Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans


HEMŞİRELİK ESASLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı; profesyonel hemşirelik bilincine sahip, Hemşirelik Esasları’na özgü temel konulara ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, Hemşirelik Esasları öğretimine ilişkin eğitim felsefesi geliştirebilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilen ve birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarını bilimsel, akılcı ve yaratıcı yöntemlerle çözümleyebilen bilim uzmanı yetiştirmektir.

PROGRAMIN HEDEFİ

• Hemşirelik Esasları alanında kazandığı bilgiyi uygulamaya yansıtabilen,

• Alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparak bilgiyi değerlendirebilen, 

• Kişisel gelişim ve bilgiye ulaşmada etik ilkeleri benimsemiş, 

Eleştirel bakış açısı ile toplum sağlığı ve mesleki sorunlara duyarlı uzman hemşireler yetiştirmektir.


ÇALIŞMA ORTAMI

Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “hemşire”, “klinik sorumlusu”, “eğitim hemşiresi” veya “yönetici hemşire” olarak, 


Ayrıca üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümlerinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak “Araştırma Görevlisi” veya “Öğretim Görevlisi” olarak çalışabilir.


PROGRAM PROFİLİ

Tezli Yüksek Lisans Programı dört yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Birinci ve ikinci yarıyılda öğrenci teorik dersler alır ve bir seminer çalışması yürütür, üçüncü ve dördüncü yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Program, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok altı yarıyılda tamamlanır. 


ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Hemşirelik Esasları alanında yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli koşulları sağlamaları halinde ilgili alanlarda doktora programlarına başvurabilirler.

YETERLİLİK KOŞULLARI

1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Hemşirelik Esasları alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir 

2 Hemşirelik Esasları alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir 

3 Hemşirelik Esasları alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir 

4 Hemşirelik Esasları alanında karşılaştığı sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir 

5 Hemşirelik Esasları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir ve liderlik yapabilir 

6 Hemşirelik Esasları alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir 

7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır 

8 Hemşirelik Esasları alanında gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır 

9 Hemşirelik Esasları alanında strateji, politika ve uygulama planı geliştirir. Elde dilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 

10 Hemşirelik Esasları alanında ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 

Editörün Yorumu

Hemşirelik esasları aslında hemşireliğin temeli olarak kabul edilir. Her bölüm bu dersi koyar ve okurken mutlaka öğrenmeniz gereken konulardır. 

Dolayısı ile akademik personel olmak daha ağırlıklı konusu olabilir bu bölümün çünkü hemen hemen her hemşirelik bölümü yüksek lisans dahil bu dersi almakta ve önem vermektedir.


Hemşirelik esasları sahada da işinize yarayacak yapmak istediklerinizi dolaylı yoldan destekleyecek genel bir bölümdür. Gayet tabi eğitim hemşiresi olabileceğiniz, yönetim hemşiresi olabileceğiniz ve belli başlı kliniklerin sorumlusu olabileceğiniz bir bölümdür.

Bu bölüm bizce kendine özgü alanı olmadığı için zorluklarla karşılaşılacak bir bölüm olabilir, örneğin bir cerrahi uzman hemşiresi var iken cerrahi servisinde söz sahibi olmanız biraz zor olur.

Bu mantıken de böyledir çünkü cerrahi hemşiresi alanına özgü çalışmaktadır.

Ayrıca hemşirelik esasları mezunu çok olan ve her geçen gün artan bir hemşirelik yüksek lisans bölümüdür. Hemşireliğin temelleri konusunda eğitim alacağınız bu bölümden mezun olduğunuzda elbette ki kazanımlarınız olacaktır ama daha çok akademik anlamda olabilir bu kazanımlar.

Mezun sayısının çok olması ve sahada çalışabileceğiniz özel bir alanı olmaması sebebi ile saha hemşireleri için normal bir bölüm ancak akademik anlamda önemli bir bölüm olarak görmekteyiz.

Tercih edilebilir güzel bir bölüm ama geleceğiniz için ne düşündüğünüze bağlı olarak seçim yapmanızda yarar var.
Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Archive

İletişim Formu

Gönder