Kan Güvenliği ve Hemovijilans Tezli Yüksek LisansGüncelleme tarihi; 26.06.2021

Güncelleme nedeni; yeni bilgiler eklendi, geçerliliğini yitiren bilgiler kaldırıldı.


Kan, kan bileşenleri ve ürünlerin alınmasında ve verilmesinde bağışçı ve alıcının sağlığının tehlikeye düşürülmemesi tıbbi risklere karşı korunması transfüzyonun güvenle yapılması ve transfüzyon sonrası bağışçı ve alıcının izlenmesi şarttır. 

Hemovijilans kan transfüzyon zincirini gözlemleyen, kayıt eden, rapor eden ve analiz eden ve aynı problemin tekrarından kaçınmak için gerekli bilgi ve önlemleri kullanan bir sistemdir. 

Programın temel amacı hemovijilans sisteminin doğru kurugulanıp doğru çalışmasını ve gelişmesini sağlayacak akademik ve araştırmacı personeli yetiştirmektir.


PROGRAM PROFİLİ

Kan güvenliği ve hemovijilans tezli yüksek lisans programının öğretim süresi normal koşullarda iki yıl (dört yarıyıl)dır. İlk iki yarıyılda öğrenci teorik dersler alır, bir seminer hazırlar ve son iki yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Yüksek lisans programı, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup azami tamamlama süresi altı yarıyıldır. 


Birde Transfüzyon Güvenliği ve Hemovijilans adı altında tezsiz yüksek lisans çıkardılar ama. Bana kalırsa tezsiz yerine tezli okumak çok daha iyidir. 

Her yerde yok ama rastlarsanız kaçırmayın, oldukça güzel bir bölüm.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Kan Güvenliği ve Hemovijilans tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar doktora eğitimi programlarına başvurabilirler.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Kan Güvenliği ve Hemovijilans Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar Türk Kızılayı, TC Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Hemovijilans Sorumlusu ” veya üniversitelerde “Öğretim Elemanı” olarak çalışabilirler.


Editörün Yorumu

Yeni ve mezun sayısı az olan bir program olmasına rağmen, çok gerekli bir bölüm olduğu tartışılmaz.

Artık her hastane bir hemovijilans sorumlusu bulunduruyor ve bu alanlarda uzman olmayan hemşireler görev yapmaktalar.

Uzman olduğunuzda bu görevleri devralacak raporlama ve takiplerini yapacaksınız. Kan transfüzyon zincirini takip ederek sorunların bildirimi ve takibi konusunda sorumlu olacağınız bölüm oldukça önemlidir.

Ayrıca Kızılay da çalışmak isteyen ve bu bölümleri seven hemşireler için çok önemli bir yüksek lisans alanı olarak tavsiye ettiğimiz yüksek lisans bölümlerindendir.
Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder