Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek LisansÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMIPROGRAMIN AMACI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nın amacı; uzmanlık düzeyinde sahip olduğu güncel bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip analiz ve sentez eden, etik ilkeleri gözeterek araştırma yapabilen, sonuçları uygulama alanındaki sorunların çözümünde kullanabilen ve ulusal/uluslararası düzeyde paylaşabilen, kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, eleştirel bakış açısı ile çocuk sağlığı ile ilgili ve mesleki sorunlara duyarlı uzman hemşireler yetiştirmektir.PROGRAMIN HEDEFİ

• Çocuk ve ailenin yaşadığı her yerde sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi, hastalık halinde çocuğun bakım ve rehabilitasyona yönelik güncel bilgi, kavram ve ilkeleri geliştirmeleri, 

• Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını kavrayarak kanıta dayalı bakım anlayışı geliştirmeleri, 

• Çocuğu ailesi ve yaşadığı çevresi ile kapsamlı ve bütüncül olarak değerlendirebilmeleri, sağlıktan sapma durumunda çocuğa özgü bakımı planlayarak uygulama becerisi kazanmaları, 

• Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında eğitim ve araştırma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını tamamlayan uzman hemşireler, kamu hastaneleri ve özel hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniklerinde, yenidoğan yoğum bakım ünitelerinde ve pediatrik yoğun bakım ünitelerindehemşire”, “klinik sorumlu hemşiresi”, “eğitim hemşiresi”, “yönetici hemşire” veya “uzman hemşire” olarak ayrıca üniversitelerde “Araştırma Görevlisi” veya “Öğretim Görevlisi” olarak çalışabilirler.

PROGRAM PROFİLİ

Tezli Yüksek Lisans Programı dört yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Birinci ve ikinci yarıyılda öğrenci teorik dersler alır ve bir seminer çalışması yürütür, üçüncü ve dördüncü yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. 

Program, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok altı yarıyılda tamamlanır. 


ÜST DERCE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli koşulları sağlamaları halinde ilgili alanlarda doktora programlarına başvurabilirler.

YETERLİLİK KOŞULLARI

1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ait kavram ve kuramlar arasındaki ilişkileri kavrar. 

2. Halk Sağlığı Hemşireliğine yönelik ulusal ve uluslararası düzenlemelerden ve ilgili bilimsel değerlendirmeleri takip eder. 

3. Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye hevesli olur. 

4. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur. 

5. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında araştırma yaparak bilgi geliştirir. 

6. Diğer disiplinlerden edindiği bilgileri hemşirelik bilgileri ile bütünleştirir. 

7. Alanına özel bir konuda planlanmış bilimsel çalışmayı yürütür. 

8. Alanı ile ilgili çocuk ve ailesinin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol alır. 

9. Çocuk ve ailesini tüm yönleri ile tanımlayabilir ve elde edilen veriler ışığında çocuk için yapılacak bakım planı geliştirebilir. 

10. Çocuk sağlığını geliştirilmesi ve sürdürülmesi konusunda güncel bilgiye sahip olur.


Editörün Yorumu

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği yüksek lisans alanı gözde yüksek lisans bölümlerindendir. Hemşireliğin büyük bölümü çocuk sağlığı ile ilgilenir.

Gerek özel kurumlar gerek devlet kurumları bu konuya çok önem ermekte ve bu konuda çalışmalar dünya genelinde desteklenmektedir. 

Bu bölüm bebek hemşiresi, çocuk hemşiresi, yenidoğan hemşiresi gibi adlandırılan hemşirelik dallarını kapsar ve uzmanlık verir. 

Tv programlarında dahi bebek hemşiresi adı altında uzman hemşireler çıkıp konuşmalar yapmakta, bölümün önemi buradan dahi anlaşılmaktadır.

Ayrıca gebe eğitimi, bebek dostu hastane gibi alanlara verilen önem de bölümü bitiren hemşirelerin sahada çok çeşitli ve önemli görevler üstlenmesi ile sonuçlanabilmektedir.


Alanında uzman çocuk hemşiresi gerçekten ihtiyaç duyulan bir bölüm olarak şiddetle tavsiye ettiğimiz yüksek lisans bölümlerindendir.Yorumlar

 1. Lisans ebelik mezunuyumm yenidoğan hemşireliği yuksek lisans yapabirmymm

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, bu bölümü açan üniversitelerin senato kararları ile mümkün olabiliyor. Her dönem değişen bir durum olabilir. Ancak çocuk sağlığında rastlamadığım bir durum malesef.

   Ancak kadın hastalıkları ve doğum bölümünde son alımlarda rastladım ebelik mezunları başvurabiliyordu.

   Bunu en net alımlar olduğunda başvuru şartları kısmına bakarak anlayabilirsin.

   Sil
 2. merhaba bu alanla alakası olmayan ve hiç bu alanda çalışmayan bir hemşireyim.Fakat kendimi sürekli yenidoğan-çocuk alanında hep geliştirmek istedim. sizce bu alanda yüksek lisans yapmam çok zor olur mu

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Hayır gayet güzel olur. Sevmek istemek yeterli.

   Sil
Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Archive

İletişim Formu

Gönder