EN İYİ 2 YILLIK (ÖNLİSANS) SAĞLIK BÖLÜMLERİ

ÖNLİSANS (İKİ YILLIK) SAĞLIK BÖLÜMLERİ ve GELECEKLERİ


sağlık bölümleri

Güncelleme / Ağustos 2020

Tavsiye konu;
Merhaba arkadaşlar bu yazımızda sağlık alanında ön lisans eğitimi almak isteyen arkadaşlarımızın hangi bölümü seçmeleri gerektiği konusunda bilgiler paylaşacağız. Paylaştığımız bilgiler tamamen istatistiksel olarak mesleğin geleceği ile alakalı olumlu veya olumsuz yönler hakkındadır.

Sağlık alanındaki bölümleri seçmekte zorlanan, hangisi daha iyi, hangisinde daha iyi atanırım, hangi bölüm okursam ilerde işsiz kalmam gibi sorulara yanıt arayan öğrenci arkadaşlarımız için rehber niteliğindedir.

Sağlık sektörü bildiğiniz üzere birden fazla bölüm ve alt bölümlerden oluşan koordineli bir şekilde çalışan sağlık çalışanları ile entegre bir sektördür.


Sağlık Bakanlığının sağlıkta insan kaynakları 2023 vizyonu adı altında bir yayını vardır ve bu yayın içerisinde 2023 sağlık iş gücü hedefleri ve sağlık eğitimi adı altında bir rapor yayınlamıştır.

Söz konusu raporda Sağlık Bakanlığının 2023 vizyonu varsayımları esas alınarak 2023 yılında ihtiyaç duyulacak sağlık çalışanı sayıları meslek gruplarına göre belirlenmiştir. 

Dolayısıyla siz bir mesleği seçerken; atanabilme, meslekte iş bulabilme yani kısacası mezun olduğunuzda iş gücü açısından ihtiyaç duyulan bir meslek diplomasına sahip olmak istersiniz. Doğru mu?

İşte bu açıdan bu veriler önemlidir. 2023 yılı nüfusu 84 000 000 civarı olarak hesaplanmış. Kronik ve yaşlı hastalıkları artacak diye öngörülmüş. Mevcut hastane sayısında büyük bir değişme olmamakla birlikte, 10.000 kişiye düşen hastane yatağı sayısı 29-31 civarında olacak denmiş. 

Yine söz konusu rapor eğitimdeki mevcut durumun devamı halinde oluşacak arzın; bazı meslek gruplarında hedefin üzerinde, bazılarında altında olduğunu, bazı mesleklerde ise dengede bulunduğunu göstermektedir. 

Bu verileri size aktaracağım ve bölüm seçimi konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum. Buna geçmeden önce Türkiye'de sağlık önlisans eğitiminin bugünkü durumu konusunda bir şeylere değinmek gerekir;

Ülkemizde sağlık eğitiminin bugünkü durumuna baktığımızda, Türkiye'de 31 farklı sağlık ön lisans programında toplam 125.690 kontenjan bulunmaktadır.

Bizim bu yazıda size anlatmak istediğimiz şey 2018 yılındayız 2023 yılında 5 yıl daha var. Dolayısıyla siz 2019 yılında bile bir 2 yıllık sağlık bölümleri seçecekseniz; Sağlık Bakanlığının yayınladığı verileri göz önüne aldığınızda mezun olduğunuz tarihlerde ve gelecekte karşılaşacağınız atanma ya da atanamama durumunu görerek tercih yapmış olacaksınız.

 Ben hemen hemen hiçbir öğrencinin bu tarz bir araştırma yaparak bölümünü seçtiğine kesinlikle inanmıyorum. Ne bizim ne de çoğu arkadaşınızın böyle bir şansı olmamıştır. Tavsiyem bu verileri iyi değerlendirmeniz, iyi analiz etmeniz ve bölümünü seçerken bu verileri de göz önünde bulundurmanız.

İki Yıllık Önü Açık Bölümler

Ben bütün bölümleri yazacağım, siz kendinizde hangisi önemli bölümler ayırt edebilirsiniz. Hem böylece diğerlerinin neden önü açık olmayan bir bölüm olduğunu da anlarsınız.

Gelelim sayısal verilere,

1- Elektronik ve Otomasyon - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

- Bu programdan yetişecek teknikerler için Sağlık Bakanlığı mevcut durum ve 2023 hedefi belirtmemiştir. 


- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de 64 programda toplam 3.360 kontenjanı olan bu alanda, 2017 yerleştirmelerinde devlet üniversitelerinin kontenjanlarının % 72,09’u, vakıf üniversitelerinin ise % 26,64’ü ancak dolmuştur. 

- Bu durum, program ve kontenjan sayısının yüksek olduğunu, bunun yanında öğrenci talebinin de yeterli olmadığını göstermektedir. Bakanlığın açıklaması olmaması nedeni ile güven vermemektedir.

2- Veterinerlik - Laborant ve Veteriner Sağlık

- Bu programdan yetişecek teknikerler için Sağlık Bakanlığı mevcut durum ve 2023 hedefi belirtmemiştir. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de 63 programda toplam 6.330 kontenjanı olan bu alanda, 2017 yerleştirmelerinde devlet üniversitelerinin kontenjanlarının % 83,59’u dolmuştur. 

- Vakıf üniversitelerinde bu program bulunmamakta, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde 3.000 kontenjanlık bir program bulunmaktadır. 

- Boş kalan kontenjanların büyük kısmının açıköğretim programında olduğu düşünülmekte, şu an için bu programın sayı ve kontenjanlarının piyasa ve öğrenci talepleri bakımından uygun olduğu görülmekte ise de, bakanlığın hedeflerini belirtmediği bir program olarak güven teşkil etmemektedir.

3- Sağlık Bakım Hizmetleri - Yaşlı Bakımı 

- Bu programdan yetişecek teknikerler için Sağlık Bakanlığı mevcut durum ve 2023 hedefi belirtmemiştir. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de 98 programda toplam 6.793 kontenjanı olan bu alanda, 2017 yerleştirmelerinde devlet üniversitelerinin kontenjanlarının % 62,06’sı, vakıf üniversitelerinin ise % 50,00’si dolmuştur. 

- Ayrıca yaşlı bakımı alanında çalışmak için ilkokul mezunu olmak ve bir sertifika alınmasının yeterli olması, bu alan mezunları için büyük bir dezavantaj oluşturmaktadır. 

- Bu durum, program ve kontenjan sayısının yüksek olduğunu, bunun yanında öğrenci talebinin de yeterli olmadığını göstermekte olup güven vermemektedir.

4- Sağlık Bakım Hizmetleri - Evde Hasta Bakımı 

- Bu programdan yetişecek teknikerler için Sağlık Bakanlığı mevcut durum ve 2023 hedefi belirtmemiştir. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de 21 programda toplam 1.005 kontenjanı olan bu alanda, 2017 yerleştirmelerinde devlet üniversitelerinin kontenjanlarının % 59,30’u, vakıf üniversitelerinin ise % 12,50’si dolmuştur. 

- Bu alanda, program ve kontenjan sayısı yüksek olmamasına karşın, öğrenci talebinin oldukça düşük olduğu görülmüştür. 

- Bakanlığın evde sağlık hizmetleri konusundaki politikaları göz önüne alınırsa, gelişeceği düşünülmektedir. Her il ve ilçede evde bakım hizmetleri birimi bulunmakla beraber bu birimlerde çalışanlar çoğunlukla hemşirelerden oluşmaktadır. Kısmi güven vermektedir.

5- Sağlık Bakım Hizmetleri - Podoloji 

- Sağlık Bakanlığı bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 1000 kişilik bir ihtiyaç olacağını öngörmüş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de 6 programda toplam 205 kontenjanı olan bu alanda, devlet üniversitelerindeki kontenjanların tamamı dolarken, vakıf üniversitelerinde doluluk oranı % 37,5 olarak gerçekleşmiştir. 

- Şu an mevcut kontenjan sayısı ile Sağlık Bakanlığı’nın 2023’te bu alanla ilgili hedefine ulaşılması mümkün görünmektedir. Bu nedenle, güven vermektedir.


6- Dişçilik Hizmetleri - Ağız ve Diş Sağlığı 

- Sağlık Bakanlığı bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 20.000 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta 6.500 kişilik işgücü olduğu belirtilmiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 59 programda toplam 3.537 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 100, vakıf üniversitelerinde % 75,31 doluluk görülmektedir. 

- Şu anki kontenjan ile bakanlığın 2023 hedefine ulaşılması mümkün görünmektedir. Bu nedenle, güven vermektedir.

7- Dişçilik Hizmetleri - Diş Protez Teknolojisi 

- Sağlık Bakanlığı bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 10.150 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta 4.000 kişilik iş gücü olduğu belirtilmiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 36 programda toplam 1.973 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 100, vakıf üniversitelerinde % 49,61 doluluk görülmektedir. 

- Şu anki kontenjan ile bakanlığın 2023 hedefine ulaşılması mümkün görünmektedir. Bu nedenle, güven vermektedir.

8- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - İlk ve Acil Yardım 

- Sağlık Bakanlığı’nın 2023 vizyonuna göre, 27.000 acil tıp teknikerine, 50.000 acil tıp teknisyenine ihtiyaç görülmekte; 2014’te mevcut iş gücü 4.800 tekniker ve yaklaşık 30.000 teknisyen olarak görülmektedir. 


- Türkiye’de 176 önlisans programında toplam 10.052 kontenjan bulunmakta olup, bu sayı ihtiyacın çok üzerinde mezun verecek bir tabloyu ortaya koymaktadır. 

- Güven vermemektedir.

9- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Tıbbi Laboratuar Teknikleri 

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 22.000 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta 18.000 kişilik iş gücü olduğu belirtilmiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 144 programda toplam 7.953 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 98,76, vakıf üniversitelerinde % 43,04 doluluk görülmektedir. 

- Bu alanda bugün itibariyle ihtiyaçtan fazla mezun olduğu düşünülmekte; 2023 te yaklaşık 34.000 fazla mezun ile güven vermemekte.

10- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Optisyenlik 

- Sağlık Bakanlığı’nın sağlık teknikeri olarak kabul ettiği bu alanla ilgili kamu ve özel sağlık kuruluşlarında istihdam öngörülmemiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre bu alanda 67 programda toplam 3.333 kontenjan bulunmakta olup; devlet üniversitelerinde % 99,87, vakıf üniversitelerinde % 46,35 doluluk görülmektedir. 

- Her yıl üç binin üzerinde mezun verildiği görülen bu alan güven vermemektedir.

11- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Ortopedik Protez ve Ortez 

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 1.012 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta 729 kişilik iş gücü olduğu belirtilmiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 20 programda toplam 902 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 100,00, vakıf üniversitelerinde % 38,72 doluluk görülmektedir. 

- Bu alanda bugün itibariyle ihtiyaçtan fazla mezun olduğu düşünülmekte; 2023 öngörü +1700 ihtiyaç fazlası mezun ile güven vermemekte.

12- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 26.000 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta 13.449 kişilik işgücü olduğu belirtilmiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 112 programda toplam 6.354 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 99,96, vakıf üniversitelerinde % 63,97 doluluk görülmektedir. 

- Bu alanda bugün itibariyle ihtiyaçtan fazla mezun olduğu düşünülmekte; 2023 öngörülen +11.000 ihtiyaç fazlası mezun ile güven vermemekte.

13- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Radyoterapi 

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 2.800 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta 331 kişilik işgücü olduğu belirtilmiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 38 programda toplam 1.977 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 100,00, vakıf üniversitelerinde % 39,18 doluluk görülmektedir. 


- Bu alanda bugün itibariyle ihtiyaçtan fazla mezun olduğu düşünülmekte; 2023 öngörülen +600 ihtiyaç fazlası mezun ile güven vermemektedir.

14- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Odyometri 

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 3.550 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta 1.216 kişilik işgücü olduğu belirtilmiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 51 programda toplam 3.064 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 99,83, vakıf üniversitelerinde % 47,95 doluluk görülmektedir. 

- Bu alanda bugün itibariyle ihtiyaçtan fazla mezun olduğu düşünülmekte; 2023 öngörülen +1.500 ihtiyaç fazlası mezun ile güven vermemektedir.

15- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Ameliyathane Hizmetleri 

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 10.500 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta 411 kişilik işgücü olduğu belirtilmiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 69 programda toplam 3.794 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 99,88, vakıf üniversitelerinde % 56,38 doluluk görülmektedir. 

- Bu alanda 2023 öngörülerine göre 7500 kişilik açık oluşacağından aşırı güven vermektedir.


16- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Anestezi 

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 10.500 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta 9.287 kişilik işgücü olduğu belirtilmiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 98 programda toplam 5.797 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 99,95, vakıf üniversitelerinde % 87,76 doluluk görülmektedir. 

- Bu alanda bugün itibariyle ihtiyaçtan fazla mezun olduğu düşünülmekte; 2023 öngörüsü +21.000 ihtiyaç fazlası mezun ile güven vermemektedir.

17- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Diyaliz 

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 6.300 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta 4.370 kişilik işgücü olduğu belirtilmiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 55 programda toplam 3.173 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitele- rinde % 99,87, vakıf üniversitelerinde % 59,19 doluluk görülmekte- dir. 

- Bu alanda bugün itibariyle ihtiyaçtan fazla mezun olduğu düşünülmekte; 2023 öngörüsü +2.300 ihtiyaç fazlası mezun ile güven vermemektedir.

18- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Elektronörofizyoloji 

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 2.000 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta sadece 26 kişilik işgücü olduğu belirtilmiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 41 programda toplam 2.074 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 99,68, vakıf üniversitelerinde % 35,63 doluluk görülmektedir. 

- 2023 öngörüsü 750 kişilik açık olacağı yönünde ve güven vermektedir.


19- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Çevre Sağlığı 

- Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, bu alanla ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 6 programda toplam 250 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 60,71, vakıf üniversitelerinde % 13,33 doluluk görülmektedir. 

- İstihdamla ilgili elde net veri bulunmamakla birlikte, güven vermemekte.

20- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Patoloji Laboratuar Teknikleri 

- Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, bu alanla ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

- Güven vermemekte.

21- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Otopsi Yardımcılığı 

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Adli Tıp Teknikerliği için 2023’e kadar 260 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta sadece 40 kişilik işgücü olduğu belirtilmiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 4 programda toplam 205 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 99,34, vakıf üniversitelerinde % 98,33 doluluk görülmektedir. 

- Bu alanda bugün itibariyle ihtiyaçtan fazla mezun olduğu düşünülmekte; 2023 öngörüsü 200 ihtiyaç fazlası mezun ile kısmi güven vermektedir.

22- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Perfüzyon Teknikleri 

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 950 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta 707 kişilik işgücü olduğu belirtilmiş. 


- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 20 programda toplam 882 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 99,13, vakıf üniversitelerinde % 37,64 doluluk görülmektedir. 

- 2023 öngörüsü 250 kişilik açık ile kısmi güven vermektedir.

23- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Nükleer Tıp Teknikleri

- Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, bu alanla ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 5 programda toplam 205 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 98,72, vakıf üniversitelerinde % 13,33 doluluk görülmektedir. 

- İstihdamla ilgili elde net veri bulunmamakla birlikte, güven vermemektedir.

24- Terapi ve Rehabilitasyon - Fizyoterapi 

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 3.500 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta 441 kişilik işgücü olduğu belirtilmiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 93 programda toplam 5.424 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 100,00, vakıf üniversitelerinde % 67,46 doluluk görülmektedir. 

- Bu alanda bugün itibariyle ihtiyaçtan fazla mezun olduğu düşünülmekte; 2023 öngörüsü +7.000 ihtiyaç fazlası mezun ile güven vermemektedir.

25- Terapi ve Rehabilitasyon - İş ve Uğraşı Terapisi 

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 3.500 kişilik bir ihtiyaç olacağı, 2014 itibariyle de mevcutta 200 kişilik iş gücü olduğu belirtilmiş. 


- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 5 programda toplam 245 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 85,80, vakıf üniversitelerinde % 20,00 doluluk görülmektedir. 

- 2023 öngörüsü 2500 kişilik açık ile güven vermektedir.

26- Terapi ve Rehabilitasyon - Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 

- Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, bu alanla ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 22 programda toplam 3.040 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 74,05, vakıf üniversitelerinde % 42,00 doluluk görülmektedir. 

- İstihdamla ilgili elde net veri bulunmamakla birlikte, güven vermemektedir.


27- Eczacılık - Eczane Hizmetleri 

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu programdan mezun olan teknikerler için 2023’e kadar 62.750 kişilik bir ihtiyaç olacağı belirtilmiş, ancak 2014 itibariyle de mevcutta ne kadar işgücü olduğu belirtilmemiş. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 27 programda toplam 1.521 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 100,00, vakıf üniversitelerinde % 41,08 doluluk görülmektedir. 

- 2023 öngörüsü 4.000 kişilik açık ile güven vermektedir.


28- Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri - Çocuk Gelişimi 

- Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, bu alanla ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 225 programda toplam 19.988 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 100,00, vakıf üniversitelerinde % 77,47 doluluk görülmektedir. 

- İstihdamla ilgili elde net veri bulunmamakla birlikte, güven vermemektedir.

29- Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri - Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 

- Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, bu alanla ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 3 programda toplam 155 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 97,62, vakıf üniversitelerinde % 33,04 doluluk görülmektedir. 

- İstihdamla ilgili elde net veri bulunmamakla birlikte, güven vermemektedir.


30- Yönetim ve Organizasyon - Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

- Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, bu alanla ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 94 programda toplam 16.264 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 69,62, vakıf üniversitelerinde % 41,18 doluluk görülmektedir. 

- İstihdamla ilgili elde net veri bulunmamakla birlikte, güven vermemektedir.

31- Mülkiyet Koruma ve Güvenlik - Acil Durum ve Afet Yönetimi 

- Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, bu alanla ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

- 2017 yılı ÖSYS kontenjan kılavuzuna göre, Türkiye’de bu alanda 14 programda toplam 4.081 kontenjan bulunmakta, devlet üniversitelerinde % 100,00, vakıf üniversitelerinde % 59,79 doluluk görülmektedir. 

- İstihdamla ilgili elde net veri bulunmamakla birlikte, güven vermemektedir.

Evet arkadaşlar elimizden geldiğince şeffaf ve Sağlık bakanlığı verilerine sadık kaldık. Yazımızda tamamen bakanlığın verilerini kullandık.

Bu öngörüler araştırmalar ile sabittir. Tercihlerinizi yaparken kullanabileceğiniz bir klavuz niteliğindedir. Lütfen aklınıza takılan olursa yorum yapınız.

Kaynaklar; 

- Sağlık bakanlığı

- Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2018, Cilt: 9, Sayı: 21,NOT; Bu yazı bakanlığın 2023 hedefleri baz alınarak hazırlanmıştır. Bu yazıya göre gelecek belirlemek tamamen sizin fikriniz dir. Sonrasında ben bu yazıya göre okudum ama iş bulamadım gibi bir söylemde bulunmanız söz konusu olamaz. Kendi kararlarınızı kendiniz verin.

Yazı güncel dir, sonuçta bu yazının hedefleri 2023 hedefleridir.

Bunun yanında çok soru geliyor sanırım tercih dönemindesiniz.

Bu sorulara sağlıklı yanıt alabilmek için herkesin ayrı bölümler hakkında sorusu var çünkü. mediforum.net de yani forumumuzda konu açıp sorun ki. Yanıtlayalım.

Yorumlar

 1. Merhaba, temeli olan güzel bir çalışma yapmışsınız. Öncelikle hizmetiniz için kutlarım. Araştırma tarihi gördüğüm kadarıyla Kasım/2018;peki günümüz itibariyle (Temmuz/2019) de bu bilgiler geçerli midir? Herhangi bir değişiklik/güncelleme mevcut mudur? Teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. teşekkürler Araştırmalar bir sene geriden geliyor, veriler buna göre alınıyor ve iki yılda bir bazı kaynaklar araştırma yayınlıyor. Yazı ve durum güncel.

   Durumda değişiklik olması için bir kaç yıl geçip yeni istatistiki verilere bakmak gerekir. Tahminim 2020 sonuna kadar bu durum güncelliğini koruyacaktır. Daha sonra duruma göre yazı güncellenebilir.

   Sil
  2. Merhaba iyi akşamlar sizinle tercih listem hakkında konuşmak istiyorum elifxaslann instagramım lüften bana yazın

   Sil
  3. facebook sayfamızdan iletişim kurun

   Sil
  4. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ne durumda bilgi alabilirmiyim lütfen

   Sil
 2. gerekli olan bir bölüm ama atamalarını yaparken hep taşeron firma devreye girip bölümü bitirmeyenlere de tıbbi sekreterlik veriyor. Aslında ihtiyaç var ancak bu sistem önünü kapatıyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba hocam, ben ikinciüniversite kapsamında tıbbi sekreterlik okumayı düşünüyorum ama şu an başlasam 2023 mezunu olacağım ve şu an atamaları çok iyi evet ama ben mezun olduğumda da önü bu şekilde açık olur mu sizce okuyayım mı ?

   Sil
 3. Hizmetinizden dolayı çok teşekkür ederim kızım sağlık meslek lisesini bitirdi ancak bazı nedenlerden ötürü tercih yapamadık ben sizinle sesli iletişime geçmek istiyorum mümkümüdür acaba bana iletişim için numara yazabilirmisiniz 😊saygılar

  YanıtlaSil
 4. Merhabalar öncelikle yazınız için çok teşekkürler :) Ben bu yıl sınava girdim ve şuan bütün önlisans sağlık bölümlerine puanım yetiyor ancak tercih konusunda kararsızım sizce ilk sıraya hangi bölümü koymalıyım :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yukarıda yazdıklarımız bizim yorumumuz, bunları okuyarak kafanda bir bölüm belirlemelisin, biz karar veremeyiz.

   Sil
 5. Merhaba acaba yazdıklarınızda ameliyathane hizmetleri için söyledikleriniz hâlâ geçerli mi ben bu bölümü kazandım ve doğal olarak iki yıl sonra ortada kalır mıyım düşüncesi var beni bu konu hakkında bilgilendirir misiniz?

  YanıtlaSil
 6. Çevre sağlığıda düşük puanlarla kapattı bu bolumle de 2 yıl sonra atama nasıl olur

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. sağlık olduğu için bir şekilde atanıyom
   mesela ameliyathane hizmetleri özel sektörde ameliyat ortamınd hemşire alıp 3000 vereceklerine a.h alıp asgari ücret veriyorlar hemen atanır mısın onu bilemeyiz ama bir şekilde özel olsun kinik olsun boşta kalmıyorsun

   Sil
Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder