İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON


İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYONİNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON


Güncelleme 2021

İntramüsküler (IM) enjeksiyonlar, zengin bir kan kaynağına sahip olan kas fasyasına, ilaçların, subkutan yoldan olduğundan daha fazla kas lifi yoluyla emilmelerine olanak sağlayan kas fasyasına verilmesidir.

IM bölgesi, hızlı bir emilim oranı gerektiren, fakat aynı zamanda oldukça uzun süreli bir eylem gerektiren ilaçlar için kullanılır. 

Zengin kanlanmadan dolayı, IM enjeksiyon bölgeleri daha büyük çözelti hacimlerini emebilir; bu, sedatifler, anti-emetikler, hormonal tedaviler, analjezikler ve immünizasyonlar gibi bir dizi ilaç, toplum içinde intramüsküler olarak ve akut bakımda uygulanabileceği anlamına gelir.

IM enjeksiyonlarının tekniği son yıllarda kanıta dayalı araştırmalar ve prosedür için mevcut ekipmanlardaki değişiklikler nedeniyle değişmiştir. 


Hastanın yaşına ve durumuna ve enjekte edilen ilacın hacmine ve türüne göre bir IM bölgesi seçilir. 

İğne boyutu seçerken hastanın ağırlığı, yaşı, yağ dokusu miktarı, ilaç viskozitesi ve enjeksiyon bölgesinin hepsi iğne seçimini etkiler.

İntramüsküler enjeksiyonlar komplikasyonları önlemek için dikkatlice yapılmalıdır. 


İM komplikasyonlar;

 • kas atrofisi, 
 • kemiğe zarar verme, 
 • selülit, 
 • steril apseler, 
 • ağrı ve sinir yaralanması bulunur. 

IM'lerde, ilacı doğrudan hastanın kan dolaşımına enjekte etme riski daha yüksektir. 

Ek olarak, dokuya kan akışını bozan herhangi bir faktör, ilacın emilim oranını ve derecesini etkileyecektir. 

IM enjeksiyonlarıyla ilişkili ağrının olumsuz ve belgelenmiş etkileri nedeniyle, her zaman bu uygulama yolu son bir alternatif olarak kullanılır; önce diğer yöntemler düşünülür.İntramüsküler enjeksiyon bölgeleri
İntramüsküler enjeksiyon bölgeleri;

 • ventrogluteal, 
 • vastus lateralis 
 • deltoid bölgesini içerir. 
ventrogluteal


Literatür, derin kas enjeksiyonları için yer seçiminde tutarsızlık göstermektedir: seçim, “en iyi uygulama” dan ziyade aşinalık ve güvene dayalı olabilir. 

Bununla birlikte, ventrogluteal IM bölgesinin mümkün olduğunda tercih edilen bölge olduğuna ve yağlı ve tahriş edici ilaçlar için kabul edilebilir bir bölge olduğuna dair yeterli kanıt vardır. 

Ventrogluteal bölge kan damarı ve sinirlerden arındırılmıştır ve diğer bölgelere kıyasla en fazla kas kalınlığına sahiptir. 

Derin kas dokusuna nüfuz etmek için daha büyük, daha uzun bir iğne gerekir. 

İğne, hastanın vücuduna dik olarak 90 derecelik bir açıyla yerleştirilir, veya mümkün olduğunca 90 derecelik bir açıya yakın. 

İğneyi yerleştirirken hızlı ve net bir hareket kullanın.

Aspirasyon ilaç enjekte edilmeden önce 5 saniye boyunca pistonu geri çekme eylemini ifade eder. 

Şırıngadaki kan yokluğu, iğnenin bir kan damarı içinde değil kasta olduğunu doğrular. Kan aspire edilirse, iğneyi çıkarın, uygun şekilde atın ve ilaçları yeniden hazırlayın ve uygulayın. 

Son araştırmalar, aspirasyonun uygulanmasını destekleyecek kanıt bulunmadığını tespit etti, ancak politika değişikliklerine rağmen, aspirasyon prosedürü öğretilmeye ve uygulamaya devam ediyor.Z tekniği


Z- yöntemi , deri altı dokusu ile ilaç etkileşimini engelleyen, enjeksiyonun kas içinden ilaç sızdırmazlık ve ilaç ile ilgili iritasyonunu en aza indirmek için bir yöntem. 

Z-track tekniği kullanılarak, deri enjeksiyondan önce, enjeksiyon bölgesinden uzağa, lateral olarak çekilir; sonra ilaç enjekte edilir, iğne çekilir ve cilt serbest bırakılır. Bu yöntem, eğer üstteki doku yerinden oynatılabiliyor ise kullanılabilir.

Z tekniği


Z-track yöntemi, ilacın subkutan dokuya sızmasını önlemek için bir zikzak yolu oluşturur. Bu yöntem tüm enjeksiyonlar için kullanılabilir veya ilaç tarafından belirlenebilir.Z tekniği

İğneyi dart benzeri bir hareketle yerleştirin. Hızlı bir yerleşim daha az acı vericidir. 10 saniye / ml şeklinde ilaç enjekte edilir.

İlaç verildikten sonra, iğneyi 10 saniye boyunca yerinde bırakın. Şırıngayı hareket ettirmekten kaçının.

İlaç tamamen enjekte edildikten sonra, pürüzsüz, sabit bir hareket kullanarak iğneyi çıkarın. Ardından cildi serbest bırakın.

Bölgeye masaj yapmayın.

IM Enjeksiyon Bölgeleri


Ventrogluteal bölgeVentrogluteal bölge


Bu bölge gluteus medius ve minimus kasını içerir ve yetişkinler ve çocuklar için en güvenli enjeksiyon bölgesidir. ( Öyle olmasına rağmen biz nadiren kullanım alışkanlığı edinmişiz)

Bölge, en fazla gluteal kas kalınlığı sağlar, sinirlerden ve kan damarlarından arındırılmış ve ince bir yağ tabakasına sahiptir.

Ventrogluteal bölgeyi bulmak için hastayı yatar ya da lateral bir pozisyona yerleştirin (yanlarda). Sağ el; sol kalça, sol el; sağ kalça için kullanılır. 

Elinizin topuğunu veya avucunu, başparmağı göbek deliğine bakacak şekilde büyük trokanterin üzerine yerleştirin. 

İşaret parmağınızı anterior superior iliak omurgasına uzatın ve orta parmağınızı iliak kretini göstererek açın. 

İğneyi , işaret parmağınızla orta parmaklarınız arasında oluşan V'ye yerleştirin . Bu, her yaştaki hastalar için tüm yağlı ve tahriş edici çözeltiler için tercih edilen bölgedir.

İğne seçimini ilaç belirler; 20 ila 25'lik bir iğne ile sulu bir çözelti verilebilir. Viskoz veya yağ bazlı çözeltiler 18 ila 21 ayar iğneler ile verilebilir.

İğne uzunluğu hastanın ağırlığına ve vücut kitle indeksine göre de belirlenebilir. Zayıf bir yetişkin 16 mm ila 25 mm (5/8 ila 1 inç) iğne gerektirebilirken, ortalama bir yetişkin 25 mm (1 inç) iğne gerektirebilir, obez bir yetişkin 38 mm (1 ila 1 1/2 inç) iğne gerektirebilir.
Çocuklar ve bebekler daha kısa iğneler gerektirecektir. 

Ortalama bir yetişkinin ventrogluteal kası için, max 3 ml ilaç verilebilir.Vastus lateralis

Vastus lateralis, çocuklarda, bebeklerde yaygın olarak kullanılır.

Kas kalın ve iyi gelişmiştir. Bu kas uyluğun anterior lateral tarafında bulunur ve dizin bir el genişliği üstünden, bir el genişliği trokanterin altındaki bölgedir. 

Kasın orta üçte biri enjeksiyonlar için kullanılır. Kullanılan kasın genişliği, uyluğun orta çizgisinden dış uyluğun orta çizgisine kadar uzanır. 

Hastanın gevşemesine yardımcı olmak için hastadan dizleri hafifçe bükülmüş şekilde düz yatmasını veya hastanın oturma pozisyonunda olmasını isteyebilirsiniz.Vastus lateralis

İğnenin uzunluğu hastanın yaşına, kilosuna ve vücut kitle indeksine bağlıdır. Genel olarak, bir yetişkin için önerilen iğne uzunluğu 25 mm ila 38 mm'dir (1 ila 1 1/2 inç). 

İğne, uygulanan ilaç türüne göre belirlenir. Sulu çözeltiler 20 ila 25'lik bir iğne ile verilebilir; yağlı veya viskoz ilaçlar 18 ila 21 gauge iğnelerle uygulanmalıdır. 

Çocuklarla daha küçük mastar iğnesi (22 - 25 mastar) kullanılmalıdır. Uzunluk bebekler ve çocuklar için daha kısa olacaktır.

Tek bir enjeksiyon için maksimum ilaç miktarı 3 ml'dir.

Deltoid Kası

Deltoid kası üçgen şeklindedir ve bulunması ve erişilmesi kolaydır, ancak yetişkinlerde genellikle az gelişmiştir.

Hastanın kolunu gevşetmesini sağlayın. Hasta ayakta, otururken veya uzanıyor olabilir. 

Deltoid kasını bulmak için üst kolu açın ve kemiği palpe ederek akromiyonu bulun. 

Enjeksiyon bölgesi deltoid kasın ortasında, akromiyonun (omuz başı) yaklaşık 2,5 ila 5 cm altındadır. 

Bu bölgeyi bulmak için deltoid kasın üzerine ve omuz başının (akromiyon) altına üç parmak yerleştirin. Enjeksiyon bölgesi genellikle bu iki üç parmak arasında kalacak olan üç parmaklık kısmın ortasıdır.

İğne uzunluğunu yaş, ağırlık ve vücut kitlesine göre seçin. Genel olarak, 60 ila 118 kg  ağırlığındaki yetişkin bir erkek için, 25 mm  bir iğne yeterlidir. 

60 kg'ın altındaki kadınlar için, 16 mm (5/8 inç) iğne yeterliyken, 60 ila 90 kg arasındaki kadınlar için 25 mm iğne gerekir. 

Bir deltoid IM enjeksiyonu için 90 kg'ın üzerindeki kadınlar için 38 mm uzunlukta bir iğne gerekebilir.

Bebekler, çocuklar, ergenler de aşılar için aşının uygulama önerisine bakın.

Tek bir enjeksiyon için maksimum ilaç miktarı genellikle 1 ml'dir. 

Aşı için, daha küçük bir iğne kullanılmalıdır.Püf Noktalar

Atrofik olmuş kaslardan kaçının; ilaçları ememeyeceklerdir.
Hipertrofi riskini azaltmak için IM enjeksiyon bölgeleri değiştirilmelidir.
Daha yaşlı yetişkinler ve zayıf hastalar, tek bir enjeksiyonda sadece 2 ml'ye kadar tolere edebilir. ( Biliyorum daha fazla ilaçlar var, ancak bu durumu unutmayın)

Enfeksiyon, sıyrık veya nekroz içermeyen bir bölge seçin.
Kas içi enjeksiyonları için dorsogluteal alandan kaçınılmalıdır. Bir iğne siyatik sinire geldiğinde, hasta bacağında kısmi veya kalıcı felç yaşayabilir.

Bu konuda daha detaylı bilgi burada

Bir IM bölgesi seçerken, ilaç türünü ve hastanın yaşını, kasın durumunu ve boyutunu düşünün. 

Komplikasyonları önlemek için IM bölgeleri dönüşümlü kullanın. 

Potansiyel komplikasyonlar arasında kalıcı ağrı, doku nekrozu, apseler ve kan damarlarının, kemiklerin veya sinirlerin zarar görmesi vardır. 

Bir aşı yapıyorsanız, her zaman yer seçimi için aşı kılavuzuna bakın. 

Hastanın enjeksiyon pozisyonunun tıbbi bir durumla kontrendike olmadığından emin olun (örn. Dolaşım şoku, cerrahi durumlar).

Enjeksiyonları uygulamak için daima eldiven takın.
Bir IM ilacı uygulamadan önce kan için aspire edin.
Enjeksiyon yaparken, bir hasta yayılan ağrı veya yanma veya karıncalanma hissinden şikayet ederse, iğneyi çıkarın ve atın.
Bir hasta endişe ifade ediyorsa veya ilacı sorguluyorsa, reçeteye tekrar bakarak her zaman durumu sorgulayın.


Yorumlar

 1. Hocam ventrogluteal bölge seçiminde bir yanlışlık olmuş sağ kalça için sol el, sol kalça ile sağ el kullanmak gerekiyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Uyarınız için teşekkür eder. Tüm meslektaşlarımdan özür dilerim. Haklısınız. Güncellendi.

   Ventrogluteal bölgenin tespitinde kullanılan tek bir yöntem vardır. Bu yöntemde hemşire hastanın sol yan kalçasını kullanacaksa sağ elini, sağ yan kalçasını kullanacaksa sol elini femurun büyük torakanterinin üzerine yerleştirir.

   Sil
 2. Intramüsküler enjeksiyon etki süresi ne kadardır?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ..Sistemik etki 20 – 30 dakika içinde başlar

   Sil
 3. , intramüsküler enjeksiyon etki süresi ne kadardır

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ..Sistemik etki 20 – 30 dakika içinde başlar

   Sil


 4. Yağlı iğneyle kortizon iğne aynı şeymidir. Yoksa 2side farklı iğnemidir

  YanıtlaSil
 5. Tuzlu tüketme dedi bu bir gün mü bir kaç gün mü yada bir kaç saat mi dikkat etmeliyim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tam anlayamamak ile beraber, kortizol ilaçlar kullanıyorsunuz sanırım. Daha detaylı bilgiler için konuyu detaylıca yazıp mediforum.net de konu açabilirsiniz.

   Sil
 6. Son araştırmalar, aspirasyonun uygulanmasını destekleyecek kanıt bulunmadığını tespit etti derken ne demek istediniz hocam?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. araştırmalar aspirasyon tekniğini destekleyen kanıt bulamamış yani kanıta dayalı bir uygulama olmaktan çıkmış ancak biz yapmaya devam ediyoruz. Edeceğiz de. Bir başka deyimle kayıtlara aspirasyon yapılmadan enjeksiyon yapılıp sorun yaşanan bir durum geçmemiş diyor.

   Sil
 7. Bacaktan yapılan enjeksiyon daha mı az risklidir kalçaya göre sakatlanma olurmu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bunun için yeterli veri yok ancak aynı durumlar ikisinde de geçerli, sakatlanma açısından en risksiz bölge ventrogluteal bölgedir ama genellikle çoğumuz kullanmayız.

   Sil
 8. Bacaktan yapılan enjeksiyonda elimizle tutmalımıyız bölgeyi düzmü bırakılmalı iğne seçimi nasıl olmalı ve iğneyi ne kadar sokmalıyız

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu sorduklarınız hastanın kilosuna göre değişir, yani bacak bölgesinde kas ve yağ dokusu yeterli ise kalçadan yapar gibi devam edersiniz. Ancak az ise elinizle bölgeyi toplamak iyi olur. İğne seçimide zayıf insanlar için siyah, normal insanlar için yeşil uç olabilir.

   Ben her durumda elimle bölgeyi tutarım. İğneyi itme konusunda da cm cm bir rakam söyleyemem ama gözünüz ile durumu anlarsınız zaten.

   Ha oldu da ayarlayamadınız kemiğe kadar gittiniz, bu bazen olur, bunu hissedersiniz ama hastanız bir şey hissetmez.

   Sil
Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder