Hemşirelik Mülakat Soruları ve Olası CevaplarSağlık işverenleri davranış temelli mülakat soruları sorma eğilimindedir. Davranış temelli sorulardan, görüşmeci tarafından belirli koşullar altında nasıl performans gösterdiği veya davrandığı hakkında bir fikir edinmesi istenir. Bu soruları gerçek hayat hikayeleri ve örnekleri ile cevaplamak en iyisidir.Örnek Temalar

Hemşirelere sorulan davranışsal görüşme sorularının çoğu, aşağıdaki temalara dayanmaktadır:
  • Takım çalışması
  • Hasta bakımı
  • Adapte olabilirlik
  • Zaman yönetimi
  • İletişim şekli
  • Motivasyon ve temel değerler

Örnek Sorular: Takım Çalışması

Mülakatçılar, ekiplerine nasıl uyacağınızı ve çeşitli kişilikler ile nasıl iyi çalıştığınızı görmek isterler. Çelişkili bir kişiliğe sahip bir meslektaşla, sağlık ekibinizdeki bir anlaşmazlık veya ekibinizi içeren zorlu bir hasta vakası ile uğraştığınız bir zaman hakkında bir hikaye anlatmanızı öneririz. Durumdan öğrendiklerinizden ve bundan çıkardığınız olumlu şeylerden bahsedin.


1. Zor bir iş arkadaşınızla çalışmak zorunda olduğunuz bir durumu açıklayın. Bu durumun üstesinden nasıl geldiniz? Bu kişiyle ilişki kurabildiniz mi?

Nasıl cevap verilir:

Görüşme sırasında hiç kimse hakkında kötü konuşmayın. Durumu ve bireyin neden zor olduğunu açıklayın. Durumu nasıl ele aldığınızı paylaşın. Olumsuz şeyleri olumluya çevirmeye çalışın. Durumdan ne öğrendin? Şimdi farklı olarak ne yapabilirsin? 

2. Sağlık ekibinizdeki bir çatışma hakkında konuşun. Çatışma neydi ve bununla nasıl başa çıktın?

Nasıl cevap verilir:

Durumun ana olayı olan çatışmayı açıklayın. Kimler karıştı? Rolün neydi? Bundan olumlu bir şey çıktı mı? Ne öğrendin?

3. Sağlık ekibinizle özellikle gurur duyduğunuz bir zamanı tanımlayın. Bu durumdaki rolünüz neydi?

Nasıl cevap verilir:

Koşulları ve eylemleri adım adım tanımlayın. Sizi gururlandıran ne oldu? Rolün neydi? Kimler karıştı? Sonuç neydi?

4. Liderlik rolüne adım attığınız zamandan bahsedin.

Nasıl cevap verilir:

Bunun resmi bir şey olması gerekmez. Yani illa bir başhemşire veya klinik sorumlusu olmadan da liderlik yaptığınız zamanlar olabilir. Bir durumun üstesinden geldiğiniz bir zamanı düşünün. Durum neydi? Seni yönlendiren ne oldu? Kimler karıştı? Bu durumdan herhangi bir fırsat çıktı mı?

Örnek Sorular: Hasta Bakımı

Sağlık hizmeti işe alma uzmanları, mükemmel hasta bakımı sağlayan hemşireleri işe almak istemektedir. Eğitim sağlık çalışanları için çok önemlidir. Birinci sınıf hasta bakımını sağladığınız zamanları veya hastaları ve / veya ailelerini eğitmek için neler yatığınızı söyleyin. 
1. Bir hastanın ailesinin bakımınızdan memnun olmadığı bir zaman hakkında bilgi verin. Bu durumla nasıl başa çıktınız?

Nasıl cevap verilir:

Her iki perspektifi (hastanın ailesi ve siz) içeren durumu ayrıntılı olarak açıkladığınızdan emin olun. Asla hastalar veya aileleri hakkında kötü konuşmayın. Gerçekten yanlış bir şey yaptıysanız sorumluluğu alın ve dürüst olun. Bundan çıkan herhangi bir pozitif çıkarımı paylaşın - ne öğrendiniz? Şimdi farklı olarak ne yapardınız? Bunu nasıl pozitif hale getirdiniz?

2. Tıbbi jargonu bilmeyen insanlarla iletişim kurmada hangi yaklaşımı kullanıyorsunuz? Tıbbi terminolojiyi, tıbbi olarak eğitilmemiş birisine anlattığınız zamana bir örnek verin.

Nasıl cevap verilir:

Benzer bir durumda nasıl yaptığınızı adım adım açıklayın. Hangi kelimeleri ve terminolojiyi kullandın? Bireyin açıklamanızı anladığını nasıl bildiniz?

3. Etkili hasta veya aile eğitimi verdiğiniz süreyi açıklayın.

Nasıl cevap verilir:

Hasta veya ailenizin öğretilerinizi koruduğunu bildiğiniz bir zaman hakkında bir hikaye anlatın. Eğitim parçasını etkili bir şekilde ilettiğinizi nasıl bildiniz?

4. Bir hastanın veya ailesinden memnun olmanız ve onların da bakımınızdan memnuniyet duyması.

Nasıl cevap verilir:

Bakımınızla mutlu olan bir aile hakkında bir hikaye anlatın. Özellikle onlara memnun kaldıkları ne yaptın? Mutlu olduklarını nereden bildin? Bu durumun sonuçları nelerdi?

5. Zor bir hastayla etkileşime girmek zorunda kaldığınız zamana örnek verin. Durumu nasıl ele aldınız ve sonuç neydi?

Nasıl cevap verilir:

Zor bir hasta ve adım adım davranışlarınız hakkında bir hikaye anlatın. Bunu yapan hasta neden zordu? Nasıl tepki verdin? Nasıl hissettin? Hasta ile etkileşime geçmek için hangi prosedürleri takip ettin? Yaptıklarının sonucu neydi?

6. Önemli bilgileri iletmemeyi veya ifşa etmemeyi seçen bir hastayla karşılaştığınız zamanları açıklayın. Durumu nasıl ele aldınız ve sonuç neydi?

Nasıl cevap verilir:

Benzer bir durumda çalıştığınız bir hastayla ilgili bir hikaye anlatın. Hastadan bilgi almak için ne gibi adımlar attınız? Yaptıklarınızın sonuçları neydi?


Örnek Sorular: Uyarlanabilirlik

Hemşirelik mesleği aciliyet, kriz ve belirsizlikterin içinde olduğu bir meslektir. Zorluklar yaşadığınız deneyimleri anlatın. 
1. Bana çok fazla baskı altında olduğunuz bir zamandan bahsedin. Neler oluyordu ve nasıl üstesinden geldiniz?

Nasıl cevap verilir:

Stresli ve yapmak için baskı altında olduğunuz bir zaman hakkında bir hikaye anlatın. Durumu ve neden baskı altında hissettiğinizi açıklayın. Durumu ilerletmek için attığınız eylemleri adım adım açıklayın. Sonuç neydi? Ne öğrendin? Şimdi farklı olarak ne yapabilirsin?

2. Servisinizde değişiklik olan bir zamanı tanımlayın. Bu sizi nasıl etkiledi ve nasıl uyum sağladınız?

Nasıl cevap verilir:

Servisinizin değiştiği bir zaman hakkında konuşun. Belki başka bir servise geçtiniz. Belki de servisiniz yeni bir bilgisayar sistemine geçti. Değişikliği ve bu değişime uyum sağlamak için attığınız adımları açıklayın.

3. İşyerindeki bir şeyin cevabını bilmediğiniz bir zamanı anlatın. Bilgiyi nasıl buldunuz?

Nasıl cevap verilir:

Cevabını bilmediğin bir zaman hakkında bir deneyimini anlat. Bilgileri bulmak için attığınız işlemi adım adım açıklayın. Yaptıklarının sonucu hakkında konuşun.

4. Bana işteki garip bir durumun bir örneğini verin. Kendini durumdan nasıl kurtardın?

Nasıl cevap verilir:

Rahatsız edici durum hakkında bir deneyiminizi anlatın. Durum neydi ve neden garip hissettirdi. Durumu atlatmak için attığın adımları açıkla. Yaptıklarının sonuçları neydi? Ne öğrendin?

5. Bana başarısız olduğunuz zamandan bahsedin. Bu durumla nasıl başa çıktınız?

Nasıl cevap verilir:

Ne zaman başarısızlık yaşadığınıza dair bir hikaye paylaşın. Duygularınız ve neden başarısız olduğunuzu hissettiğiniz hakkında konuşun. Bu başarısızlıktan kaynaklanan olumlu bir şey varmı? Başarısızlıktan ne öğrendin? Şimdi farklı olarak ne yapabilirsin?

6. Bir hastayla ilgili olası problemleri önceden tahmin ettiğiniz ve önleyici tedbirleri başlattığınız bir zamanı tanımlayın.

Nasıl cevap verilir:

Bir hastayla ilgili belirli bir hikayeyi paylaşın. Bekleyen problemleri nasıl değerlendirdiğinizi açıklayın. Sorunu önlemek için gerçekleştirdiğiniz eylemleri adım adım açıklayın. Yaptıklarının sonucu neydi?


Örnek Sorular: Zaman Yönetimi

Hemşireler çok görevli mesleğe sahiptir - örneğin, çok sayıda hastayı yönetmek, detaylı notları muhafaza ederken ilaçları zamanında uygulamak. Dakikliğiniz, son andaki becerileriniz ve tüm bunlara nasıl bağlı kaldığınızla ilgili hikayeler anlatın. 
1. Hızlı tempolu bir ortamda çalıştığınız bir zaman hakkında konuşun. Mükemmel hasta bakımını sürdürürken görevleri nasıl önceliklendiriyorsunuz?

Nasıl cevap verilir:

Görevlerinize hızlı bir şekilde öncelik vermek zorunda olduğunuz zamana bir örnek verin. Düşünce sürecinizi ayrıntılı olarak açıklayın ve görevleri neden bu sırayla tamamlamayı seçtiğinizi açıklayın.

2. Çok fazla zaman harcayan bir hasta ile deneyiminizi anlatın. Diğer hastaların uygun şekilde bakım görmelerini sağlarken bu hastanın bakımını nasıl başardınız?

Nasıl cevap verilir:

Hastanın bakımı ve neden bu kadar çok zamana ihtiyaç duyduğundan bahsedin. Hastalık, travma veya yaralanma neydi? Bu hastanın kaliteli bakım almasını nasıl sağladınız? Diğer hastaları da bu hastanın bakımını verirken nasıl aksatmamayı başardınız?

3. İşinizle veya hasta yükünüzle boğulmuş hissettiğiniz bir zaman hakkında konuşun. Ne yaptın?

Nasıl cevap verilir:

Bunalmış olduğunuz zamana özel bir örnek verin. Bu hissin üstesinden gelmek ve eldeki göreve odaklanmak için attığınız eylemleri adım adım açıklayın.

4. Kendiniz için belirlediğiniz önemli bir hedefe örnek verin. Bu hedefi başardın mı? Bunu başardığından nasıl emin oldun?

Nasıl cevap verilir:

Paylaştığınız hedefin kariyerinizle ilgili olduğundan emin olun. Hedefinize ulaşmak için attığınız adımları açıklayın. Hangi zorluklarla karşılaştın? Hedefine ulaştığında nasıl hissettin?


Örnek Sorular: İletişim Tarzı

Özel iletişim tarzınız ve teknikleriniz önemlidir. İletişim kurmakta zorlandığınız zamanlar veya iyi iletişim kurduğunuz zamanlar hakkında hikayeler anlatın. Yapabiliyorsanız, adım adım düşünce sürecinizi gözden geçirin ve örnek verin. 
1. Hastayı bir şeyi kabul etmesi için başarıyla ikna edebileceğiniz bir zamana örnek verin. Bu kişiyi nasıl ikna ettiniz?

Nasıl cevap verilir:

Bir hastanın iş yerinde bir şeyi kabul etmesinin zor olduğu bir zaman hakkında bir hikaye anlatın. Durum neydi ve neye katılmaları gerekiyordu? Onları kabul etmek için hangi özel eylemleri gerçekleştirdiniz? Sonuç neydi?

2. Kendinizi ekibinize veya bir hastaya açıklamak için yazılı iletişim kurmak zorunda olduğunuz zamanlardan bahsedin.

Nasıl cevap verilir:

Yazılı iletişim kurmak zorunda olduğunuz zaman hakkında konuşun. Koşullar neydi? Ne tartışıldı? Başarıyı nasıl sağladınız?

3. İyi iletişim kurmadığınız bir zaman hakkında konuşun. Durumu nasıl düzelttiniz?

Nasıl cevap verilir:

Kimse mükemmel değil, hepimizin kusurları var. İşyerinde iletişimsizlik yaşadığınız bir zamanı anlatın. Koşullar neydi? İyi iletişim kurmadığını nereden bildin? Ne öğrendin? Sonuçlar neydi?

4. Olumsuz geri bildirim aldığınız ve olumlu bir şeye dönüştürdüğünüz bir zamanı tanımlayın.

Nasıl cevap verilir:

Olumsuz geri bildirim aldığınız bir zamanı anlatın. Geri bildirim ve geri bildirimi çevreleyen koşullar neydi? Olumsuz geribildirimini kim verdi? Sana nasıl hissettirdi? Geri bildirim sonucu ne yaptınız?


Örnek Sorular: Motivasyon ve Temel Değerler

Bu sorularla görüşmeci, motivasyonunuzun ve kişisel değerlerin kökenine ulaşmaya çalışıyor. Bu tür soruları cevaplarken, yaşamınızdan temel değerlerinizi taşıyan motivasyonel hikayeler anlatmalısınız. 
1. En çok gurur duyduğunuz başarı nedir ve neden?

Nasıl cevap verilir:

İş yerindeki en dikkat çekici başarılarınızdan biriyle ilgili bir hikaye anlatın. Başarı neydi? Bunu başarmak için hangi adımları attınız? Bu başarıya başka kim dahil oldu? Başarı sonucu ne oldu?

2. Başkasının yapmasını beklemek yerine düzeltmek için önderlik ettiğiniz zorlu bir durum veya problem hakkında konuşun.

Nasıl cevap verilir:

Bir görevi tamamlamak veya önemli bir karar vermek için inisiyatif almaya karar verdiğiniz bir zaman hakkında konuşun. Motivasyonun neydi? Hangi aksiyon adımlarını aldınız? Yaptıklarının sonuçları neydi?

3. Hemşire olarak işinizden memnun kalmadığınız zamanlar var mı? Daha iyi hale getirmek için ne yapılabilirdi?

Nasıl cevap verilir:

Hemşirelerin çoğu çalışırken zorluklarla karşılaşmaktadır. İşinizden memnun kalmayacağınız bir zaman hakkında konuşun. Koşullar neydi ve ne oldu? Rolün neydi? Neden memnuniyetsiz hissettin? Şimdi farklı olarak ne yapardın? Ne öğrendin?

4. İş gereksinimlerinizin ötesine geçtiği bir zamanı tanımlayın. Ekstra çaba göstermeniz için sizi motive eden şey nedir?

Nasıl cevap verilir:

İşiniz için veya bir hasta için kendi yapabildiklerinizin üzerine geçmeniz gerektiği bir durum hakkında konuşun. Koşullar neydi? Neden harekete geçmeyi seçtin? Ne yaptın? Sonuçlar neydi?

5. Yaptığınız bir hataya bir örnek verin? Bununla nasıl başa çıktın?

Nasıl cevap verilir:

Hata yaptığınızı kabul etmek önemlidir. Hata ve bunun neden olduğu hakkında konuşun. Hatadaki rolünüz neydi? Bir hata yaptığını nereden bildin? Kimler karıştı? Ne öğrendin? Geliştirmek için ne yaptın? Sonuçlar neydi?

6. Hemşire olmanın en zor yanı ne? Bu zorluğun üstesinden nasıl gelirsiniz?

Nasıl cevap verilir:

Dürüst olun ve hemşireliğin en zor bileşeni hakkında konuşun. Belki belirli bir hasta popülasyonu ile çalışıyor olmanız. Ya da liderlik rolünü üstlenmeniz gereken zamanların olması. Ne olursa olsun, zorluklarla başa çıkmak için attığınız adımlar ve eylemler hakkında her zaman mutlaka konuşun.

Davranışa Dayalı Soruları Cevaplamanın Anahtarı

Mülakatlar sırasında deneyimlerinizi hikayelendirerek anlatırken, STAR formatını kullanmanızı öneririz - bu, hikayenizin net ve özgün olmasını sağlayacaktır. Peki, STAR kısaltması ne anlama geliyor?

S konu

T soru

A atılan adımlar (eylem)

R esults (sonuç)

Hemşirelik mülakatları için kılavuzumuz bu kadar. Verdiğimiz örnek sorular size gelecek olan soruların temelidir. Bu sorular aynen gelmese dahi benzerleri gelecek ve temel olarak sizden öğrenmek istedikleri bunlardır.


Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder