EKG, SİNÜS TAŞİKARDİ, SVT, ATRİYAL FLUTTER, ATRİYAL FİBRİLASYON


EKG hakkında temel bilgiler içeren dersi okumadan bu dersi okumayınız.

Size ritmin nasıl oluştuğunu ve hızını anlattık, ayrıca bir EKG yi değerlendirirken atmanız gereken beş adımdan bahsettik.

Bu bilgiler ışığında aritmilere devam edeceğiz.

Öncelikle elinizdeki EKG de bir sorun olması, kalbin normal ileti sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Siz normal ileti sistemini ve normal EKG yi bilirseniz sorunun nereden kaynaklandığını daha kolay anlarsınız.

SİNÜS TAŞİKARDİ

Sinüs Taşikardi, sinoatriyal (SA) düğümün hızlı uyarı oluşturması nedeniyle, kalp dakikada 100 atıştan (bpm) fazla atar. EKG'de tüm dalga formları mevcut olup, bu ritim hızlı fakat sabit bir aritmidir.


Sinüs Taşikardi EKG Yorumlanması

EKG'de tüm PQRST dalga formları mevcut ve ritim düzenli, ama çok hızlı.


Sinüs Taşikardisine ne sebep olur?

Kalp dokusu hasarı
 • Kalp krizi
 • Kalp yetmezliği
Anormal hayati bulgular:
 • Ateş
 • Hipertansiyon
 • Ağrı
Stres / anksiyete / korku
Alkol, kafein, nikotin
Kokain
Elektrolit dengesizliği
Hipertiroidi
Anemi
Kanama


Sinüs Taşikardili birine ne olabilir?

Sinüs Taşikardi, hızlı kasılma sırasında sizce ventriküller yeterince kanla dolabilir mi? Zaman yok dolmadan pompalanıyor, dolamaz. Yetersiz ventriküler dolum nedeniyle kardiyak verim azalır.

Pekiiii; bu hızlı kasılmalar ne gerektirir, örneğin koşuyorsunuz ne lazım size enerji değil mi? Sonuç; Miyokard hücrelerinin artan oksijen talebine neden olur. 

Sinüs taşikardisi olan bir hastanın aşağıdaki belirti ve semptomları olabilir:

 • Baş dönmesi
 • Senkop
 • Göğüs ağrısı
 • Hızlı kalp hızı
 • Çarpıntı
 • Nefes darlığı

Sinus Taşikardisini nasıl tedavi edersiniz?

Sinüs taşikardisi için en iyi tedavi altta yatan nedeni tedavi etmektir . 

 • Bir hastanın ateşi varsa, antipiretikler uygulayın
 • Kaygıları varsa, Xanax , Valium veya Ativan gibi bir antianksiyete ilacı verin . 

Hastanın dar bir QRS kompleksi varsa;

 • Vagal manevralar
 • adenozin
 • Beta blokerler
 • Kalsiyum kanal blokerleri
 • Senkronize kardiyoversiyon

Hastada geniş bir QRS kompleksi varsa;

 • Procainamide , Amiodarone veya Sotalol gibi bir antiaritmik uygulayın .

SVT

Atriyal kaynaklı supraventriküler Taşikardi (SVT) serisi hızlı kalp atışıdır. Birden fazla taşikardi tipini kapsar, ancak insanlar sıklıkla paroksismal supraventriküler taşikardiyi (PSVT) SVT olarak adlandırırlar.

PSVT Nedir?

Paroksismal Supraventriküler Taşikardi (PSVT), atriyadan kaynaklanan hızlı bir kalp atışıdır.

Paroksismal denir, çünkü ani olarak meydana gelir ve çeşitli zaman süreleri sürer .

PSVT genellikle sadece SVT olarak adlandırılır.

EKG'de PSVT'yi tanıma

Proksismal taşikardi 150 - 250 atım
Flutter 250 - 350 atım
Fibrilasyon 350-450 atım /dakikadır.QRS düzenli ritimde ve dar.

Bazen P dalgaları ters çevrilir, buna retrograd P dalgaları denir.

Arkadaşlar, önceki derste dedik ki; SA düğüm uyarıların en büyüğünü oluşturur ve diğer uyarıları susturur. Şimdi taşikardide uyarı 100 den büyük olduğuna göre karşımızda daha büyük uyarı yapan bir yer var ve SA düğümü bastırmış patron benim demiş.

Supravetriküler ne demek; ventriküllerin yukarısı demek, yani diyor ki; atriyal odaklar veya kavşak odaklardan (ventriküllerin üzerinde bir odaktan) uyarı alan taşikardi.SVT'ye ne sebep olur?


Bir hasta SVT'ye sahip olmak için genetik olarak eğimli olabilir; Elektriksel iletimleri normal şekilde oluşmaz.

Aynı zamanda ilaca bağlı olabilir; Digoksin ve Teofilin SVT'ye neden olabilir.

Bununla birlikte, alkolizm, kafein, uyuşturucu kullanımı veya sigara içme gibi bazı davranışlar da sizi riske sokabilir.

Belirti ve bulgular:
 • kaygı
 • Nefes darlığı
 • taşikardi
 • Çarpıntı
 • Baş dönmesi
 • Senkop

SVT’deki birine ne olabilir?


SVT de hastalar, kalbin hızlı atılmasından kaynaklanan kaçınılmaz tamamlanmamış kalp atışlarından dolayı hipotansiyon gibi olumsuz etkilere sahip olabilir. 

Zaman içinde, kalp de büyür ( Kardiyomegali ) ve sonunda başarısız olur ( kalp yetmezliği ).

SVT'ye nasıl davranırsınız?

SVT, hasta tarafından kendi başına tedavi edilebildiğinden, ilk tedavi çizgisi, hastanın nefesini tuttuğu veya yüzünde soğuk su tuttuğu Valsalva manevrasını gerçekleştirmeyi içerir. . 

Hastanede, bir doktor tarafından karotis masajı, adenosin (Adenocard) ve kardiyoversiyon yapılabilir.

ATRİYAL FLUTTER


Kalbin hala düzenli bir ritimle atması dikkat çeker. Sinoatriyal Düğüm (SA düğümü) atriyallerden çok hızlı bir oranda elektriksel darbeler gönderir, bazen elektriksel darbeler o kadar hızlı olur ki hepsi AV düğümden ventriküllere iletilmez.

Bu yüzden ventriküller aynı hızda kasılmaz ve yaklaşık 3 flutter dalgasından biri ventrikülleri uyarabilir.

EKG'de AFlutter tanıma

Bu, her zaman en kolay ritimdir, çünkü çok benzersizdir. Pürüzlü kenarlar testere bıçağına benzer ve insanlar bunu bir testere dişi deseni olarak adlandırır. Oran düzenli, ancak hızlıdır.


Artiyal flutter 250- 350 arasında bir seri atriyal depolarizasyon oluşturur.

Genelde flutter şüphesinde EKG kağıdını ters çevirip testere dişi görünümünü net görmek isteyebilirsiniz.


AFlutter'e ne sebep olur?

Kalp İşlevi:
 • Romatizmal veya iskemik kalp hastalığı
 • Kalp yetmezliği
 • Önceki kalp krizi
 • Miyokardit
 • Septal kusurlar
 • Hipertansiyon
 • Uyarma öncesi sendromlar
 • Atriyoventriküler (AV) kapak hastalığı
Kalp dışı durumlar:
 • Tiroid fonksiyon bozukluğu (hipertiroidizm, tirotoksikoz) Çok fazla tiroid hormonu atriyal miyositlerde elektriksel değişikliğe neden olarak aksiyon potansiyelini kısaltır
 • Şeker hastalığı; Serum glukozundaki dalgalanmalar, atriyal boyutunun artmasına neden olarak elektriksel iletim sorunlarına neden olabilir.
 • Alkolizm


AFlutter'taki birine ne olabilir?

 • Çarpıntı
 • Hızlı sabit kalp atışı
 • Nefes darlığı (özellikle eforla)
 • Anksiyete / Sinirlilik
 • Göğüs ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Senkop

Eğer tedavi edilmezse kardiyomiyopati, kalp yetmezliği ve Afib'e neden olabilir.

AFlutter'a nasıl davranırsınız?


AFlutter hayatı tehdit edici değildir, ancak uzun vadede Afib'e benzer komplikasyonlara neden olabilir. 

Aflutter için en yaygın tedavi, kardiyoversiyon ve ilaçlardır.
İlaçlar;

 • Ibutilide (Corvert) Kardiyoversiyon öncesi hastalara ver
 • Amiodaron (Coradarone)
 • Diltiazem (Cardizem)
İleri derece
 • Kardiyoversiyon (tercih edilen tedavi)
 • Hızlı atriyal overdrive pacing
 • Radyofrekans kateter ablasyonu

ATRİYAL FİBRİLASYON


En yaygın kalp aritmidir. Atriyal, düzensiz, hızlı ve ventriküllerle senkronize olmayan bir şekilde atar. Atriyumlar titreyecek kadar kafa karıştırıcı sinyaller alır.


Bir çok odaktan hızlı uyarı, 350- 450 /dk

Burada karmaşıklaştırmadan size şunu söylemek isterim. Hani en büyük uyaran diğerlerini susturuyordu ya burada o yok. Herkes kafasına göre uyarı oluşturuyor. Kalbin fibrilasyon olduğu kısım artık atamıyor sadece titriyor yani kasılmaya zaman bulamıyor.

Bu atriyumda olduğunda atriyal fibrilasyon oluyor.

Herkes kafasına göre uyarı yapınca, Av düğüm sadece yakınındakilerden uyarı alabilip ventriküllere iletebiliyor. Bu yüzden QRS ler düzensiz, rastgele QRS olursa nabızda düzensiz tabiki.

Ayrıca P dalgası yok, P dalgası neydi atriyum kasılması, e kasılamıyor ki nasıl olsun.


AFib EKG Yorumlama

Dalgalar daha karmakarışık ve rastlantısaldır, ritmi düzensizdir ve QRS (ventriküllerin pompalanması) arasında titreyen atriyumu görebilirsiniz. Belirlenebilir P dalgası yok.

Ventriküler hız genellikle 110-160 bpm'dir ve QRS kompleksleri genellikle 120 ms'den azdır.

Afib'in sebebi nedir?


Afib'in asıl nedeni bilinmemektedir, ancak araştırmalar, Afib hastalarında sık görülen birçok risk faktörünü ortaya koymaktadır.

 • Yaş
 • Aile öyküsü
 • Sigara içmek
 • Hipertansiyon
 • şişmanlık
Riski arttıran koşullar
 • Kalp yetmezliği
 • Şeker hastalığı
 • Koroner kalp hastalığı

Afib’te birine ne olabilir?


Eksik kasılmalardan kan birikmesi ve atriyal titremesi nedeniyle pıhtılaşması muhtemeldir. 

Kan pıhtısı serbest kalırsa, felce veya pulmoner emboliye (PE) neden olabilir ve kalp yetmezliği ve ölüm riskini artırabilir.

Afib'li bir hastanın hiçbir belirti veya semptomu olmayabilir (yaklaşık% 60'ı yoktur), ancak bir hasta baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı hissedebilir, ayrıca göğüs ağrıları, çarpıntı ve / veya güçsüzlük yaşayabilir. 

Afib ayrıca, kalbin duvarların kalınlaştığı ve kalp boyutlarının arttığı bir yeniden yapılanma sürecine girmesine neden olur.

Afib'e nasıl davranırsınız?

Afib tedavisinin iki temel amacı, inme / pulmoner emboli (PE) önlenmesi ve kalp ritmini kontrol etmektir .

İlaçlar, ritmi kontrol etmek için kullanılabilir. 

En yaygın kullanılan nabız hızını azaltıcı ilaç adenosindir. 

Ritim kontrolü için en yaygın kullanılan iki ilaç diltiazem ( Cardizem ) ve amiodarondur(Cordarone). 

Cardizem, ritmi kontrol etmede daha iyidir ancak hastada hipotansiyona neden olabilir , amiodaron hemodinamik olarak tehlikeye giren hastalar için daha iyidir .

Antikoagülanlar inme ve pulmoner emboli önleme için kullanılır. Heparin ilk sırada, ancak Lovenox ve warfarin (Coumadin) de kullanılır.

İlaç kalp hızını veya ritmi kontrol etmede başarılı olamadıysa,
 • kardiyoversiyon 
 • Cerrahi ablasyon Anormal kalp ritmine yol açan hücreleri yok eder
 • Kateter ablasyonu (radyo frekansı ablasyonu) Kalbin hatalı elektrik sinyallerini atmasını önler
 • Atriyal Pacemaker Kalp atışlarını düzenleyen elektrik sinyalleri üretmek için cildin altına yerleştirilir.Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Archive

İletişim Formu

Gönder