ACİL HEMŞİRELİĞİ

ACİL SERVİS HEMŞİRELİĞİ NEDİR - GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR


acil servis

Acil servis yönetmeliğine göre acil servis; acil hastalık ve yaralanma hallerinde, konusunda özel eğitimler almış ekipler tarafından. Tıbbi araç gereç desteği ile sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan hizmetin gerçekleştiği. Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşlarınca ve ayrıca özel hukuk tüzel kişilerince ve gerçek kişilerce kurulmuş. Yataklı tedavi kuruluşları bünyesindeki servistir.

Acil servis, hastaların çok olduğu komplike alanlardır. Bazı zamanlarda karışıklıklar ve kalabalıklar meydana gelebilir. Ayrıca salgın hastalıklar ve doğal afetlerde ilk etkilenen birimdir. Bu birimde çalışanlardan hızlı pratik çözümler beklenir.

Acil servis çalışanları 7 gün 24 saat hizmet vermektedirler. İhtiyaç halinde derhal görevlerinin başında olmaları gerekmektedir. Disiplin ve takım çalışmasının en çok gerekli olduğu alandır.

Tek bir hasta veya hastalığa yönelik asla olamaz. Ne zaman ne ile karşılaşılacağı belli olmayan birimdir.

Acil sağlık hizmetleri serttir. Bu bakımdan burada çalışan kişiler mesleki anlaşmazlıkların hasta çalışan şiddetinin en çok olduğu birimdir.

Bu birimde çalışanlar görev ve yetkilerini tam anlamıyla bilmelidir. Düşünmeye zaman yoktur.

Acil Servis Hemşiresi

Genel olarak yeni başlayan bir hemşire genellikle acil serviste başlar. Yeni de olsanız o komplike alana adepte olmalısınız. Görev yetki ve sorumluluklarınızı bilmelisiniz.

Görev, yetki ve sorumluluklar;


Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

Hemşirelik bakımında:


a) Hastanın acil servise kabulünü sağlar.
b) Hastaların monitorizasyonunu (EKG, solunum, SpO2, vücut ısısı, arteryel kan basıncı) sağlar. Bu parametreleri izler, değerlendirir, sonuçlarını kaydeder ve normalden sapmaları hekime bildirir.
c) Hastaların hızlı fiziksel değerlendirmesini yapar, verileri değerlendirir, sonuçlarını kaydeder, normalden sapmaları hekime bildirir.
ç) Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirler.
d) Yatışına karar verilen hastaları ve ameliyata alınacak hastaları kurum içi transfer prosedürüne göre naklini gerçekleştirir.
e) Periferik IV kateter takar ve kateter pansumanlarını yapar, oksijen ve buhar tedavisini uygular, trakeal aspirasyon yapar; gerekirse endotrakeal tüp, trakeostomi, kolostomi, gastrostomi bakımı verir; nazogastrik tüp takar, gastrik lavaj uygular; rektal tüp uygular, lavman yapar; perine bakımı verir, prezervatif sonda / üriner kateter takar ve kateter bakımı verir; sıcak ve soğuk uygulama yapar; göğüs tüplerini ve diğer drenaj sistemlerini kontrol eder, drenaj torbalarını değiştirir; yaptığı işlemleri gözlemleri ile birlikte kaydeder.
f) İnfüzyon ve transfüzyon işlemlerini kurum politika ve talimatları doğrultusunda başlatır, izler ve kaydeder.
g) Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), gereksinimlerine göre hemşirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun devamlılığını sağlar.
ğ) Hastaya uygun pozisyon verir, gereken sıklıkta pozisyonunu değiştirir ve mobilizasyonunu sağlar.
h) Sıvı-elektrolit dengesine yönelik mevcut ve olası sorunları dikkate alınarak uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir. Aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapar ve kaydeder.
ı) Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, değerlendirir.
i) Pace makerli hastayı izler ve gerekli bakımı uygular.
j) Acil servis hastaları ve hasta yakınları ile terapötik iletişim kurar, onların psikososyal problemlerine uygun hemşirelik bakımı verir.
k) Acil servis İnfeksiyonlarının gelişmesi ve yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri alır ve alınmasını sağlar (el yıkama, eldiven, izolasyon, maske, gömlek vb).
l) Yaşamı sona eren hastayı ilgili talimatlar doğrultusunda hazırlar morga transferini sağlar ve yakınlarına destek olur.

Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılımında:


a) Hekim tarafından gerçekleştirilen invazif girişimlere katılır; hemşirelik işlevlerini yerine getirir.
b) Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.
c) Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapar. Kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır, kalp masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder.
ç) Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan ve idrar örneklerini toplar, laboratuvara gönderir, sonuçlarını takip eder, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir.
d) Hastaya uygulanacak radyolojik tetkikler için hastayı hazırlar, ilgili birime transferini organize eder, gerekli durumlarda transfere eşlik eder.

Gördüğünüz gibi birçok görev ve sorumluluk var. Bazı durumlarda bu benim işim değil diyen hemşirelere rastladığım oldu.

Güncel olarak yapmanız gerekenler bunlar. Özellikle dikkat etmez isek herhangi bir hukuksal durumda da bu yönetmelikler geçerli olduğu için ihmal var denebilir ve orada bu benim işim değil diyemeyiz.

Ayrıca acil hemşireliği yüksek lisans yapmış iseniz bölümün sorumlusu kanunen sizsiniz. Bu hakkınızı talep edebilir sorumluluk görevinizi yapabilirsiniz.

Uzman acil hemşireleri için ekstra yetkilerden bahsedilmemiş olsa da eğer sorumlu hemşire görevi yapacaksanız sorumlu hemşire yetkilerine de sahip olursunuz.

Sorumlu hemşirelik ve başhemşirelik ile ilgili bilgi için burayı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder