KENDİ ALANI DIŞINDA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİ ÜZECEK HABER

EBE, HEMŞİRE, ATT VE TOPLUM SAĞLIĞI MEMURLARI İÇİN ÖNEMLİ DÜZENLEME


sağlık personeli


2018 sonlarında yayınlanan bir yazı ile alan dışında çalışan sağlık çalışanlarının uygun birimlere alınması öngörülmüştü.

O yazıdan sonra ne değişti bilinmez ancak hala görevi yerinde çalışmayan sağlık personelleri olduğunu biliyoruz. O gün yayınlanan yazıyı güncelliyorum, ben yazıyı güncelliyorum ama şefler yazının gereğini hala güncellemiyorlar...

Bilindiği üzere çoğu kurumda çalışan sağlık personelleri kendi meslek tanımları dışında görevler de yapmaktadır. Hatta bu durumdan şikayetçi olmayanınız da yoktur.

Çoğu masa başı görevler tabiri caiz ise bazı sağlık personellerine ayrılmış gibi görünmektedir. Hatta ve hatta bazı birimlerin hemşire ve diğer sağlık personelleri az iken, nöbetleri çevirmek adına eleman bulmakta zorluk çekilirken meslektaşlarımızdan bazıları uzun süredir hemşire forması dahi giymeden çalışmaktadırlar.

Bu bağlamda sorunların farkında olduğumuzdan sitemizde hemen hemen her yazıda uzmanlaşmak, okumak doğru işi profesyonelce yapmak gibi bir çok yazı paylaştık.

Peki yerel hastane yönetimleri bu durumun neresindeler ve dikkate alıyorlar mı. Merkezi yönetimin denetim ne derece etkili bunları düşünmeden de edemedik.

Sizde yazılarımıza yorumlar yaparak sitemlerinizi çoğu kez dile getirdiniz bu devran böyle gider ne anlatıyorsun hocam dediniz.

Bu sıralar Sağlık bakanlığından 81 ile gönderilen resmi yazı tam da bu konudadır. Bu gelişme çok önemlidir, en azından çığırından çıkmış sisteme bir dur deme çabasıdır.

Bir çok sağlık personelinin satın almadan, santrale ve hatta saymanlıktan eczaneye kadar görev ve yetkileri dışında işler yaptıkları herkesçe bilinen bir gerçektir.


Resmi yazı bu durumla alakalıdır.


Sayı : 86642992-010.07.01

Konu: Sağlık Personelinin Alanı Dışında Görevlendirilmesi

DAĞITIM YERLERİNE


Bilindiği üzere Ebe hemşire acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı sağlık memurlarının belirlenmiş görev yetki ve alanları göz önüne alınarak görev ve unvanlarına uygun olarak çalıştırılmaları gerekmektedir.

02.03.1954 tarih ve 8647 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6283 sayılı hemşirelik kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasında; ''hemşireler, tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmek ile görevli ve yetkili sağlık personelidir'' ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca 08.03.2010 tarih ve 27515 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ''hemşirelik yönetmeliği'' ile sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.


Ancak, sağlık insan gücü içinde en büyük grubu oluşturan söz konusu personellerin bakım hizmetleri dışındaki alanlarda çalıştığı belirlenmiştir. Bu durum sağlık hizmetlerinin aksamasına ve iş gücü kaybına neden olmaktadır.

Ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı sağlık memurlarının Sağlık Hizmetleri dışında çalıştırılmaları, görev ve yetkileri dışında görev almaları mevcut mevzuata göre uygun görülmemektedir.

Bu kapsamda sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi ve uygulamada düzenin sağlanması için sağlık testi içerisindeki çalışma alanlarının yeniden düzenlenmesi ve geçici görevlendirmelerin sonlandırılması; bu durumda olanlar var ise gerekli tedbirleri alınıp, personel desteği sağlanarak hizmetin aksamasına meydan verilmeden düzeltilmesi, ayrıca var ise geçici görevlendirme nedenlerinin ivedilikle tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.


Konu hakkında çalışmaların başlatılarak gerekli hassasiyetin ve önemin gösterilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Rahmi KILIÇ
Bakan a.
Genel Müdür


Resmi yazı gayet açıktır arkadaşlar. Fikirlerinizi yorum kısmına yazmanızı rica ediyorum. İyi çalışmalar.

Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder