GELISMIS KARDIYAK YASAM DESTEGI; CPR yada KPRGelişmiş kardiyak yaşam desteği;  kardiyak aritmi ve kalp durması ile cevap vermeyen bir kişiye yanıt vermek için yapılandırılmış bir yoldur .
CPR, bir birey tarafından veya takım lideri tarafından yönetilen bir ekip tarafından yapılabilir.

Bir kişinin yardıma ihtiyacı olabileceğinden şüphelendiğimizde, yapmamız gereken ilk şey bilinç düzeyini belirlemektir.


 • Kişiyle yüksek sesle seslenin,
 • Göğüs kemiğini ovun veya baskı uygulayın,
 • Tırnak yataklarına baskı uygulayın
 • Bu arada yanıtsızlığı veya anormal nefes alma vermeyi kontrol edin.


Yanıt vermiyorlarsa, karotis nabzını yaklaşık 10 saniye kontrol edin . Nabız yoksa , daha fazla yardım ve AED veya defibrilatör için hemen acil durum müdahale sistemini etkinleştirin . Ardından, KYD (kardiyak yaşam desteği) algoritmasına geçin.


ERC 2015;

 • Acil tıbbi komuta kontrol kardiyak arrestin erken tanısında, komuta kontrol destekli KPR (telefon KPR olarak da bilinir) ve OED nin yerleşimi ve kullanımında önemli rol oynar.
 • Eğitim almış kurtarıcılar, kollaps haldeki kazazedeyi hızla değerlendirip, yanıtsız olduğunu ve normal solumadığını saptadığında acil servisi hızla uyarmalıdır.
 • Yanıtsız ve normal solumayan kazazede kardiyak arrest olup KPR gerektirir. Kurtarıcılar ve acil servis komuta kontrol görevlileri, kasılmaları olan kazazedede kardiyak arrestten şüphelenmeli ve normal soluyup solumadığını dikkatle kontrol etmelidirler.

ERC 2015;


Kardiyak arrest tanınması

Kardiyak arrestin atnınması tartışmalıdır. Hem kurtarıcılar hem de acil çağrı merkezindeki yanıt verenler (acil tıbbi komuta control) yaşam zincirini active ederken kardiyak arresti doğru olarak tanımalıdır. 


Karotis nabız kontrolünün ( ya da digger nabızların) dolaşımın varlığı ya da yokluğunu onaylamada yetersiz kaldığı kanıtlanmıştır.

Kardiyak arrestten sonraki ilk dakikalarda kazazedelerin %40’ ında agonal soluma görülür,
ve kardiyak arrest bulgusu olarak yanıtlı ise yüksek sağ kalım oranları ile birliktedir.

Temel yaşam desteği sırasında agonal solunum varlığı dikkate alınmalıdır. Kazazede yanıtsız ve normal solumuyorsa ortamda bulunan kişi tarafından kardiyak arrestten şüphelenilmeli ve KPR başlatılmalıdır. 

Herhangi bir hastada kasılma nöbetleri olursa kardiyak arrestten şüphelenilmelidir.Yapılacak ilk şey , göğüs kompresyonlarını ve yapay ventilasyonu birleştiren kardiyopulmoner resüsitasyon veya CPR'dir.

CPR'nin en büyük amacı, hastanın beynine kan akışını sağlamaktır . Hastanın kalbi çalışmadığından, ekip kanın beyine akmasını sağlamak için kalbi mekanik olarak çalıştırır.

8 yaşından büyük bir kişide , bir elin topuğu göğsün ortasına yerleştirilip, diğer elinin üstüne yerleştirilmesi, parmakların kenetlenmesi ve dirseklerin bükülmemesi , göğsün aşağı bastırılması ile göğüs kompresyonları yapılır. en az 5 santimetre veya 2 inç olan bir derinliğe - (uzunlamasına kapalı bir yumrukla yaklaşık aynı büyüklüktedir).

Göğüs basısı, dakikada yaklaşık 100 bası oranında yapılır; bunları Bee Gees tarafından “Hayatta kalmak” ritmine göre yaparsanız hatırlayabilirsiniz .


ERC 2015;

 • KPR uygulayıcıları tüm kardiyak arrest olgularında göğüs kompresyonu uygulamalıdırlar. 
 • KPR uygulayıcıları kurtarıcı soluk uygulama ve göğüs kompresyonları ile birlikte uygulama eğitimi almalı ve uygulayabilmelidir. Sadece göğüs kompresyonları uygulama ve standart KPR arasındaki eşitlik konusundaki inancımız güncel pratiği değiştirme konusunda yeterli değildir.
 • Yüksek kalitede KPR uygulaması sağ kalımı artırmada önemlidir. KPR uygulayıcıları göğüs kompresyonlarını yeterli derinlikte (erişkinlerde yaklaşık 5 cm, fakat 6 cm den fazla değil) dakikada 100-120 kompresyon hızında olmalıdır. Her kompresyondan sonra göğsün tamamn geri gelmesine izin verilmeli ve kompresyonlar arası gecikme en aza indirilmelidir. 
 • Kurtarıcı soluk / ventilasyon 1 saniye sürede göğüs şişirmeli ve göğsün yükseldiği gözle görülmelidir. Göğüs kompresyonları solunum oranı 30:2 olmalıdır. Solunum için göğüs kompresyonlarına 10 saniyeden daha uzun ara verilmemelidir.Ek olarak, ekip hastayı yapay olarak solutmaya çalışır, böylece oksijen ciğerlere girebilir ve karbondioksit ciğerlerden çıkabilir.

Yapay solunum , kendi başına nefes almayan veya yeterli solunum çabası göstermeyen bir kişinin solunumunu desteklemenin çeşitli yollarını içerir.

Solunum seçenekleri genellikle balon maske ile yapılır.

Balon (Torba valfi) maske doğrudan kişinin ağzına veya oral bir hava yolu , bir laringeal maske hava yolu veya LMA gibi bir supraglottik hava yolu veya bir endotrakeal tüp ile uygulanabilir .

Torba valfi maskesinin doğrudan uygulanması, hastanın burnu ve ağzı üzerine yerleştirildiği için sıkı bir sızdırmazlık yaratarak hava maskenin kenarlarının etrafından kaçmaması için en basit seçenektir .

Torba valfi maskesinin, örneğin anormal derecede büyük bir yüz nedeniyle hava sızıntısı nedeniyle etkisiz veya zor olması durumunda, supraglottik bir hava yolu , boğaza doğru iterek kör bir şekilde yerleştirilebilir .

Bunun için genellikle endotrakeal tüp entübasyonunda tercih edilir, çünkü performansı daha hızlıdır ve göğüs kompresyonlarının kesilmesini en aza indirir.


Araştırmacılar KPRnin en önemli parçasının yüksek kaliteli, kesintisiz göğüs kompresyonu olduğunu savunur, eğer entübasyon bunu engelleyecekse; entübasyon sadece hasta başka yollarla havalandırılamıyorsa yapılır.


ERC 2015;


 • Herhangi bir İYD girişimi sırasında yüksek kalitedeki KPR uygulamasına en aza ara verilmelidir: göğüs kompresyonlara sadece özel girişimileri gerçekleştirmek için ara verilmelidir. Defibrilasyonu uygulamak için göğüs kompresyonlarına verilen ara 5 sn den kısa olmalıdır.


Doğru trakeal tüp yerleşimini doğrulamak ve izlemek ve CPR kalitesini ve spontan dolaşımın geri dönüşünü izlemek için klinik değerlendirmeye ek olarak sürekli kapnografi yapılmalıdır .

Kapnografi, tüpten çıkan CO2 miktarının bir kaydıdır .ERC 2015;


 • İYD monitörizasyonda yeni bir bölüm olarak, trakeal tüp yerleşimini doğruluğunu onaylama, KPR kalitesi ve spontan dolaşımın dönüşünün (SDGD) erken göstergesi olarak kapnografi dalgalarının kullanımının önemi vurgulanmaktadır.


Bir hastayı kalp durması sırasında havalandırırken ,% 100 oksijen kullanılmalıdır.

8 yaşından büyük bir kişide, hem tek hem de 2 kişilik CPR için kompresyon ve nefes oranı 30: 2 olmalıdır.

Son olarak, intravenöz - IV veya intraosöz - IO - hattına mümkün olan en kısa sürede erişime sahip olmak önemlidir ; böylece ilaç vermeye başlamanız gerekebilir.

Kompresyon ve ventilasyon nabzı atmayan hastalarda hemen başlatılır .
Bununla birlikte, bir AED veya kardiyak monitör veya defibrilatör mevcut olduğu anda, kullanımı en önemli adım haline gelir.

KPR ekibi, kalp ritmini teşhis ederek ve belirtilirse defibrilasyon yaparak işlevsiz kalbi gidermesi gerekir.


ERC 2015;


 • Kollapstan sonraki 3-5 dakikada yapılan defibrilasyon ile sağ kalı ornaları %50–70’e dek yükselir. Halk uygulaması ve olay yerinde OED bulunması ile buna erişilebilir


Göğüs kompresyonu doğru EKG'de ritmi değerlendirmek ve benzeri bir Şok verilebilir ritim var olmadığına karar vermek için AED veya kalp monitörü uygulamak ve kullanmak için kısa bir sürede en kısa ara verilerek yapılmalıdır.

Ventrikül fibrilasyonu veya VFib ve nabızsız ventriküler taşikardi veya nabızsız VT şok verilebilir ritimlerken, verilemeyenler asistoli ve nabızsız elektriksel aktivite veya PEAdır.
KPR'de EKG yorumlaması üç soru ile olur: ritim hızlı mı yavaş mı, QRS kompleksleri mi geniş mi yoksa dar mı ve ritim düzenli mi yoksa düzensiz mi?

Şoklanabilir ritimler; hızlı ve geniş QRS kompleksi olan ritimlerdir.

Şoklanabilir ritimler olan, NVT düzenli bir ritimdir, VFib ise düzensiz bir ritimdir.

NVT veya Vfib bulunursa defibrilasyon en kısa sürede yapılmalıdır.

Defibrilasyon NVT olduğu gibi normal bir düzenli ritim olduğunda, senkronize bir şok verilir.

Defibrilatörün sağladığı başlangıç ​​enerji dozu tipik olarak 120 ila 200 Jul arasında değişmektedir, ancak ilk denemede bile maksimum bir doz kullanılabilmektedir.

Şok verildikten hemen sonra ritmi yeniden değerlendirmeden göğüs kompresyonlarına devam edilmelidir.

2 dakikalık göğüs kompresyonundan sonra, EKG ile yapılan ritmin yeni bir değerlendirmesi yapılır.

Ritim hala şok edilebilirse, mevcut maksimum enerji dozu kullanılarak ikinci bir şok verilir.

Ek olarak, IV 1 miligram epinefrin verilir .

Tüm ilaçları, bir salin bolusu vererek veya ilacın kalbe kadar uzandığını garanti etmek için hastanın kolunu kaldırarak takip etmelisiniz .

Epinefrin kullanmaya başladığımızda , göğüs kompresyonları yapılırken sürekli olarak her 3 ila 5 dakikada bir verilir.

2 dakikalık göğüs kompresyonundan sonra veya CPR yapan kişinin rotasyonu olduğunda , ritim tekrar kontrol edilir.
Eğer üçüncü bir defibrilasyon denemesinden sonra ritim hala şok edilebilirse , IV 300 mg amiodaron uygulanabilir ve beş şok sonrasında ek 150 mg doz düşünülebilir.

Eğer amiodaron mevcut değilse, her 5 ila 10 dakikada bir verilen 1 ila 1.5 mg / kg lidokain ile değiştirilebilir .

Buna ek olarak, 2 gram magnezyum sülfat 1 ila 2 gram /saat kullanılabilir; polimorfik ventriküler taşikardi ile tutarlı torsades de pointes de, ancak rutin kullanım için tavsiye edilmez.

Tüm bu süreç gerekli olduğu sürece tekrarlanır, kesin bir standart yoktur.

Genel olarak, hastanın nefes alması veya bilincini tekrar kazanması gibi klinik bir değişiklik olursa, kesintiye uğrar .

Alternatif olarak, bir hasta hayatta kalamayacağa benziyorsa, 30 dakikalık başarısız resüsitasyon çabasının ardından veya 10 mmHg'nin altında bir tidal CO2'li hastalarda olduğu gibi durdurulabilir .

Bunun nedeni, uzun süreli yeniden canlandırmanın ardından düşük tidal CO2 salınımı - yani 20 dakikadan fazla, dolaşımın olmadığı ve güçlü bir ölüm tahmincisi olduğudur.


Şimdi, şok edilemez ritimler en sık rastlananı elektriksel ve mekanik kalp aktivitesinin olmadığı asistoldür.


Diğeri , elle tutulabilir bir nabız veya ölçülebilir bir kan basıncı üretmek için kalbin yetersiz mekanik kasılmasıyla sonuçlanan elektrokardiyografik ritimlerin bir karışımı olan , nabızsız elektriksel aktivite veya PEA'dır .

PEA herhangi bir elektrokardiyografik ritim ile ilişkilendirilebilir ve aslında sinüs ritmi en sık görülen PEA tipidir.
PEA'nın geri dönüşümlü potansiyel nedenlerini belirlemek için, H ve T'leri gözden geçirin.

H'ler;


 • Hipovolemi , 
 • Hipoksi , 
 • hidrojen iyonu fazla ( asidoz ), 
 • hipoglisemi , 
 • hipokalemi , 
 • hiperkalemi ve 
 • Hipotermi .


T'ler; 


 • Tansiyon pnömotoraks , 
 • Tamponade - Kardiyak, 
 • Toksinler, 
 • Tromboz ( pulmoner embolus ) ve 
 • Tromboz ( miyokard enfarktüsü ).Şok yapılmayan bir ritim tanısı konduğunda hemen 1 miligram epinefrin verilir ve CPR yapılırken her 3 ila 5 dakikada bir verilir.

2 dakikalık CPR'den sonra kalp ritmi yeniden değerlendirilir - şok edilebilirse defibrilasyon yapılabilir, aksi takdirde CPR 2 dakika sürdürülmeli ve sonra ritim yeniden değerlendirilmelidir. Bu ihtiyaç duyulduğu sürece tekrarlanır.

Bir hasta KPR ile iyileşirse, acil kalp durması sonrası tedavi, ABCDE yaklaşımını kullanan bir değerlendirme içerir.

Bu havayollarının kısaltması -

A- HAvayolu
B- Solunum sıkıntısı belirtileri aramayı ,
C- dolaşımını - doku perfüzyonunu ve kanama belirtilerini değerlendirmeyi ,
D- bilinç - Glasgow Koma Ölçeğini kullanarak maruz kalmayı veya değerlendirmeyi
E- Baştan ayağa değerlendirmeyi ve klinik öykü almayı ifade eder.

Ek, tedavi edilebilir temel sebepler mümkün olduğunca çabuk belirlenmeli ve yönetilmelidir.

Bunlar arasında hipoksi , metabolik bozukluklar , zehirlenme, hipovolemi , hipotermi , tansiyon pnömotoraks , kardiyak tamponad ve kardiyak veya pulmoner tromboz bulunur .


ÖZET


Tamam, hızlı bir özet olarak. Bilinçsiz bir hastada ilk önce nabzı kontrol edersiniz, hastanın konuşup konuşmadığını görmeye çalışırsınız.

Ardından, nefes almayı kontrol edersiniz.

CPR cevap vermeyen ve normal nefes almayan hastalarda başlar.

Resüsitasyon , göğüs kompresyonları, defibrilatörün takılması, monitörlerin takılması, IV erişim ve bir EKG alınması ile başlar.

EKG analizi ventriküler fibrilasyon ve nabızsız ventriküler taşikardi gibi şok edilebilir bir ritim veya asistol ve nabızsız elektriksel aktivite gibi şok edilemez bir ritim gösterecektir .

Şoklanabilir bir ritim, mümkün olan en kısa sürede defibrilasyona tabi tutulmalı, herbir turda IV ilaç verilmeli.

Şok yapılmayan bir ritimde, CPR yapılırken hemen epinefrin verilir.

CPR, ihtiyaç duyulduğu sürece tekrarlanır.Bu bölüm altında Özet ten farklı olarak karşılaştığınız durumda yapılacakları tekrar sıralamak istedim;


Bu bölüm tamamen ERC 2015 klavuzuna yukarıdaki gibi uygundur;1: Erken tanı ve yardım çağrısı


Göğüs ağrısında kardiyak kökenin anlaşılması ve kurbanın kollaps olmasından once acil servise haber verilmesi ile tıbbi yardım daha erken ulaşır, hatta kardiyak arrest gerçekleşmeden önce, bu da daha iyi sağkalım sağlar.

Kardiyak arrest gerçekleştiğinde erken tanı acil yardım sisteminin hızlı aktivasyonu ve halk KPR nun biran once başlatılması açısından kritik öneme sahiptir. Anahtar gözlem verileri yanıtsızlık ve normal olmayan soluma şeklidir.

2: Tanık olanların erken KPR uygulaması


KPR’un erken başlaması kardiyak arrest sonrasında sağ kalımı üç dört kat artırır. Eğer olası ise KPR
uygulayıcıları göğüs kompresyonları ventilasyon ile birlikte yapılmalıdır. Çağrı yapan KPR da eğitimli ise acil tıbbi komuta merkezi tarafından profesyonel yardım gelene dek göğüs kompresyonlarına devam etmesi için yönlendirilmelidir.

3: Erken defibrilasyon


Kollapstan sonraki 3-5 dakikada yapılan defibrilasyon ile sağ kalı ornaları %50–70’e dek yükselir. 

Halk uygulaması ve olay yerinde OED bulunması ile buna erişilebilir.

4: Erken ileri yaşam desteği ve standardize resüsitasyon sonrası bakım


Eğer resüsitasyon başlangıcındaki girişimler başarısız ise ileri yaşam desteği hava yolu yönetimi, ilaçlar ve olası nedenin düzeltilmesi gereklidir.

Uygulayıcı için kritik durum


Birçok toplumda acil çağrıdan acil yardımın ulaşmasına dek geçen ortalama zaman (yanıt süresi) 5-8
dakikadır ya da ilk şok için geçen sure 8-11 dakikadır.  

Bu sürede kazazedinin yaşamı KPR uygulayıcıya ve otomatik eksternal defibrilatör (OED) kullanımına bağlıdır.


Kardiyak arrestin tanınması


Hem kurtarıcılar hem de acil çağrı merkezindeki yanıt verenler (acil tıbbi komuta control) yaşam zincirini active ederken kardiyak arresti doğru olarak tanımalıdır. 

Karotis nabız kontrolünün ( ya da digger nabızların) dolaşımın varlığı ya da yokluğunu onaylamada yetersiz kaldığı kanıtlanmıştır.

Kardiyak arrestten sonraki ilk dakikalarda kazazedelerin %40’ ında agonal soluma görülür, ve kardiyak arrest bulgusu olarak yanıtlı ise yüksek sağ kalım oranları ile birliktedir. 

Temel yaşam desteği sırasında agonal solunum varlığı dikkate alınmalıdır.

Kazazede yanıtsız ve normal solumuyorsa ortamda bulunan kişi tarafından kardiyak arrestten şüphelenilmeli ve KPR başlatılmalıdır. 

Herhangi bir hastada kasılma nöbetleri olursa kardiyak arrestten şüphelenilmelidir.


Acil tıbbi komutanın rolü


Komutadakilerin kardiyak arresti tanıması;

Yanıtsız ve normal solumayan hastanın kardiyak arrest olduğu tahmin edilmelidir. Agonal solunum sıklıkla bulunur ve yanıt verenler yanlışlıkla kazazedenin halen normal soluduğunu sanabilirler. 

Yanıt verenlere ek eğitimle agonal solunumun ayrımı ve öneminin öğretilmesi kardiyak arrestte tanımayı, telefon KPR desteğinde artışı sağlar ve kaybedilen kardiyak arrest olguları azalır.

Acil arama kasılması olan bir kişi ile ilgili ise, arayan kişi kazazedenin epilepsi öyküsü olduğunu söylemesine rağmen yanıt veren kardiyak arrestten kuvvetle şüphe duymalıdır.

Komuta kontrol destekli KPR


Kurtrıcı ile KPR uygulama oranları birçok toplumda düşüktür. Komuta kontrol destekli (telefon KPR) bilgiler kurtarıcı KPR oranlarını artırmaktadır, ilk KPR için süreyi azaltmakta, uygulanan göğüs kompresyonlarının sayısını artırmakta ve tüm hasta gruplarında hastane dışı kardiyak arrestler sonrasında taburculuğu artırmaktadır.

Eğtitimli bir uygulayıcı KPR yapana dek komutadakiler tüm kardiyak arrest şüphesinde telefon ile KPR sağlamalıdır. 

Erişkin kazazedede bilgilendirme gerektiğinde, komutadakiler sadece göğüs kompresyonları ile KPR bilgileri vermelidirler. 

Eğer kazazede bir çocuk ise, komutadakiler hem ventilasyon hem de göğüs kompresyonları yapılması konusunda bilgilendirmelidirler.


Şimdi bir olayı baştan canlandıralım ve ne yapmamız gerektiğine bakalımKazazedeyi omuzlarından kibarca sarsarak, yüksek sesle “Nasılsınız?” diye sorunuz

Eğer yanıt veriyorsa, tehlike yaratmadığı müddetçe kazazedeyi bulduğunuz pozisyonda bırakınız.
Sorunu bulmaya çalışınız, gerekirse yardım çağırınız. 

Düzenli aralıklarla kazazedenin durumunu yeniden değerlendiriniz

Hava yolu ;

Gerekli ise hastayı sırt üstü yatırınız

Bir elinizi kazazedenin alnına yerleştiriniz ve başını hafifçe geriye doğru itiniz; kazazedenin çenesinin alt noktasındaki parmaklarınızın ucu ile hava yolunu açmak için çeneyi kaldırınız.

Solunum;

Kardiyak arrestten sonraki ilk birkaç dakikada, kazazede zorlukla veya sık olmayan, gürültülü bir
“gasping” şeklinde soluyabilir
Bunu normal solunum ile karıştırmayınız. 

Bak, dinle, hisset uygulayarak 10 saniyeden daha uzun olmayan kontrol süresinde düzenli solunumun olup olmadığı kararını veriniz
Solunumun normal olmadığı konusunda şüpheniz varsa ya da normal solumuyorsa KPR başlamaya
hazır olunuz

Yanıtsız ve normal solumuyor;

Yardıma gelen varsa birisinden acil servisi (112) aramasını isteyiniz, yoksa kendiniz arayınız

Olası ise aramayı yaparken kazazede ile birlikte kalınız
Telefonun hoparlörünü açarak komuta merkezi ile yardım bağlantısını kolaylaştırınız

Birini eğer varsa OED’yi bulması ve getirmesi için gönderiniz

Eğer yalnız iseniz, kazazedenin yanından ayrılmayınız ve KPR’a başlayınız

CPR başlandı; burada yeni kılavuz ABC yerine CAB diyor. Ancak bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Burada demek istenen eskiden soluk verme ile başladığımız CPR, şimdi göğüs basısı ile başlıyor. Yanlış anlaşılan nokta ise yukarıda belirttiğim havayolu ve solunum kısmı olmadan direk nabıza bakalım yeni kılavuz öyle diyor denmesi. Kılavuzun dediği CPR a göğüs basısı ile başlamak, bunu unutmayın.

(C) Göğüs basısı nasıl olacak 


Kazazedenin yanına çömeliniz

Bir elinizin topuk kısmını kazazedenin göğsünün ortasına yerleştiriniz (kazazedenin göğüs kemiğinin
– sternum - alt yarısı)

Diğer elinizin topuk kısmını ilk elinizin üzerine yerleştiriniz
Parmaklarınızı kilitleyiniz ve kazazedenin kaburgalarına bası uygulamadığınızdan emin olunuz
Kollarınızı dik tutunuz
Karın üst bölgesine ve sternum alt ucuna bası uygulamayınız
Kazazedenin göğsü üzerinde dik olarak durunuz ve sternuma en az 5 cm, ancak 6 cm’den fazla
olmayacak şekilde bastırınız
Her göğüs kompresyonundan sonra göğüs üzerindeki basıyı, eller ile hastanın göğsü arasındaki
teması kesmeden tümüyle serbest bırakınız
100-120 dak-1 hızında tekrarlayınız(A) (B) Solunum

Her 30 kompresyondan sonra baş geri, çene yukarı pozisyonunu vererek hava yolunu açınız

Burnun yumuşak kısımlarını işaret parmağı ve baş parmağı ile kapatınız, el ayanızı alnına koyunuz
Ağzın açılmasına izin veriniz ancak çeneyi yukarıda tutunuz
Normal bir soluk alınız ve dudaklarınızı ağzının çevresine yerleştiriniz, boşluk kalmadığından emin
olunuz
Kazazedenin ağzına normal solunumda olduğu gibi 1 saniye süreyle üfleyiniz, göğsün kalktığını izleyiniz; bu etkin bir kurtarıcı soluktur
Baş geri, çene yukarıda olmasını koruyarak, ağzınızı kazazedeninkinden çekiniz ve göğsün aşağıya
indiğini ve havanın çıktığını gözleyiniz
Tekrar normal bir soluk alınız ve kazazedenin ağzına bir kez daha üfleyerek toplam iki etkin kurtarıcı soluk sağlayınız. 

İki soluk vermek için kompresyonlara 10 sn’den uzun ara vermeyiniz. 

Ardından ellerinizi gecikmeden sternum üzerinde doğru pozisyona yerleştiriniz ve 30 kompresyon daha veriniz
Göğüs kompresyonları ve kurtarıcı soluklara 30:2 oranında devam ediniz.

İşte bu bahsedilen değişen sıra; C ile göğüs basısı yaptınız ve A, B için havayolu açıklığı sağlayıp soluk verdiniz.


Eğer deneyimsiz veya suni solunum için kendinizi yetersiz hissettiniz ise;

Sadece göğüs kompresyonları ile KPR uygulayınız

(100-120 dak- hızında sürekli kompresyonlar


Siz bunları yaparken OED gelir ise;

OED gelir gelmez, OED’yi açınız ve elektrod pedlerini hastanın çıplak göğsüne uygulayınız

Birden fazla kurtarıcı varsa, elektrod pedleri göğüse yerleştirilirken KPR’a devam edilmelidir

Şok gerekli ise şok uygulayınız

Kazazedeye kimsenin dokunmadığından emin olunuz
Önerildiği üzere şok düğmesine basınız (tam otomatik OED’ler şoku otomatik olarak verirler)
Derhal 30:2 oranında KPR’a başlayınız
Sesli/görsel komutların önerdiği şekilde devam ediniz
Şok gerekli değil ise KPR’a devam ediniz


Eğer OED bulunamadı veya gelmedi ise;

Şu durumlara dek ara vermeden devam ediniz:

 •  Sağlık profesyonelleri dur diyene kadar
 •  Kazazede tamamen uyanana, hareket edene, gözlerini açana ve normal soluyana kadar
 •  Yorgunluktan tükenene kadar


EĞER YANITSIZ FAKAT, NORMAL SOLUYORSA

Eğer kazazedenin normal soluğundan eminseniz, ancak halen yanıtsız ise recovery pozisyonuna alınız 

Sadece KPR ile kalbin tekrar çalışması nadirdir.

Hastanın geri döndüğünden emin olana dek KPR’a devam ediniz.

Kazazedenin iyileştiğinin belirtileri:
 Uyanma
 Hareket etme
 Göz açma

Hastanın kötüleşmesi durumunda tekrar KPR uygulamaya hazır olunuz


Evet arkadaşlar yukarıda bir CPR olgusunda ne yapmanız gerektiği anlatıldı şimdi ilerleyelim;


Ritm kontroleri arasındaki süre

Her iki dakikada göğüs kompresyonların ara vererek kardiyak ritm değerlendirilmelidir.Önemli?

Kardiyak arrest olmayan kazazedelerde hak tarafından yapılan KPR’ nun ciddi derecede zaralı olması
oldukça nadirdir. KPR uygulayıcıları zaralı olacak düşüncesi ile KPR’a başlamada isteksiz davranmamalı.Yabancı cisim ile havayolu tıkanıklığı ve CPR konusuna buradan ulaşabilirsiniz.


Çocuklarda CPR


KPR uygulayan kişiler, çocukların resüsitasyonu için özel eğitim almadılarsa zarar vermekten korktukları için çoğu çocukta resüsitasyon uygulamamaktadırlar.

Bu korku yersizdir,çünkü çocuk resüsitasyonunda hiçbir girişimde bulunmamaktansa erişkin TYD sıralamasını uygulamak çok daha yararlıdır. 

Eğitim ve idame kolaylığı açısından,halktan kişilere, yanıt vermeyen ve normal solumayan çocuklara da erişkindeki sıralamanın uygulanabileceği öğretilmelidir. 

Erişkin sıralamasına göre aşağıdaki minör değişikliklerin uygulanması çocuklardaki girişimi daha uygun hale getirecektir:
 • Göğüs kompresyonlarına başlamadan önce 5 başlangıç kurtarıcı soluk uygulayınız
 • Düşük bir olasılıkla KPR uygulayıcısının yalnız olduğu durumda yardım çağırmadan önce 1 dk KPR uygulayınız
 • Göğüse derinliğinin en az üçte biri oranında çökecek şekilde bastırınız; bir yaş altındaki infantta 2 parmak kullanınız; 1 yaş üzerindeki çocukta yeterli kompresyon derinliğini sağlayacak şekilde 1 veya 2 el kullanınız
 • 5 başlangıç soluk ve tek başına olan kurtarıcının yardım çağırmadan önce 1 dk KPR uygulaması şeklindeki modifikasyonlar suda boğulma vakalarında sonucu olumlu etkileyebilir. Bu modifikasyon yalnız suda boğulma vakalarına müdahale etmek üzere görev yapan kişilere (örn. cankurtaranlar) öğretilmelidir.

AHA 2020 güncellemeleri için tıklayın

Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder