YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ


yoğun bakım


Eğer hemşirelik mesleğini hakkıyla yapmak istiyorsanız görev ve yetkilerinizi bilmek zorundasınız. Mezun olurken yaptığınız andınız gibi insanlara fayda sağlamaya and içmiş bir meslek sahibi olarak neyi yapmanız neyi yapmamanız gerektiğini bilmelisiniz.

Ayrıca görev ve yetkilerinizi bilmek sizi profesyonel meslek hayatınız boyunca olumsuzluklardan koruyacaktır. Yapmamanız gereken bir şeyin size yaptırılmasına karşı çıkabilir, veya yetkiniz olmayan bir durumu yapmış olduğunuzdan dolayı ceza almaktan kurtulabilirsiniz.

Yaptığınız mesleğin görev, yetki ve sorumluluklarını bilmek sizin görevinizdir.

Yoğun Bakım Hemşiresi Kimdir

Tanım;
Yoğun bakım hemşiresi, karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanılamasını yapmak, hastaları sürekli izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulamak, hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kurmak, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu hemşiredir.
Bu tanım hemşirelik yönetmeliğinden alınmış bir tanımdır. Yani bakanlık ve devlet bir meslek olarak yoğun bakım hemşireliğini aynen bu şekilde görmektedir.
Sizin aklınızda olan yada başka yerlerden duyduğunuz yoğun bakım hemşireliği tanımının bir önemi yoktur. Bakanlığa bağlı bir memur olduğunuz için görevinizin tanımı budur.

Yoğun Bakım Hemşiresinin Görevleri


 Hemşirelik bakımında;


a) Yoğun bakım enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

b) Hasta değerlendirmesinde kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve skalaları uygular ve değerlendirir.

c) Hastaların monitorizasyonu sağlar. Monitorizasyonda non-invazif monitörizasyon tekniklerini kullanır. Kardiyak ritmi izler, acil durumlarda gerekli ekip ile iletişim kurar.

ç) Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate alınarak uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.
d) Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, değerlendirir, ventilatördeki hastaya bakım verir.

e) Aspirasyon, oksijen tedavisi, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj, aseptik uygulamalar (sonda/kateter bakımı vb.) gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik uygun hemşirelik aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir.

f) Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek gelişiminin önlenmesi için uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar, oluşması halinde uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.

g) Hastalarda kontraktür oluşumunu önleyici girişimleri planlar ve uygular.

ğ) Hastalarda emboli oluşumunu önleyici girişimleri bilir, hekimle birlikte gerekli planlamayı yapar ve uygular.

h) Nörolojik hastalıkları olan (Anevrizma, KİBAS, SVO vb.) ve bilinci kapalı olan (intrakraniyal kanama vb.) hastaların izlemini ve uygun pozisyon verilmesini sağlar, nörolojik değerlendirmelerini yapar.

ı) Kurum politika ve talimatları doğrultusunda, intravenöz sıvı infüzyonyonu ve kan/kan ürünleri transfüzyonu işlemlerini başlatır, takip eder, kaydeder; olası sorun ya da komplikasyonlar ortaya çıkar ise durumu hekime bildirir ve kurumda benimsenmiş standartlara göre gerekli girişimleri uygular.

i) Pace makerli hastayı izler, bakımını bilir ve uygular.

j) İntra aortik balon pompası yerleştirilmiş hastayı izler, bakımını bilir ve uygular.

k) Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), gereksinimlerine göre hemşirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun devamlılığını sağlar.

l) Yoğun bakım hastaları ile hasta yakınlarının psikososyal problemlerine uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar.

 


Tıbbi Tanı ve Tedavi Planının Uygulamasına Katılmada;


a) Hastadan topladığı verileri ve hastanın genel durumundaki değişiklikleri değerlendirir, kaydeder, normalden sapmaları hekime bildirir.

b) Diğer sağlık personelleri ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavi ve bakım planının oluşturulmasına katkıda bulunur.

c) Hekim tarafından gerçekleştirilen invazif tanı ve tedavi girişimlerine katılır; bu girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrasında hastayı izler.

ç) Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan, idrar, sıvı ve doku örneklerini toplar; laboratuvara gönderir, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir.

d) Her yaş grubuna özgü uygulanması gereken ilaç çeşitlerini, farklı dozlarını ve olabilecek yan etkilerini bilir; ilaç uygulamaları ve ilaç güvenliği ilkelerine bağlı kalarak, hekim istemine göre hastaya enteral, parenteral ve haricen verilecek ilaçları verir; uygulanan ilaç ve tedavilerin etki ve yan etkilerini, hastanın tedavi ve bakıma verdiği yanıtları gözler, kaydeder ve gerektiğinde ilgililere rapor eder.

e) Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.

f) Kardiyak ritmi izler, yorumlar, öldürücü ritimleri tanır ve gerekli acil girişimleri bilir.

g) Konsültasyonun yapılmasını takip eder; katılır.

ğ) Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapar. Kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır, kalp masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder.

h) Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlayarak ve kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteğinin uygulanmasını sağlar ve uygun hemşirelik aktivitelerini yerine getirir.

Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklarınız mesleğinizi icra ederken uymanız gerekenlerdir.

Mesleğe eğer yoğun bakım da başlayacak yada devam edecekseniz, hastane sizi çeşitli eğitimlere gönderir veya kendisi verir.

Yoğun bakıma başhemşire tarafından görevlendirilebilir siniz. Eğer yoğun bakım hemşireliği yüksek lisans mezunu iseniz yoğun bakım uzman hemşiresi olmuşsunuz demektir. Yoğun bakım sorumlu hemşiresi olma hakkınız vardır. Eğer çalıştığınız yoğun bakım ünitesinde sizden başka uzman hemşire yok ise istemeniz halinde yoğun bakım sorumlu hemşiresi olabilirsiniz.
Sorumlu hemşire olarak görevleriniz ve detaylı bilgiyi buradan okuyabilirsiniz.

Yoğun Bakım Hemşiresi Maaşı


Yoğun bakımda görev alan hemşireler özellikli birim çalışanı sayılmaktadırlar. Buna göre devletten aldığınız maaşınız da bir fark olmamakla beraber, döner sermaye tavanı ve döner sermaye sonrası aldığınız ek ödemeniz yüksek olacaktır.

Ayrıca yapacağınız ekstra nöbetler de saat ücreti olarak 2018 itibari ile 14,54 tl eğer bu fazla çalışma saatiniz dini bayramlara denk gelmiş ise 16,48 tl/saat ücret alırsınız.

Normal bir hemşire saatlik ücreti 9,7 iken sizin ücretiniz 14,54 dür. Buda aradaki farkı gösteriyor.

Soru ve sorunlarınız için lütfen yorum yapmayı unutmayın.


Yorumlar

 1. lisans mezunu hemşire yogun bakım hemş olarak çalişabilrmi yoksa yuksek lisans zorunlumu birde mesela normal bir hastanede kac tane yogun bakım hemşiresi olur

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hastaneye göre değişir, ortalama bir yer ise mesela yoğun bakım 3-4 tane olur ve yoğun bakım başına 12-22 hemşire olabilir, daha büyük hastaneler de daha çok kişi olur. Yoğun bakımda ortaöğretim hemşire de çalışabilir doktoralı hemşire de çalışabilir eğitim durumu ile alakalı bir durum söz konusu değil. Eğer amacınız yoğun bakımda çalışmak ise çok rağbet edilen birimler olmadığı için çalışabilirsiniz bence, hatta atanır atanmaz ilk çalıştığınız alan dahi olabilir neden olmasın..

   Sil
 2. Lisans düzeyinde eğitim almış bir hemşire ne kadar maaş ile işe başlar? uzman hemşireler yoğun bakımda ne kadar kazanır ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tam olarak emin değilim yeni işe başlayanlar ne kadar alıyor biraz uzağım konuya ama 1. derece yüksek lisans 6500 sabit ile alıyor. Uzman hemşire farkı her birimde aynı 300 lira kadar idi yeni düzenleme ile 500 ü geçecek. Diğer yandan bu fark dışında diğer ödemeler aynı olacak. Yoğun bakımda maaş farkı olmaz sabit ödeme farkı da olmaz. Ama ek mesai yapar iseniz artırımlı alırsınız ücretini. Ve sabit harici ek ödemeniz muhtemelen olur. Diğer birimlerde olmuyor fazla. Oda 1500 lira civarıdır. Hastaneden hastaneye değişir.

   Sil
Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder