657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİGüncelleme 13.07.2020

Yeni kuralar açıldı......

Merhaba arkadaşlar;

Bu yazı dizimizde sizlere çok sorulan eş durumu tayini ile ilgili bilgiler veriyoruz;

Diğer eş durumu tayini yazılarımız şunlardır;


3+1 (45A) SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU TAYİNİ

4A KADROLU PERSONELİN EŞ DURUMU TAYİNİ


Eğer forumumuz da bu konular ile alakalı soru sormak veya yazmak isterseniz konu bağlantısı;

SAĞLIK PERSONELİ TAYİNLERİ MEDİFORUMEvet artık başlayabiliriz yazımıza;

Son dönem ilan metni üzerinden konuyu anlatmaya çalışacağız. Bu şekilde hem güncel oluyor hem de kanun ve tüzükleri destekler nitelikte oluyor.

657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU
NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları,  13 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.


Başvurusu kabul edilip ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle yerleştirme işlemleri yapılamayanların aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeleri; başvuru yapılan ilde bir sonraki kura dönemine kadar herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde kurasız, boş pozisyon oluşmaması halinde ise pozisyon ihdas edilmesine müteakip bir sonraki kura dönemine kadar kurasız yapılacaktır.


1- Pozisyonunun vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış sözleşmeli personelden;


a) Kamu personeli olan eşinin, görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu veya,

b) Eşinin, Sağlık Bakanlığında stratejik personel, kadrolu, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli, 4924 sayılı Kanun’a göre sözleşmeli, 5258 sayılı Kanuna göre sözleşmeli veya 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını, belgeleyenler, görev yaptıkları pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan Bakanlığımızca ilan edilmiş boş pozisyon olması kaydıyla, eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.


2- Sağlık Bakanlığında çalışan eşlerden; her ikisinin de 4/B sözleşmeli personel veya birinin 4/B sözleşmeli personel diğerinin kadrolu personel olması halinde 


anılan Yönerge’nin 7 nci maddesinin (3), (4) ve (5) inci fıkralarındaki şartları taşıyan sözleşmeli personel, eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.


Not;
Hemen size bu maddeleri ekleyeyim;Eş durumu nedeniyle yer değişikliği


Madde 7-
(1) Eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği için boş sözleşmeli personel pozisyonları her yıl ocak ve temmuz aylarında Bakanlıkça tespit ve ilan edilir. Bu pozisyonlara yerleştirme kura ile yapılır.


(2) Sözleşmeli personelin, eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için;
a) Bakanlığın o il’de boş pozisyon ilan etmiş olması,
b) Pozisyonunun vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmış olması,
c) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu belgelemesi,
ç) Eşinin, stratejik personel olması veya 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilmesi, gerekir.

(3) Aile birliğinin, D ve C hizmet gruplarında ve daha alt hizmet bölgesinde/grubunda doluluk oranı daha düşük olan bir il’de, doluluk oranlarının eşit olması halinde ise sözleşmeli personelin çalıştığı il’de sağlanması esastır. 
Eşlerden her ikisinin de sözleşmeli personel olması halinde üst durumda olan eşin çalıştığı il’e; eşlerden birinin sözleşmeli diğerinin kadrolu personel olması halinde ise sözleşmeli eşin çalıştığı il’e; öncelikle bakılarak diğer eşin görev yeri D ve C hizmet grubunda bulunan eş’e bağlı olarak değiştirilebilir. 
Durumların gerçekleşmemesi halinde, üst hizmet bölgesi/grubunda bulunan eşin görev yeri, althizmet bölgesi/grubunda bulunan eş’e bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak, eşlerden biri 5 veya6 ncı hizmet bölgesinde ise pozisyon ve standardın uygun olması halinde diğer eş bu il’e atanabilir.


Hizmet gruplarına şuradan ulaşabilirsiniz; 

(4) Eş durumu açısından üstlük ve astlık durumu sırasıyla; diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atandığı pozisyon unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atandığı pozisyon unvanları, orta öğretim mezunlarının atandığı pozisyon unvanları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan şeklindedir.

(5) Kadrolu personelin, sözleşmeli eşin görev yaptığı il’e nakil talebinde bulunabilmesi için o il’de standardın uygun olması şarttır. Kadrolu eşin, standardın uygun olmaması nedeniyle sözleşmeli eşin bulunduğu il’e atanamadığının, sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvurularının alındığı tarihler arasında belgelendirilmesi halinde sözleşmeli personel, kadrolu eşin görev yaptığı il’e yer değişikliği talebinde bulunabilir.

(6) Bu madde kapsamında en son yapılan eş durumu kurası için boş pozisyon ilan edilmemiş olması veya en son yapılan kura sonucu sözleşmeli personelin kadrolu çalışan eşinin bulunduğu il’e yerleştirilememesi durumunda, bir sonraki eş durumu kurası için boş sözleşmeli personel pozisyonlarının ilan edileceği tarihe kadar başvuruda bulunması ya da sözleşmeli personelin, pozisyonunun vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmamış olması nedeniyle bu madde hükümlerinden yararlandırılamaması hallerinde kadrolu personel, sözleşmeli eşin görev yaptığı il’e standardın uygun olması kaydıyla atanır.

(7) Kadrolu personelin eşinin, diğer kamu kurum veya kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışması halinde ise kadrolu personel, eşinin görev yaptığı il’e standardın uygun olması kaydıyla atanır.

(8) Sözleşmeli personel, eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebini PBS üzerinden yaparak, istenen belgeleri birim amirine imzalattığı PBS formuna eklemek suretiyle doğrudan Bakanlığa gönderir. Yer değişikliği talebi, yukarıda belirtilen şartlar ve mevzuata göre incelenerek talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi ve diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilir.

(9) PBS üzerinden kesinleştirilmeyen veya PBS üzerinden kesinleştirilip süresi içinde Bakanlığa gönderilmeyen başvurular ile başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular, Bakanlıkça değerlendirmeye alınmaz.

(10) Yerleştirme sonuçları Bakanlıkça ilan edilir.

(11) Kura sonucu, eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazanan personelin atamaları Bakanlık tarafından il emrine yapılır. Bu personelin il içerisinde görev yapacakları hizmet birimleri, Bakanlıkça tespit edilen tarihler arasında Müdürlükler tarafından belirlenir. Görev yeri değiştirilen personel ile yeniden sözleşme imzalanır.


Devam ediyoruz............

3- 4/B statüsünde çalışmakta iken, aile hekimliği uygulamasına geçenler de, yukarıda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

Bu personelden, eş durumu nedeniyle yer değişikliğine hak kazananlar, aile sağlığı elemanı hizmet
sözleşmelerini feshederek, yeni yerlerinde 4/B sözleşmeli personel olarak göreve başlayabilecektir.4- Hizmet süresinin hesabında; 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır. 

Personelin aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasında geçen hizmet süreleri de bir yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.


5- Ücretleri genel bütçeden karşılanan 4/B sözleşmeli personel, eşinin çalışmakta olduğu il için ilan edilen boş genel bütçe pozisyonlarına, ücretleri döner sermaye bütçesinden karşılanan 4/B sözleşmeli personel, eşinin çalışmakta olduğu il için ilan edilen boş döner sermaye pozisyonlarına başvuruda bulunacaktır.Sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar....

ARKADAŞLAR MERHABA YORUMLARI YANITLAMAYA ÇALIŞIYORUM AMA O KADAR ÇOK VE KARMAŞIK Kİ BENİM DE KAFAM ÇOK KARIŞIYOR BAZEN. BU KONUDA BİR ÖNERİM VAR!!!mediforum.net de ilgili yere konu açarak sorularımızı sorar isek hem daha kapsamlı, derli toplu olur hem de daha kolay, lütfen sorularınızı vereceğim linke girerek konu açıp sorar mısınız.????


Link; Konu açılacak yerEkran görüntüsü;Yorumlar

 1. Merhabalar, eşim 2018 eylül den beri 4/b sözleşmeli hemşire. ben ise 06.01.2016 yılından beri vergi mükellefi esnafım. 7 aylık evliyiz. eş durumundan tayin isteyebilir miyiz ?

  YanıtlaSil
 2. Merhaba, eşim sağlık bakanlığında 2016 yılından bu yana 4b li olarak çalışıyor. Bende başka bir bakanlıkta 4bli çalışıyorum. Eşim yanıma gelmek için tayin yazacak ancak ;
  c) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu belgelemesi, maddesinde bu yazıyor. Buna rağmen başvuruda bulunabilir mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1- Pozisyonunun vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış sözleşmeli personelden;

   a) Kamu personeli olan eşinin, görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu veya,

   b) Eşinin, Sağlık Bakanlığında stratejik personel, kadrolu, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli, 4924 sayılı Kanun’a göre sözleşmeli, 5258 sayılı Kanuna göre sözleşmeli veya 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını, belgeleyenler, görev yaptıkları pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan Bakanlığımızca ilan edilmiş boş pozisyon olması kaydıyla, eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.


   veya dedikten sonra b ye geçiyor yani dikkate almanıza gerek yok onu sorun yok bulunabilir.

   Sil
 3. Merhabalar, ben 3 yıldır sağlık bakanlığında 4B li olarak görev yapmaktayım eşim ise farklı bir bakanlıkta sözleşmeli olarak görev yeri değişikliği mümkün olmayan şekilde çalışıyor ancak bakanlık ile görüştüğümde eşim yalnızca kadrolu olursa tayinimin gerçekleşeceği sözleşmeli olması durumunda red edileceği söylenmişti şuan başvuru metninde ise kadrolu ibaresi yok bu durumda tayin hakkından yararlanabilir miyiz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Siz başvuru yapabilirsiniz, başvurunuzu yapın.

   Sil


 4. Merhaba.Ben 2,5 yıldır 4b lı hemşireyim. Nişanlım da başka bir ilde özel hastanede hemşire. Benim tayin isteme halkım var mı. Net bisey öğrenemedim.

  YanıtlaSil
 5. Şimdi biz ikimiz de 3+1 sözleşmeli ads teknikeriniz onun ocak 2021 de bir yılı benim de nisan 2021 de bir yılım doluyor ben onun yanına isteyebilirmiyim bölge sıralamasında benim ki 2. Bölge d grubunda o ise 4. Bolge C grubunda

  YanıtlaSil
 6. 7 yıllık kadrolu hemşireyim eşim 2yıldır 3+1 öğretmen ne zaman tayin isteyebilir eşim.

  YanıtlaSil
 7. Merhaba ben 3.5 yıllık 4/B li sağlıkçıyım. Eşim özelde kac yıl sigortası yatarsa tayin isteyebilirim veya isteyebiliyor muyum?bilgi verirseniz sevinirim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kadrolu olmak gerekir onun için. 720 gün kesintisiz prim ister

   Sil
 8. Merhaba,

  Ben Üniversite hastanesinde 4b li hemşireyim daha önce 9 yıl özelde çalıştım ve toplam 2920 prim var. Eşim özelde çalışıyor ve o da 2850 günü var. Tayin isteyebiliyor muyum ya da kurumlar arası geçiş var mı?
  Şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sözleşmeli personelin, eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için;
   a) Bakanlığın o il’de boş pozisyon ilan etmiş olması,
   b) Pozisyonunun vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmış olması,
   c) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu belgelemesi,
   ç) Eşinin, stratejik personel olması veya 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilmesi, gerekir.

   Sil
 9. Merhaba
  Ben 4b li hemşire olarak çalışmaktayım eşim 3+1 olarak atandığı zaman ben eşimin yanına tayin isteyebiliyormuyum veya ne zaman tayin hakkım oluyor teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 10. Merhaba ben 3.5 yıllık 4bli hemşireyim. Eşim diş hekimi , başka şehirde özel klinik açarsa ben eş durumundan yanına gidebilir miyim onun belli bi süre çalışması mı gerekiyor. Cevaplarsanız sevinirim

  YanıtlaSil
 11. Merhaba eşim 3+1 sözleşmeli hemşire ben ise özelde çalışıyorum cevabını bir türlü bulamazımız bi sorumuz var cevaplarsanız çok seviniriz.Benim (özelde çalışan eş) sigortam şuan için ordu ilinden yatırılıyor fakat 3 ay sonra şirketim beni samsuna göndercek ve sigortam ordan yatacak işden çıkışım olmayacak aynı şirkette 720 gün kesintisiz sgorta primim tamamlancak sadece primin yattığı şehir deişecek bizim sorumuz 720 gün kesintisiz primin aynı şehirdenmi yatması gerekiyor yani ben 3 ay sonra aynı şirketin samsun şubesine geçdiğimde sigortam da ordan yatmaya başladığında kesinti olmadan eşim oraya tayin isdeye bilirmi.Şimdiden teşekürler umarım anlatabildim :)

  YanıtlaSil
 12. Eşiniz kadroya geçince isteyebilir ancak. Sigorta konusunda da o ilde 720 gün prim ödemesini ispatlarsanız olur. O da şirketinize kalmış.

  YanıtlaSil
 13. Merhaba Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben 4/B li sözleşmeli mühendis olarak 3 yıldır belediye de çalışmaktayım . Eşim ise 2 yılını doldurdu öğretmen olarak başka şehirde çalışmakta. tayin isteme hakkımız varmıdır? Kolay gelsin.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hocam sağlık çalışanı olsa idiniz. olmazdı bu durumda ama sizin durumunuzu bilmiyorum

   Sil
 14. Teşekkürler Cevabınız için

  YanıtlaSil
 15. Merhaba,

  Öncelikle verdiğiniz yanıtlar ve bize desteğiniz için teşekkür ederim.

  Üniversite hastanesinde 4b li hemşire olarak işe başladım. Size bir kaç sorum olacak;

  1-Memurlar net üzerinden yeni çıkan 4b li ilana yerleştirildiğimde
  2-Sağlık bakanlığının 4b li ilanına yerleştirildiğimde
  nasıl bir süreçle karşılaşırım? son olarak,
  3-Becayiş hakkım var mıdır?

  Şimdiden teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 16. Sorunuzu forumumuz üzerinden sormanızı rica edebilirmiyim. Burada yanıtlayacak kadar kısa değil cevabınız teşekkürler.

  YanıtlaSil
 17. Merhabalar,

  Eşim Mersinde 4/b'li hemşire olarak ben ise Ankara'da bir Bakanlıkta memur olarak çalışmaktayım. Bu durumda eş durumu için başvuru yapabilir miyim?

  YanıtlaSil
 18. Merhabalar. Veteriner hekimim ve özel bir veteriner kliniği işletiyorum bir ortağımla beraber. Zorunlu esnaf bağ-kur ödüyorum(4B li oluyormuşum muhasebecim öyle dedi) 2 yıldır (750 gün oldu) ve vergi mükellefiyim. Nişanlım ise ebe daha yeni mezun ve kpss puanı aldı. Nasip olursa ilk tercihlerde başvuru yapacak. Şayet atanırsa eş durumundan yanıma tayin isteyebilir mi? İsteyebilirse şartlar nelerdir? Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şu anki atamalar kadrolu değil. 45 a lı olur. Öyle olursa 4 yıl tayin alamaz yanınıza.

   Sil
 19. Ben İzmir'de üniversite hastanesinde çalışıyorum,eşim 3+1 ile Edirne ye atandı benim yanıma gelebiliyor mu ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1 yıl sonra tayin isteyebilir, boş kadro olması durumunda gelebilme şansı var.

   Sil
 20. Merhaba, ben üniversitede 4/b sözleşmeli hemşire olarak çalışıyorum. Eşim yandal uzmanı olarak mecburi hizmet kurasına girecek. Ben atamaya tabi olmadığımdan çalıştığım ile eş durumu tayini olabilir mi? Ya da benim eş durumuna başvurma hakkım var mıdır? Teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. a) Kamu personeli olan eşinin, görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu veya,

   b) Eşinin, Sağlık Bakanlığında stratejik personel, kadrolu, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli, 4924 sayılı Kanun’a göre sözleşmeli, 5258 sayılı Kanuna göre sözleşmeli veya 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını, belgeleyenler, görev yaptıkları pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan Bakanlığımızca ilan edilmiş boş pozisyon olması kaydıyla, eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

   Sil
 21. merhabalar ben üniversite hastanesinde 7 yıldır 4/b li olarak çalışıyorum. eşim astsubay bingöle tayini çıktı. kütüğü çalıştığım ilde olduğu için yanıma gelemiyor.ben bingöle gitmek istiyorum ama orda üniversite hastanesi yok.sağlık bakanlığına başvuru yapsam bingölde herhangi bir devlet hastanesine gidebilir miyim?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sorunuzu tam anlayamadım. Ama üniversite hastanesinde, üniversiteye bağlı yani üniversitenin kendi alımı ile görev yapıyorsanız. Oradan bakanlığa geçemezsiniz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için mediforum.net yani forumumuzda konu açmanızı öneririm

   Sil
 22. Merhabalar ben sağlık teknisyeni olarak 3.5 yıldır kadrolu olarak çalışıyorum eşim 3+1 bir yıllık sözleşmeli öğretmen şuan onun yanına eş durumu tayin istebiliyor muyum

  YanıtlaSil
Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder