GAZİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS İLANI


Genel Başvuru Şartları (2018-2019 Bahar Yarıyılı)

Adayların, yüksek lisans ve lisans sonrası bütünleşik doktora programlarına başvurabilmeleri için dört yıllık lisans diplomasına; doktora programlarına başvurabilmeleri için de tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,

Doktora programı sınavına müracaat edecek adayların yüksek lisans mezuniyet notlarının en az 2,50/4,00, lisans sonrası bütünleşik doktora programına müracaat edecek adayların ise lisans mezuniyet notlarınn en az 3,50/4,00 olması,

Adayların başvurdukları tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının puan türünde ALES* den en az 55,00 ve üzeri; doktora programlarının puan türünde ALES’ den en az 60,00 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan (GRE/GMAT) eşdeğer puan** almış olmaları, 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemi üzerinden aktarılamayan sınavlara (GRE/GMAT, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları gibi) ait puanların bulunması halinde bizzat Enstitüye başvurarak ön kayıt yaptırmaları,

**Başvurularda 2014-ALES İlkbahar Dönemi ve daha sonraki dönemlerin ALES puanları geçerlidir.
Adaylar, Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvurabilir. Başvurulan programların giriş sınavı saatlerinin çakışması durumunda Enstitünün sorumluluğu yoktur.
Tezsiz yüksek lisans programları hariç, adaylar her iki programı kazansalar bile aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz ve devam edemezler.
T.C. uyruklu ve Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlamış adayların bir önceki yükseköğrenim mezuniyet bilgilerinin Yükseköğretim Sistemi’nde (YÖKSİS) kayıtlı olması gerekmektedir.

YÖKSİS’te yüzlük not sistemiyle mezun olduğu tespit edilen adayların mezuniyet notları dörtlük sisteme çevrilecektir. Ancak değerlendirme sürecinde yüzlük sistemdeki puan değeri kullanılacaktır. Adayların not dökümünde dörtlük ve yüzlük genel not ortalamasının bir arada bulunması ya da sadece dörtlük genel not ortalamasının bulunması hâlinde, bunların yüzlük not sistemine dönüştürülmesi için YÖK Not Dönüşüm Tablosu* kullanılacaktır.


YÖK Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.

Değerlendirme 2018-2019 Bahar

Yüksek lisans/bütünleşik doktora ve doktora programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanı hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar öğrenci alınır. 

Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır.
Tezli programların mülakat/yazılı giriş sınavı notu yüz (100) üzerinden yüksek lisans için kırk (40), doktora için elli (50) puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz.
Yüksek lisans programlarında giriş başarı puanı 60,00’ın, tezsiz yüksek lisans programlarında 55’in, doktora programlarında 70,00’in ve bütünleşik doktora programlarında ise 85,00’in altında olan adaylar başarısız sayılır. 

Adayların giriş başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat sınav notu ile lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitünün ağ adresinden ilan edilir.


Kontenjanlar

Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans

KBB ODYOLOJİ VE KONUŞMA SES BOZUKLUKLARI PROGRAMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KAZALARIN DEMOGRAFİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS


Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Archive

İletişim Formu

Gönder