YURTDIŞINDA OKUMAK ERASMUS


ERASMUS ve YURTDIŞINDA OKUMAK

erasmus

Son güncelleme: 23.06.2021

Güncelleme nedeni; güncel bilgilerin eklenmesi, yorumlarda gelen soruların cevaplarının eklenmesi, değişen bilgilerin olup olmadığının kontrol edilmesi ve eklenmesi....


Bu yazımda size Erasmus dan bahsetmek istiyorum. Yurtdışında okumak size ne çağrıştırıyor. Eğer lisans okuyan biri iseniz muhtemelen erasmus değil mi? Çevrenizden arkadaşlarınızdan duymuşsunuzdur erasmusa katılan insanları, belki de ''nasıl havalı?'' diyorsunuzdur.

Yurtdışında Okumak

Öğrenci değişim programıdır. Yani kısaca farklı bir ülkeye gidip bölümümüzle ilgili bir dönem veya birden fazla dönem öğrenim göreceksiniz ve tekrar ülkenizde döneceksiniz orada gördüğünüz eğitim burada sayılacak.

Çeşitli avantajları var; farklı bir ülkeye gitmiş oluyorsunuz size orada yapacağınız harcamalar için belli bir ücret veriyorlar ve karşılıksız kalacağınız yerler, okuyacağınız okul muhatap olacağınız kişiler daha önceden belli oluyor. Bu program çerçevesinde gittiğiniz ülkede çeşitli aktivitelere ücretsiz olarak katılıyorsunuz.

Çok farklı bir deneyim. Dil öğrenme açısından olsun, farklı kültürleri tanıma, genç yaşta yurt dışına çıkma, eğitimin ile ilgili yurt dışındaki farklı uygulamaları görme açısından çok önemli. 


Biz sağlık alanında çalıştığımız için; mesela hemşirelik bölümünde yurt dışında görebileceğiniz çok sayıda uygulama var. Hastanede staj da yapabilirsiniz, okuldaki eğitimi de görebilirsiniz. Uluslararası alanda geçerliliği olan bir bölümde okuduğumuz için çok farklı alanları görmeniz mümkün olacaktır.

Şimdi bu yazıyı yazabilmek için hemşirelik mezunu daha doğrusu hemşirelik okurken Erasmus ile yurt dışına gitmiş bir arkadaşımızdan yardım aldım. Bundan sonraki yazacaklarım onun yazılarıdır. Deneylerini size aktaracak şimdiden kendisine teşekkür ediyorum.


Erasmus Nedir ?

Öncelikle Erasmus nedir konusunda konuşacak olursak 2014 yılından itibaren Erasmus Plus olarak değişen bir uygulama. Böylelikle kapsamları artmış ve çoğu programı da kendi çatısı altında toplamış bir değişim programı olmuştur. 

Kısaca tanımı yurt dışında bir üniversitede eğitim görmek ve yabancı bir şirkette staj yapmak gibi imkan sunan bir program. 

Detaylandırır isek; Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.  Ayrıca yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlayan programdır. 

Erasmus+ programı bir ‘yabancı dil öğrenme programı’ , bir ‘burs programı’ , bir ‘diploma programı’ , bir ‘araştırma programı’ değildir.


Erasmus amacı; öğrencilere Uluslararası bir eğitim olanağı sağlamak ve ülkeler arasındaki işbirliğini artırmak amacıyla oluşturulmuş akademik değişim, gençlik değişimi ve bunların yanında iş ve spor alanında da işbirliği projeleri gerçekleştirmektir.

Ayrıca; Öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini desteklemek, yükseköğretim kurumların kapasitelerini ve uluslararası boyutunu geliştirmektir.

Ayrıca; Bilgi, beceri ve davranış gibi yeterliliklerin edinilmesi konusunda bireylerin desteklenmesi, yabancı dil alanındaki yetkinliğin güçlendirilmesi, farklı kültür ve ülkeler hakkında farkındalığının ve anlayışın arttırılması, Avrupa vatandaşlığı duygusunun geliştirilmesi, Uluslararası iletişim ağlarının oluşturulması, yurt dışında geçen öğrenim dönemlerinde kazanılan yeterliliklerin tanınmasının sağlanmasıdır.

Bu yazdıklarım, erasmus sınavında da önünüze çıkabilir.... Tanım ve amaçları bilin.


Erasmus programını kullanarak iki türlü yurt dışına çıkma imkanınız var;

Bunlardan bir tanesi bir Avrupa Üniversitesi'nde eğitim almak bir diğeri de Avrupa'da staj yapmak. Öğrencilik hayatınızda bu 2 programa da bir defaya mahsus olmak üzere katılabiliyorsunuz. Alacağınız hibeler ise 24 ay ile sınırlandırılmış durumda. Aynı zamanda eğitim için gittiğinizde staj programını da birleştirerek katılmanız mümkün.

Erasmus Şartları

Erasmus+ öğrenim hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar dahilinde yapılabilmektedir. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbiri ile anlaşması olan kurumlar arasında yapılabilmektedir. 

- Öğrenci hareketliliğine yüksek öğretim kurumlarında örgün eğitim/ikinci öğretim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans veya lisansüstü) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenciler katılabilir.

Tam zamanlı öğrenci, değişimden yararlandığı dönemde 30 AKTS ders yükü olan öğrencidir. 

Staj hareketliliğine başvuracak öğrencilerin seçildikleri dönemde üzerlerinde 30 AKTS’lik ders yükü olması şartı aranmaz. 

- Alttan dersinin kalmış olması ve okulu uzatmış olması gibi durumlar öğrencinin Erasmus+ Öğrenim/Staj Faaliyetine başvurmasına engel teşkil etmez. 

- Öğrenim hareketliliği kapsamında kurumlar arası anlaşmalar dahilinde ön lisans-lisans-lisansüstü eğitim seviyeleri içerisinde 3 – 12 ay arasında faaliyetten yararlanmak mümkündür. 

- Ancak ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

- Ağırlıklı not ortalaması 2,2/4,00 olmalı (önlisans, lisans öğrencileri)


- Ağırlıklı not ortalaması 2,5/4,00 olmalı (lisansüstü öğrencileri) 

- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmeyecek olmalı

- Dil puanı en az 65, staj için 50 (YDS), YDS yoksa üniversite kendisi yapacaktır.


Erasmus Staj

Staj faaliyeti için önceden hazırlanmış bir kurumlar arası anlaşma olması şartı yoktur. Staj faaliyetine başvuracak öğrencilerin staj yapacakları kurumu kendileri bulmaları gerekmektedir. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uygun diğer kuruluşlar olabilir. Diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) Programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

- Öğrenci staj hareketliliği kapsamında bir işletme ve ya organizasyonda 2 – 12 ay arasında mesleki iş deneyimi elde eder. 

- Faaliyetten yararlanabilmek için halihazırda kayıtlı öğrenci iken başvurulması yeterlidir. 

- Mezuniyet sonrasında 12 ay içerisinde faaliyetten yararlanılabilinir fakat mezuniyet durumunda başvuru yapılamaz.

Süre Sınırı 

- Hibeli ya da hibesiz olarak öğrenim ya da staj fark etmeksizin bir öğrenci aynı eğitim kademesinde maksimum 12 ay hareketlilikten faydalanabilir. 

- Yeni bir öğrenim kademesine geçildiğinde (lisans bitip yüksek lisansa başlamak gibi) sıfırdan 12 ay hareketlilik hakkı bulunur ve öğrenim ya da staj fark etmeksizin kullanabilir. 


Erasmus Başvuru

- Üniversiteniz Erasmus web sayfasında yayımlanan duyurunun formları online olarak doldurulur,  

- Erasmus Koordinatörleri listesinde yer alan Erasmus Bölüm Koordinatörüne imzalattırılır.

- Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’ ne teslim edilir. 


- Sonuçların açıklanmasının ardından hareketliliğe katılmaya hak kazanan öğrencilerin seçim takvimine uyarak takvimde ilan edilen tarihlerde oryantasyon programına katılmaları zorunludur.

Değerlendirme Nasıl Yapılır

- Transkript Not Ortalaması: % 50 

- Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınav Sonucu veya Dil Belgesi: % 50 

- Daha Önce Aynı Akademik Seviyede Yararlanma (hibeli veya hibesiz) : - 10 

- Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan 

- Şehit ve Gazi çocuklarına : +10 puan 

- Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan 

- Aynı öğrenim kademesinde daha önceden hak kazanmış ve vazgeçiş için belirtilen süre içinde Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bilgi verilmemiş her hareketlilik için -10 puan uygulanır. 


Gidebileceğiniz Ülkeler

- AB üyesi 28 ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan) ve program ülkelerinden İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Makedonya’ya gidebilmektedir.

- Ayrıca 2017 yılı itibari ile “Ortak Ülkeler” kapsamında Rusya ve Ukrayna’ ya gidilebilir.


Peki nasıl başvuru yapacaksınız her üniversite belirli dönemlerde Erasmus programı ile ilgili ilana çıkar. Bu ilanda hangi bölümden kaç kişinin hangi ülkelere Erasmus programı ile gideceği konusunda bilgilendirme yapar. Ayrıca bu öğrencilerin nasıl seçileceği konusunda da sizleri bilgilendirir. Her üniversite kendine özgü seçim kriterleri yapabilir fakat genel anlamda bunlar değişmez ve birbirine çok benzerdir. 

Hemen hemen her üniversitenin Erasmus Ofisi vardır u ofisteki bilgileri ya İnternet sitelerinden ya da bizzat kendiniz giderek bilgi alabilir, astıkları afişleri kontrol edebilirsiniz.


Erasmus Evrak Hazırlama

Bundan sonraki süreçte sizden bazı belgeler doldurmalı bize isteyecekler. Bu belgeler çok karmaşık ve sizi çok yoracak düzeyde olabilir.

Çünkü hani gideceğiniz üniversiteyi sizin kendi üniversiteniz sizi eşleştirilmiş olacak. Siz bu üniversitenin sitesine girerek İngilizce olarak bazı forumlar dolduracaksınız. Bunlar işte kalacak yer ile alakalı formlar ve alacağınız dersler ve kredileri eşleşmesi ile ilgili bazı yazışmalar yapmak zorunda kalacaksınız.

Daha sonra ofisiniz ile birlikte yurt dışına gitmek için pasaport harcından muaf olacağınıza dair belge hazırlayacaksınız. Bu belge ile ücretsiz öğrenci pasaportu alabilirsiniz karşı üniversiteden size gönderilen belgelerin saklayacaksınız. Bu belgeler karşılıklı öğrenim göreceğiniz derslerle alakalı belgeler olabilir, öğrenim sürenizi ve tarihlerini içeren belgeler olabilir, bunların birer örneği sizde bulunacak. Çünkü vize almaya gittiğinizde konsolosluk sizden bu belgeleri isteyecek orada öğrenci olacağınız tarihler arasında size vize verecekler.

Çok karmaşık geliyor evet ama alışır ve üstesinden gelirsiniz ben gitmeden önce gidip gelmek belge hazırlamaktan daha kolay demiştim kendi kendime. Kafanızı çok karıştırmamak için burada bırakıyorum belge olayını zaten buraya kadar gelmiş iseniz tamamdır.


Erasmus Deneyimim

Size erasmus öğrencisi olmak nasıl bir duygu ondan bahsedeyim daha yararlı olur. Şimdi Erasmus'a gitmeden önce Yurt dışına çıkmanın hayalini dahi kuramazdım; maddi durumu iyi olmayan bir öğrenciydim. Yabancı dil konusunda da yabancı dil ağırlıklı liseden mezun olmuştum ama çok da üst düzey bir yabancı dile sahip değildim.


Üniversite 3. sınıfta Erasmus programı gösteren bir afiş gördüm, böyle sizin gibi bu tarz yazılar okuma şansım olmamıştı. Sadece afişe baktım ve gitmeye karar verdim.

Ama nasıl bir öğrenci olduğuma gelecek olursak; çok içine kapanık, hiç kantinde oturmayan, derste hiçbir soruya cevap vermeyen ya da ayağa kalkmayan, okuldan eve evden okula giden, çok fazla arkadaşı olmayan, hafta sonları garsonluk yapan ama garsonluğu da içine kapanıklıktan dolayı hep içeride bulaşık yıkayarak ya da insanlarla muhatap olmayacak işler yaparak devam eden bir öğrenciydim.

Dolayısıyla Erasmus programına katılma ya kendimi nasıl ikna ettiğimi ben de bilmiyorum. Bir anda kendimi Erasmus ofisinde buldum ve afişte gördüğüm programa katılmak istediğimi söyledim. Gerekli tarihleri not ettikten sonra yabancı dil sınavına gireceğim söylendi hemşirelik bölümü ile ilgili iki kişinin yurt dışı programları adı altında kabul edileceği söylendi. Bu kişiler 2., 3. ve 4. sınıflardan seçilecek ve ben de 3. sınıfım.

Dil sınavının yapılacağı gün yazılı olan sınav salonuna sınav saatinde gittim. Gördüğüm manzara beni korkutmuştu. Çünkü sınav olmaya gelen öğrenci arkadaşların hepsi sanki yurt dışında yaşıyor ya da her hafta yurt dışına çıkıyor gibi tipte olan öğrenci arkadaşlar.

Kendimi çok kötü hissettim sınava girmemeye karar verdim ve ben bu sınavı zaten başaramam dedim. Ama bu sınava genelde üniversite bulunan ve Erasmus'a gitmek isteyen bütün öğrenciler giriyor ancak benim yarışacak olduğum kişiler sadece 5 kişiydi.

Sınava girdim yeterli puanı aldım, 2 hafta sonra sözlü sınava tabi tutulacaksınız dediler. Bu 5 kişiden 4'ü sözlü sınava girmeye hak kazanmış.

Umutsuz bir şekilde sözlü sınavın yapılacağı gün sınav salonuna gittim. İçeride 3 tane hoca tek tek herkese sınava alıyorlar. Bizim bölümden öğrenciler var sadece o gün. Hepsi değişik türlerde sınavları hazırlamışlar; kimisi Atatürk'le ilgili soruları İngilizce olarak ezberlemeye çalışmış kimisi orada ülkemizi nasıl temsil edeceklerine dair konuşmalar hazırlamışlar.

Ama ben çok hazırlıksız bir şekilde sınav yerine gitmiştim. İçeri girdiğimde bütün hocalar İngilizce konuşarak sınav yapıyorlar. Gel demeleri, otur demeleri, sınav başlıyor demeleri bile İngilizce sadece ingilizce konuşuluyor. 

İçeride yöneltilen sorulara verdiğim cevaplar çok kısa kaldı. Sadece yes dedim, no dedim, may be dedim ama bir türlü uzun cümleler kuramadım. Tek güvendiğim nokta sordukları ve söyledikleri bütün kelimeleri anladığımı belirten cümleler kurdum.


Yeri geldi yerdeki bir kağıt parçasının ne olduğunu, onu oradan alabilir miyim diye sordular, kalkıp aldım. Yani bu şekilde konuştuklarını anlıyor muyum diye test ediyorlardı. Benim neden konuşmadığını söylediler. Ben de biraz çekingen olduğumu belirttim. 

Yurt dışına neden gitmek istediğimi sordular. Benim yurt dışına gitmek için bundan başka bir şansım olmadığını bu çekingenliğimi yenebileceğimi, farklı kültürler tanıyacak, ülke mi okulumu temsil edeceğimi söyledim.

Çıkarken diğer arkadaşın benden daha iyi olduğunu İngilizce konusunda ama aramızda konuşup sadece ingilizce seviyesi ile alakalı değil başka yönleriyle de değerlendirme yapıp bir hafta içerisinde giden kişiyi belirleyeceklerini söylediler.

1 hafta sonra sonuçlar açıklandığında ben asil gidecekler, arkadaş yedek gidecekler arasında idi. Gerekli evraklarla bir aydan fazla uğraştım.

Yurt dışına gittim, yurt dışına gittiğimde önce bir ay sürecek bir kampa aldılar. Gelen bütün Erasmus öğrencileri ile farklı milletlerden 30 kişi vardık. Aynı yerde kalıp aynı yerde ders aldık gittiğimiz ülkenin dili ile ilgili kurs aldık, bazı aktivitelere katıldık ve ülkenin tarihi yerlerini hocalarımız eşliğinde gezme fırsatımız oldu.

Hazırladıkları bu 1 aylık eğitim ve kültür kampından sonra başarılı olanlara gerekli belgeleri verip okullarına gönderdiler. Başarılı herkes oldu kimseyi geri göndermediler. Böylelikle okulumla ilgili ilk günlerim başlamıştı. Ne yazık ki çekimserlik devam ediyor ve yalnız başıma kaldığında ne yapacağımı bilemez halde okulu yurdu aramaya başladım.

Size bir adres kağıdı veriyorlar ve bu adrese gideceksin diyorlar ve gönderiyorlar. Neyse ki bir taksi yardımı ile adresi buldum, yurda yerleştim. Zaten herkes sizi bekliyor gibi bir halleri var ve size özel bir oda veriyorlar gerekli tüm ilgiyi alakayı gösteriyorlar. Okulum başladıktan sonra yurttan okula okuldan yurda belli bir dönemden sonra zaten alışmış bir şekilde devam ettik. 

Okurken sizden herhangi bir devam zorunluluğu istemeseler de ben hemşire olduğum için bazı stajlara katılmam gerekti ve tüm stajları mı yaptım. Farklı farklı hastanelerde deneyimler yaşadım. 

Dersleri geçebilmek için bazı çeviriler yaptım. Eğer istersem onların derslerine de girebiliyordum fakat ders dilleri İngilizce olmadığı için anlamakta güçlük çekiyordum. Sadece gözlem amacı ile derslerine katıldım ve katılmak zorunda olmadığımı belirtmiştim zaten ama stajlara gitmek zorundaydım.

Tekrar eski okuluma bütün belgelerimi alıp tüm derslerimi geçmiş olarak döndüm. Erasmus eğitimim boyunca hiç bir sorunla karşılaşmadım ve çok farklı deneyimler yaşadım. Yabancı arkadaşlarım oldu, İngilizce düzeyim gelişti, bakış açım değişti, çekingenliğin bitti ve çok daha farklı bir insan olarak ülkeme döndüm.


Anlatacak çok şey olmasına rağmen fazla da uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi sorularınız varsa sorabilirsiniz yanıtlayabilirim.

Özet olarak eğer imkanınız var ise Erasmus kesinlikle denemeniz gereken bir program ben gidemem ben yapamam demeyin. Ben yapmış isem o dönemde hepiniz yaparsınız. Kesinlikle şansınızı deneyin bir Erasmus ofisinize gidin bilgilerini alın dönem dönem olan bir program zaten her dönem her sene yılmadan okulunuz bitene kadar başvurun.

Bu sizin dil eğitiminiz, ufkunuz için de çok farklı ve güzel bir deneyim olacaktır. Bence bir lisans öğrencisinin başına gelebilecek en güzel şey Erasmus programıdır. 

Döndüğünüzde hemen bir İngilizce sınavına girersiniz puanınızı alırsınız ve kariyer yolunda lisans eğitimi yaparken yapmanız gerekenlerden bir tanesini yapmış olursunuz. Unutmayın hemen yarın Erasmus ofisinize veya üniversitemizin Erasmus sitesine girerek tüm gerekli bilgileri toparlayıp işe koyulun.

Takıldığınız yer olursa da lütfen buraya mesaj yazmayı unutmayın yorumlarınız cevaplanacaktır. 

Bu yazım sosyal medyada paylaşılacaktır, oradaki paylaşımlar altına yorum yazarak sorarsanız muhtemelen ben göremeyebilirim o yüzden eğer sorularınız var ise lütfen bu yazının altına yorum yapın muhakkak göreceğiz.

Yorumlar

 1. Benim durumum pek yok . acaba erasmus yaparsam cebimden para çıkar mı yoksa devlet para veriyor mu?

  YanıtlaSil
 2. Hangi ülkeye gittiniz? Ve sadece staj için mi gittimiz yoksa okulda da öğrenim gördünüz mü? Oradaki derslerle buradaki derslerin arasındaki bağı sormak istiyorum. Bir yerde oradaki dersler farklı olduğu için buraya döndüğünüzde bi yıl daha o dersleri okumak zorundasınız ve böylece üniversite 5 yıla uzayacak diye bi yazı okudum . Böyle bir şey doğru olabilir mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Litvanya,
   Staj da yaptım ders de aldım normal burada nasıl okuyorsak orada da okudum,
   Aldığım dersler buradaki üniversitem ile beraber belirlendiği için tekrar döndüğümden aynı dersleri almadım, gecikmeksizin mezun oldum.

   Sil
 3. hangi üniversiteden mezun oldunuz ?

  YanıtlaSil
 4. Şimdi diyelim ki 3.sınıfı yurtdışında okudum. Geri döndüğümde 3.sınıfı tekrar okumam gerekiyor mu yoksa 4.sınıfa mı geçmiş oluyorum ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yurtdışındaki okul ile kendi okulunuz arasında protokol yapıyorsunuz. Dersleri yurtdışında alıp okulunuza traskript getiriyorsunuz ve tekrar okumak zorunda kalmıyorsunuz.

   Sil
 5. Hangi üniversitede okudunuz ?

  YanıtlaSil
 6. Sizce hemşirenin yurt dışında çalışma imkanı var mıdır?

  YanıtlaSil
 7. Ben de erasmus programına katılmak istiyorum ve staj yapmak istiyorum bunun için kendim mi okul bulmam gerekiyor yoksa üniversitem ayarlıyor mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Üniversiten ilana çıkar öğrenci hareketliliği veya staj hareketliliği adı altında. Sen bu sürede başvurunu yaparsın. Bu süre ne zaman olacak onu da okulunun erasmus şubesine giderek istersen sorabilirsin. Bunun yanında kendin anlaşma yaparak bunu üniversiten ile karşılıklı imzalayarak da gidebilirsin ama ilk yöntem olması gereken.

   Sil
 8. Gideceğiniz yurdu veya üniversiteyi hocalarınız sizi önceden götürüp göstermemii miydi

  YanıtlaSil
 9. Ben erasmus a
  katıldım lisedeyken. Peki şimdi bir iş imkanım olur mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Etkisi dil bildiğiniz için olur belki ama erasmuslulara özel bir iş imkanı yok

   Sil
 10. Merhaba, ben de hemşirelik öğrencisiyim. Bu deneyimi kesinlikle yaşamak istediğimden eminim. Ama bir yazıda sağlık alanları için erasmus imkani olmadığını okumuştum. Fakat demek ki varmış :) Dilimin yeterli olmadığını düşünüyorum öncelikle bunun için öneri isteyecektim.. Bir de herhangi bir ücret ödüyor muyuz bunu öğrenmek istiyorum. Şimdiden kıymetli cevaplariniz için teşekkürler :)

  Unuttuğum bir soru daha: Neden Litvanya seçtiniz? Bize hangi ülkeleri önerirsiniz?
  Norveç'e çok ilgi duyuyorum fakat sağlık sistemin iyi olmadığını duydum. Yine de tercih edilmeli mo yoksa edilmemeli mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ücret ödemezsiniz, aksine ödenek alırsınız. Dil elbette önemli ön sınavda dize gerekli olacak. Ülke seçimi size bağlı değil üniversitenize bağlı. Ayrıca hemşirelik için var ama üniversitenizin anlaşmasına bağlı.

   Sil
 11. Yurt dışında sınıfı başarılı bir şekilde bitirdim demişsiniz orda sınavlar falan nasıl oluyo çünkü 3. sınıfta hala sınav var

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sorunuzu anlamadım ama, normal öğrenciler nasıl vize finale giriyor ise o şekilde bende girdim. Daha doğrusu benim için ayrı sorular hazırlanmıştı ingilizce olarak. Bunun yanında dönem projeleri ve stajlardan aldığım puanlar da eklenerek bir geçme notu ayarlıyorlar. Elbette ne buradaki nede oradaki öğrencilere tam olarak benzeyen bir puanlama sistemi olmuyor ancak ayarlanıyor.

   Sil
 12. Merhaba , ben de hemşirelik öğrencisiyim birkaç sorum olacaktı :)
  Şöyle başlayayım öğrenim hareketliliği ile staj hareketliği bizim bölümümüz için ortak mı oluyor ?
  Gittiğiniz ülkede size verilen hibe yeterli miydi , değilse ne yaptınız ?
  Dersleriniz hep İngilizce miydi ve kaldığınız yurtta sizin gibi erasmus öğrencileriyle mi kaldınız ?
  İngilizcenizi nasıl geliştirdiniz , hangi seviyede gittiniz ve orada iletişiminizde problemler oldu mu ?
  Hocalarla aranız nasıldı ?
  Pişman olduğunuz veya şunu da yapsaydım dediğiniz şeyler var mı ?
  Aklıma gelen sorular şuanlık bunlar oldu umarım yormamışımdır :))
  Litvanya'daki üniversitelerin Türkiye'dekilerine göre sosyal faaliyetleri ne durumda ? (Eğlence , spor , kültürel yani ...)
  Bölümünüzde ne kadar erasmus öğrencisi vardı ?


  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Öğrenim hareketliliği içerisinde staj da var. Staj hareketliliği içinde eğitim yok. Yani ikisi ayrı şeyler. İlki eğitim artı staj ikincisi sadece staj diye düşünün ayrıca ikincisi daha kısa sürelidir genellikle.

   Gayet yeterli idi. Herhangi bir iş hiç düşünmedim. Ama yapabilirmiydim evet çalışabilirdim bazı yarı zamanlı işlerde.

   Dersler ingilizce değildi, fazla derslere katılamadım bu yüzden bu gittiğiniz ülkeye göre değişir. İngilizce ders veren bir okul değilse malum dersler olmuyor.

   Kem küm ingilizce ile gittim. Konuşma olarak kem küm ancak yazma ve okuma orta derece diyelim. Gelişim orada oldu özellikle ilk ay verilen oranın dil kursunu ingilizce aldığımız için orada ve ileriki süreçlerde çok gelişti. İletişim asla problem olmadı. Sadece az konuştum ilk zamanlar.

   Hocalar ile aram süperdi. Oldukça sıcak kanlı idiler ve açıkcası diğer öğrenciler resmen kıskanıyordu.

   Pişmanlık duyduğum bir şey yok, uzatabildiğim kadar uzattım zaten okul bitti diplomamı verip zar zor yolladılar, o derece fazla kaldım... Çok kaldığım için aklımda şunu da yapayım asla kalmadı.

   Sosyal eğlence vesaire biraz kişiseldir ama ülkemize göre 10 kat daha fazla idi diyebilirim.

   Tek erasmus öğrencisi idim okulda.

   Bu konuda online seminer vereceğim mediforum.net i bu konuda takip edin orada duyuracağım.

   Yazım hatalarım için özür dilerim çok hızlı yazmak zorunda kaldım.

   Sil
 13. 4.sınıfta erasmus a gidip süreç içerisinde mezun olursak diplomamız Avrupa denkliğinde olur mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Diplomanız yerel üniversitenizden verilir. Her halükarda yurt içi mezunu olursunuz. Yurt dışından sadece transkript verilir.

   Sil
 14. merhaba tebrik ederim. öncelikle yurda ne kadar para ödüyordun?
  aylık harcamaların ne kadar oluyordu net yazabilir misin?
  burdan giderken yanımıza ne kadar para almamız gerekiyor sence? lütfen net miktar belirtir misin?
  litvanyada değil de ingilterede yapmış olsaydın geçinmen zor olur muydu ne kadar harcama yapardın tahmin edebilir misin?
  cevaplardan çok mutlu olurum. şimdiden teşekkür ederim ve tebrikler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yurda para ödemedim, bedava idi....

   Aylık net 100 dolar harcamam oluyordu.

   Yanına alman gereken para senin harcamana bağlı minimum 100 dolar aylık gene gerekli olur, Litvanya için... Diğer Avrupa ülkeleri için 200 dolar ve üzeri...

   İngiltere de yapsam 3 katı yani ayda 300 dolar gerekli olurdu. Şu anki dönemde bunu gitmeden araştırırsınız net rakam ben veremem yıllar olmuş geleli. Ortalama rakam yukarıda verdim.

   Sil
 15. Bunun bana ne gibi katkıları olur meslek ile ilgili?
  ben gerçekten kendim için gelişmek için çok ilgiliyim bu konuya ama mesleğe de bir katkısı olacaksa öyle gideyim diyorum çünkü maddi açıdan biraz sıkıntı yaşarım diye korkuyorum bir de ingilizcem baya yetersiz bunun için çalışmam gerekecek bu sebeple bana mesleki katkısı olacaksa gitmek istiyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. mesleki katkısı olmaz diye düşünüyorum en azından devlette olmaz. Ama dolaylı katkıları oluyor, ufkunuz genişliyor, belki yurt dışında çalışmak istersiniz bu konuda bir cesaret verir size. Kendinize güven, yurt dışı deneyimi, dil öğrenirsiniz. Ama mesleki anlamda bir fayda açıkçası direkt olarak ben görmedim. Ama tavsiye ederim yapın.

   Sil
 16. Erasmus yaptıktan sonra nasıl yurt dışında mesleğimi yapabilirim yada böyle sorayim nasıl yurt dışında çalışabilirim kendi mesleğimi yani

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Almanya kanada ingiltere gibi ülkeler belirli prosedürleri yerine getirdiğinizde hemşire olarak alabilir sizi. Bunlar için seminer verdik iki kez ama kısaca diploma denkliği dil sınavları ve diplomanın denkliğinde size sundukları mesleki sınavları geçmeniz gerekecektir.

   Sil
 17. Merhaba bende litvanyada erasmus yaptım şuanda son sınıfım hemşirelik ve staj hareketliliğinden yararlanmak istiyorum staj hareketliliğini sadece hastanede mi yapabiliyorum ve litvanyada hemşirelik staj yerini nasıl bulabilirim yardım ederseniz çok sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bende Litvanya da okudum :) anılarım canlandı. Staj hareketliliği de erasmusa benzer bir olay. Oradaki tanıdıkların veya hocalarınla iletişime geç evraklarını toparla başvur. Hem oradakiler hem mevcut üniversitenin ofisi ile durumu görüş kolay aslında

   Sil
 18. Erasmus için gittigimiz üniversite önemli

  YanıtlaSil
 19. merhaba litvanyada hangi üniversitede erasmus yaptın. bende şuan erasmus için kendime üniversite araştırıyorum

  YanıtlaSil
 20. Hemşirelik 3.sınıfım. staj hareketliliğine katılmak istiyorum. ama staj yeri bulamıyorum. staj yerleri hakkında önerebileceğiniz bir şey var mı yada nerelere mail atarsam olumlu dönüt alabilirim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Okulunuzun erasmus koordinatörlüğü ile görüşün

   Sil
 21. Hangi üniversiteye gittiniz erasmus hemşirelik için ve önerir önerir misiniz orayı

  YanıtlaSil
 22. Merhabalar hemşirelik öğrencisi olarak erasmus konusunu araştırmak istiyordum. Bu site ile karşılaştım aradığım tüm soruların cevabını neredeyse aldım. Aradan uzun süre geçmesine rağmen bütün sorulara cevap vermişsiniz. Bunu soru sormak için değil gerçekten yürekten teşekkür etmek için yazıyorum. Sizin gibi insanlara yardımcı olmak isteyen insanları görmek bizi çok mutlu ediyor gerçekten çok teşekkür ederiiz.❤️

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu imkanı sağlayan site çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruuz iyiki varsınız. ❤️

   Sil
  2. Biz teşekkür ederiz. Evet uzun zamandır buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz, hatta bayrağı sizlere devredip daha da uzun olmasını temenni edeceğiz. Burası olur başka bir yer olur. Sizler için biz, sizden sonra gelecekler içinde siz olacaksınız ..

   Sil
Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder