başlayalı ben onun yanına eş tayini yapabilir miyim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Milli eğitim bakanlığının yönetmeliklerine bakmalısınız.

   Sil
 80. Merhaba , Sağlık bakanlığın da 3+1 sözleşmeli hemşireyim. Nişanlım veteriner. Kendine ait kliniği var. Kendi primlerini ödemiyor ama 3 yıldır faal olarak dükkanında çalısıp vergilerini ödüyor ve yanında da çalışanı var . 4 yılım dolduğunda eş durumu tayini yapabilir miyim ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 45-A lı eşin 4 yıl çalışmış olması ve eşinin 4/A lı olması gerekiyor. Aynı zamanda kesintisiz olarak 4/A lı eşin 720 gün SSK primi olmalıdır.

   Diyor ama yeni yayınlanan ilan metninde prim veya özel sektör sözü hiç geçmiyor. Bunun yanında 4 yıl sonra zaten kadrolu olacaksınız. O zaman durum değişebilir.

   Bu durumda da şu madde devreye girer;

   Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınır. (Ek cümle:RG-3/6/2017-30085) (Değişik cümle:RG-2/3/2018-30348) Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından (Ek ibare:RG-16/1/2020-31010) son beş yıl içerisinde iki katı olarak uygulanır ve Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında talepleri uygun görülen stratejik personelin ayrılış işlemleri, üç ayı geçmemek üzere yerine atanan personelin görevine başlamasına müteakip yapılır.

   Sil
 81. Merhaba. Ben 3+1 sözleşmeli hemşireyim. 3 yılım doldu. Eşim özel sektorde çalışıyor. Kendi şirketleri de diyebiliriz. Sigorta prim günü 720 yi fazlasıyla geçiyor. Eş durumu tayini hakkım var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şu an yok, yazıda güncel ilan metni var oradaki maddelerde malesef yok senin yazdığın.

   Sil
 82. Merhaba ben 10 yıllık polis memuruyum, eşim sözleşmeli hemşire olarak atandı, 1 yıl çalışması akabinde yanıma tayin isteyebilir miyiz?

  YanıtlaSil
 83. Merhaba ben 10 yıllık polis memuruyum, eşim sözleşmeli hemşire olarak atandı, 1 yıl çalışması akabinde yanıma tayin isteyebilir miyiz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi ve kadrolu personel olarak
   Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hâkim ya da savcı olduğunu, ispatlaması halinde diyor madde.

   İster

   Sil
Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder